Tryb studiów

Studia na poziomie licencjackim trwają 3 lata (6 semestrów) i są prowadzone w trybie stacjonarnym lub zaocznym. Oprócz studiów pierwszego stopnia, oferujemy także specjalizację Zarządzanie Bezpieczeństwem w ramach kierunku Zarządzanie na poziomie magisterskim. Podczas edukacji na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, odbywają się zajęcia o tematyce: ogólnej, podstawowej, kierunkowej, specjalnościowej i praktycznej.

OBECNIE NIE PROWADZIMY REKRUTACJI NA KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 

Rekrutacja online

 

+48 71 333 11 07
rekrutacja@handlowa.eu

Opis

Jak każdy kierunek w WSH, także Bezpieczeństwo Wewnętrzne, jest oparte w dużej mierze na zajęciach praktycznych, dzięki czemu studenci uczą się poprzez zdobywanie doświadczenia. Dzisiejszy cyber-świat wymaga od społeczeństwa podążania za nowoczesnością, dlatego na tym kierunku uczymy strategicznego myślenia i działania, metod wygrywania wojen, kierowania zespołem, podejmowania decyzji oraz negocjacji. Zakres nauczania przewiduje fascynujące wykłady o nowych technologiach i trendach, porywające ćwiczenia i warsztaty ze specjalistami administracji oraz służb mundurowych (starości, burmistrzowie, wójtowie, komendanci, dowódcy). Co więcej, rzetelnie dobrany zespół ekspertów przeprowadza niesamowicie ciekawe zajęcia w każdym semestrze.

Przedmiotem nauki są współczesne systemy bezpieczeństwa w wymiarze militarnym i pozamilitarnym oraz ich funkcjonowanie w różnych jednostkach i instytucjach. Są to działania o charakterze państwowym, rządowym i samorządowym.

Dzięki naszej metodzie kształcenia praktycznego, studenci mają szansę uczyć się i pracować w miejscach takich jak Centrum Zarządzania Kryzysowego, pogotowie, szpital, administracja bezpieczeństwa informacji (ABI), policja, wojsko, straże. Podczas studiów proponujemy Ci kształcenie w obrębie trzech specjalności:

 • Zarządzanie kryzysowe
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Bezpieczeństwo informacji

Specjalności

 • Zarządzanie kryzysowe
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Bezpieczeństwo informacji

Profil absolwenta

Jako absolwent Bezpieczeństwa Wewnętrznego zostaniesz rewelacyjnie przygotowany do pracy np. w służbach mundurowych w zakresie polityki wewnętrznej, prawa i socjologii. Praktyczny sposób nauczania pozwala studentom na rozwój ogólny. Oprócz wiedzy technicznej, nabędziesz podstawowe umiejętności ratownictwa medycznego, a także weźmiesz udział w testach sprawnościowych.

Możliwości zatrudnienia

 • Policja
 • Wojsko Polskie
 • Straż Graniczna
 • Służby Specjalne
 • Systemy zarządzania kryzysowego w szpitalach i pogotowiach
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego jednostek samorządu terytorialnego
 • Jednostki zajmujące się bezpieczeństwem informacji
 • Firmy zajmujące się organizacją i zabezpieczaniem imprez masowych