Warunki przyjęcia na studia

W pierwszej kolejności zachęcamy kandydatów do wypełnienia formularza zgłoszeniowego on-line.
Przypominamy jednak, że o przyjęciu na studia decyduje komplet dokumentów, które można wysłać tradycyjnie drogą pocztową lub złożyć osobiście w biurze Międzynarodowego Centrum Studiów Podyplomowych i MBA. 

Ostatnim etapem rekrutacji jest rozmowa przed Komisją Rekrutacyjną, podczas której chcemy bliżej poznać przebieg kariery zawodowej naszych kandydatów, ich oczekiwania względem oferowanego przez nas programu studiów oraz dowiedzieć się, co motywuje ich do podjęcia studiów MBA w Wyższej Szkole Handlowej.

Terminy

Początek rekrutacji 1 stycznia 2019
Zakończenie rekrutacji

30  września

2019

Data rozpoczęcia kolejnej edycji 26 października 2019

Pierwsze zajęcia

 

 

III_Daty zjazdów-MBA w AP_2018-19 i 2019-20 .docx

 

26-27 października 2019

 

 

Dokumenty rekrutacyjne

 • podanie o przyjęcie na studia i ankieta osobowa
 • 2 egzemplarze umowy o naukę
 • dyplom (lub odpis dyplomu) ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia) wraz z suplementem
 • 1 zdjęcie o wymiarze 35x45 mm (podpisane imieniem i nazwiskiem)
 • kopia dowodu osobistego
 • kopia dowodu wniesienia opłaty wpisowej 300 zł 
 • Opłatę prosimy kierować na niżej podane konto:
 • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu 
  Bank Zachodni WBK S.A. 44 Oddział/Wrocław
  04 1500 1155 1211 5005 3031 0000, wpisując
  w tytule: MBA opłata wpisowa + imię i nazwisko kandydata
 

Kontakt 

dr Aneta Szymańska - Dyrektor Studiów MBA 

mba@handlowa.eu

+48 71 333 11 11 

ul. Ostrowskiego 22, 53-238 Wrocław

 

UMOWA O NAUKĘ
PODANIE O PRZYJĘCIE NA STUDIA PODYPLOMOWE .pdf

APPLICATION FOR ADMISSION TO MBA PROGRAM