program

Słuchacze będą mieli możliwość wyboru zajęć specjalizacyjnych z zakresu przywództwa, ekonomii i finansów oraz współzarządzania w elastyczny sposób. Dodatkowo pozyskaną wiedzę będą mogli skonfrontować w praktyce dzięki licznym wizytom studyjnym (lokalnym i zagranicznym), jak i spotkaniom z mistrzami zarządzania publicznego. Wykładowcami na kierunku są praktycy zarządzania publicznego, doświadczeni menedżerowie reprezentujący sektor publiczny, prywatny, pozarządowy i naukowy. 

W ramach programu oferujemy elastyczność, energię i dynamiczne podejście!

Moduły obowiązkowe 1 i 2:

  • Koncepcje zarządzania organizacją
  • Koncepcje zarządzania publicznego

Moduły rozwoju osobistego 3 i 4 : 

-  przywództwo

- zarządzanie spółkami finansowanymi ze środków publicznych

- współzarządzanie sektorem publicznym

Moduły rozwoju zawodowego 5 i 6:

  • kompetencyjny, w tym wystąpienia publiczne, skuteczna komunikacja  i seminarium dyplomowe
  • warsztatowy, w tym wyjazd studyjny, spotkania z liderami zarządzania publicznego

Łącznie: 2 semestry, 240 godzin

ZJAZDY MBA                         

Rok akademicki 2019/2020

I SEMESTR

1.

26-27.10.2019

2.  

16-17.11.2019

3.

30.11-01.12.2019

4.

14-15.12.2019

5.

18-19.01.2020

6.

01-02.02.2020

 

II SEMESTR

7.

07-08.03.2020

8.

21-22.03.2020

9.

04-05.04.2020

10.

25-26.04.2020

11.

16-17.05.2020

12.

23-24.05.2020

nasze zajęcia:

  • Obowiązkowe (najważniejsza jest baza!) i do wyboru (przecież każdy z nas jest inny!)
  • Teoretyczne i praktyczne (bo - jak mawiał Einstein - "wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, gdyż wiedza jest ograniczona!")
  • Stacjonarne i wyjazdowe

wybrane przedmioty

przedmioty  
Zarządzanie organizacją przyszłości  
Optymalne instrumenty zarządzania organizacją prorozwojową  
Współzarządzanie jako przyszłościowa koncepcja zarządzania publicznego  
Kreowanie marki osobistej  
Innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu publicznym  
Mentoring w sektorze publicznym  
Specyfika zarządzania finansami publicznymi  
Instrumenty finansowania zadań publicznych  
Kontrole w zarządzaniu publicznym  
Zarządzanie zmianą publiczną  
Zarządzanie projektami publicznymi