Opłaty

Tabela opłat w PLN

POdstawowa
kwota czesnego
    opłata
wpisowa     
    2
raty
    4 Raty         6 rat
17 700
PLN
 
    300
PLN
 
    9 100  PLN
 
     4 800
 PLN
   

3 400
PLN

 

ZNiżki

Do 30.06

 1 000 PLN

01.07 - 15.09

500 PLN

 

 

Wszystkie opłaty prosimy kierować na niżej podane konto:
Santander Bank S.A. 44 Oddział we Wrocławiu
nr konta 04 1500 1155 1211 5005 3031 0000