opis

Aktualny świat potrzebuje mądrych liderów, odważnych decydentów, otwartych przywódców, którzy z rozwagą zadbają o jakość publicznych spraw. Potrzebuje tych, którzy swój czas, zapał, zaangażowanie i wiedzę będą chcieli włożyć w zmienianie świata, tak aby podnieść standard życia.

Aby sprostać tym ambitnym wyzwaniom, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu oferuje 2-semestralne studia MBA dla administracji publicznej w języku polskim. Przygotowany przez nas kierunek jest unikalny na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu oraz jednym z pierwszych w Polsce, który korzysta z elitarnej wiedzy w tym zakresie. Bierze pod uwagę najlepsze doświadczenia najlepszych ośrodków o randze światowej, które specjalizują się w kształceniu menedżerów. 

Rekrutacja

Anna Sikucińska - Koordynator Programu MBA

+48 71 333 11 91

mba@handlowa.eu

Rekrutacja online

cel

Celem studiów MBA w Administracji Publicznej jest doskonalenie kompetencji zarządczych i przywódczych w stawianiu czoła aktualnym wyzwaniom sfery publicznej. Ich założeniem jest stworzenie przestrzeni dla rozumienia tradycyjnych i innowacyjnych koncepcji pomocnych w podejmowaniu optymalnych decyzji. Głównym przesłaniem jest praktykowanie rozwiązań związanych z najnowszymi trendami i wymogami w zarządzaniu publicznym, w tym partnerstwem i współpracą w wymiarze sektorowym i horyzontalnym oraz myśleniem projektowym i sieciowym.

 

korzyści

 • pozyskanie know-how do dalszej skutecznej działalności zawodowej, przydatnego w codziennym rozwiązywaniu problemów i w podejmowaniu decyzji;
 • spotkanie z mistrzami zarządzania publicznego;
 • rozwiązywanie praktycznych studiów przypadków, wizyty studyjne, zajęcia terenowe;
 • elastyczny program dostosowany do indywidualnego profilu i potrzeb;
 • praca dyplomowa w formule projektu zaliczeniowego o charakterze implementacyjnym;
 • wykorzystanie wieloletnich doświadczeń  Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu w realizacji studiów MBA dla sektora biznesu przy tworzeniu kierunku MBA dla administracji publicznej.
 • Absolwenci studiów MBA mogą zasiadać w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa i są zwolnieni z obowiązku składania egzaminu.

adresaci

Studia MBA w Administracji Publicznej kierowane są do następujących grup odbiorców:

 • osoby pełniące funkcje kierownicze na średnim oraz wyższym szczeblu zarządzania organizacją;
 • osoby przygotowujące się do awansu zawodowego na stanowiska kierownicze;
 • osoby planujące doskonalić kompetencje zarządcze oraz poszerzyć wiedzę dotyczącą bieżących i przyszłych trendów w zarządzaniu publicznym;
 • osoby, które stawiają na rozwój osobisty poprzez inwestycję w swoją przyszłość.