program

Słuchacze będą mieli możliwość uczestnictwa w zajęciach z zakresu praktycznego zarządzania projektami, przywództwa, Agile w praktyce, prowadzenia spotkań, telekonferencji i wystąpień publicznych. Zajęcia będą utrzymane w konwencji warsztatów, gier biznesowych czy interaktywnych wykładów. Dodatkowo pozyskaną wiedzę będą mogli na bieżąco omawiać i konfrontować, ponieważ wykładowcami na kierunku są praktycy, doświadczeni menedżerowie z jednej z największych korporacji na świecie.

W RAMACH PROGRAMU OFERUJEMY:

·        Moduły rozwoju zawodowego

·        Moduły rozwoju osobistego

·        Łącznie 2 semestry 240 godzin

·        92 godziny wykładów

·        Aż 148 godzin ćwiczeń i warsztatów

 

PRZEDMIOTY:

·        Zarządzanie organizacją / Management of Organisation

·        Zarządzanie Finansami / Financial Management

·        Negocjacje / Negotiations

·        Zarządzanie procesami / Process Management

·        Gry biznesowe / Biznes simulation games

·        Agile w zarządzaniu projektami w praktyce / Agile in Project Management in Practice

·        Od koncepcji do implementacji projektu / From Project Idea to Implementation

·        Zarządzanie projektami IT / IT Project Management

·        Spotkania i telekonferencje / Meetings and Teleconferences

·        Zarządzanie jakością / Quality Management

·        Wystąpienia publiczne i prezentacje biznesowe

·        Budowanie zespołów i przywództwo / Team building and lidership

ZJAZDY MBA                         

Rok akademicki 2019/2020

I SEMESTR

1.

26-27.10.2019

2.  

16-17.11.2019

3.

30.11-01.12.2019

4.

14-15.12.2019

5.

18-19.01.2020

6.

01-02.02.2020

 

II SEMESTR

7.

07-08.03.2020

8.

21-22.03.2020

9.

04-05.04.2020

10.

25-26.04.2020

11.

16-17.05.2020

12.

23-24.05.2020