program

Słuchacze będą mieli możliwość uczestnictwa w zajęciach z zakresu praktycznego zarządzania projektami, przywództwa, Agile w praktyce, prowadzenia spotkań, telekonferencji i wystąpień publicznych. Zajęcia będą utrzymane w konwencji warsztatów, gier biznesowych czy interaktywnych wykładów. Dodatkowo pozyskaną wiedzę będą mogli na bieżąco omawiać i konfrontować, ponieważ wykładowcami na kierunku są praktycy, doświadczeni menedżerowie z jednej z największych korporacji na świecie.

W RAMACH PROGRAMU OFERUJEMY:

·        Moduły rozwoju zawodowego

·        Moduły rozwoju osobistego

·        Łącznie 2 semestry 240 godzin

·        92 godziny wykładów

·        Aż 148 godzin ćwiczeń i warsztatów

 

PRZEDMIOTY:

·        Zarządzanie organizacją / Management of Organisation

·        Zarządzanie Finansami / Financial Management

·        Negocjacje / Negotiations

·        Zarządzanie procesami / Process Management

·        Gry biznesowe / Biznes simulation games

·        Agile w zarządzaniu projektami w praktyce / Agile in Project Management in Practice

·        Od koncepcji do implementacji projektu / From Project Idea to Implementation

·        Zarządzanie projektami IT / IT Project Management

·        Spotkania i telekonferencje / Meetings and Teleconferences

·        Zarządzanie jakością / Quality Management

·        Wystąpienia publiczne i prezentacje biznesowe

·        Budowanie zespołów i przywództwo / Team building and lidership