Opłaty

Tabela opłat w PLN

płatność jednorazowa opłata wpisowa 2 raty 4 raty  6 rat
15 000 PLN
 
300 PLN  7 750  PLN 4 000 PLN 2 800
 
Wszystkie opłaty prosimy kierować na niżej podane konto:
Santander Bank S.A. 44 Oddział we Wrocławiu
nr konta 04 1500 1155 1211 5005 3031 0000