Opłaty

Tabela opłat w PLN

płatność jednorazowa     opłata wpisowa     2 raty     4 raty      6 rat    
17 700 PLN
 
    300 PLN      9 100  PLN     4 800 PLN     3 400    

ZNiżki

Do 30.06

 1 000 PLN

01.07 - 15.09

 500 PLN

 
Wszystkie opłaty prosimy kierować na niżej podane konto:
Santander Bank S.A. 44 Oddział we Wrocławiu
nr konta 04 1500 1155 1211 5005 3031 0000