opis

Aby temu sprostać i podążać za najnowszymi trendami, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu oferuje 2-semestralne studia MBA z Zarządzania Projektami w języku polskim i angielskim. To co wyróżnia ten kierunek, to połączenie Zarzadzania Projektami z „Ledership-em” na fundamentach tradycyjnej metodologii zarzadzania projektami i najnowszych technik Agile. Kierunek ten jest unikalny, ponieważ w swoim przekazie gromadzi sprawdzone zagadnienia i techniki z profesjonalnego świata w Zarządzaniu Projektami. Oznacza to, że prowadzący wykładowcy to praktycy, zawodowi Kierownicy Projektów i Managerowie, którzy specjalnie na potrzeby tego kierunku przygotowali gry biznesowe i interaktywne warsztaty poparte prawdziwymi przykładami z ich zawodowego środowiska. Jednym słowem to co zdobywamy latami – czyli doświadczenie, na tym kierunku zostanie przekazane przez wykładowców-praktyków podczas zajęć.

 

Rekrutacja

+48 71 333 11 91
mba@handlowa.eu

Rekrutacja online

CEL

Cel studiów MBA z Zarządzania Projektami definiują następujące określenia…doświadczenie, praktyka, zawodowstwo, autentyczność. U podstaw tych definicji zawsze leży czas, którego tak teraz brakuje. Dlatego celem tego kierunku jest doskonalenie kompetencji zarządczych i przywódczych, które były by zdobywane latami. Na tych studiach MBA wykładowcy sprawią, że studenci w praktyczny sposób przejdą przez wszystkie aspekty podczas dwóch semestrów. Nadrzędnym założeniem jest stworzenie odpowiednich warunków, symulacji, „case study” dla jak najlepszego zrozumienia tradycyjnych i innowacyjnych metod prowadzenia projektów oraz kompetencji przywódczych. Głównym przesłaniem jest maksimum praktyki przy niezbędnym minimum teorii.

korzyści

·        pozyskanie unikalnego know-how w niespełna jeden rok trwania studiów;

·        spotkanie z zawodowymi Kierownikami Projektów i Managerami;

·        możliwość pracy z praktycznymi studiami przypadków

·        fundament przygotowań do egzaminów PMP czy Agile PM

·        elastyczny program dostosowany do indywidualnego profilu i potrzeb;

·        sprowadzona do minimum praca własna „zadania domowe” w czasie wolnym od zajęć

·        praca dyplomowa w formule projektu zaliczeniowego o charakterze implementacyjnym ?

·        wykorzystanie wieloletniego doświadczenia wykładowców

adresaci

Studia MBA w Zarządzania Projektami kierowane są do następujących grup odbiorców:

·        osoby pełniące funkcje kierownicze na średnim oraz wyższym szczeblu zarządzania organizacją;

·        osoby przygotowujące się do awansu zawodowego na stanowiska kierownicze;

·        osoby zarządzające projektami lub wykonujące zadania związane z prowadzeniem projektów

·        osoby planujące rozpocząć karierę w Zarządzaniu Projektami

·        osoby planujące doskonalić kompetencje zarządcze

·        osoby, które stawiają na rozwój osobisty poprzez inwestycję w swoją przyszłość.