Uczelnia bez barier

Na terenie uczelni zlikwidowane zostały bariery architektoniczne, a cała infrastruktura wewnątrz budynku przystosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Osoby poruszające się na wózkach w łatwy sposób mogą dostać się do budynku uczelni dzięki specjalnym podjazdom.

Winda wewnątrz budynku umożliwia swobodne przemieszczanie pomiędzy piętrami i dostęp do wszystkich sal wykładowych, komputerowych, dziekanatu, biblioteki i stołówki studenckiej położonych na różnych piętrach.

Także pomieszczenia sanitarne zaprojektowane zostały z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Udogodnienia dydaktyczne dla osób z niepełnosprawnością

WSH wyposażona jest w niezbędne środki technologiczne ułatwiające nauczanie studentów dotkniętych niepełnosprawnością.

W bibliotece Wyższej Szkoły Handlowej znajduje się stanowisko komputerowe w pełni przystosowane dla osób z niepełnosprawnością. Wyposażenie obejmuje podwyższone biurko o zwiększonych gabarytach, umożliwiające swobodne korzystanie ze stanowiska przez osoby na wózku oraz inne niepełnosprawne ruchowo. Stanowisko zostało wyposażone w nowoczesny komputer z monitorem 27” oraz oprogramowanie powiększające i udźwiękawiające tekst, na potrzeby osób niedowidzących.

  

Skaner z oprogramowaniem OCR pozwala na korzystanie z publikacji klasycznych za pomocą specjalistycznego oprogramowania Super Nova Reader Magnifier. Biblioteka WSH dysponuje coraz większą liczbą tytułów publikacji w formie e-booków do dyspozycji studentów i samodzielnej pracy. W najbliższym czasie zakupione zostaną dodatkowo 4 czytniki e-book kindle Paperwhite 4 oraz  2 tablety Huawei T5.

Wszystkie pracownie komputerowe wyposażone są w stanowiska dla osób z niepełnosprawnością.

W łatwo dostępnym miejscu w hallu budynku uczelni znajdują się dwa stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób niedowidzących. Na stanowisku istnieje możliwość wydrukowania pracy.

Pełnomonik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnością

Wyższa Szkoła Handlowa pomaga studentom w realizowaniu spraw administracyjnych i skutecznym przepływie informacji poprzez wirtualny dziekanat i pocztę elektroniczną. Studenci mogą również korzystać ze wsparcia finansowego w formie stypendium dla osób z niepełnosprawnością.

Funkcję Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnością pełni Piotr Wolniak

Kontakt: piotr.wolniak@handlowa.eu

Galeria