Zarządzanie Jakością Branży Automotive • Studia podyplomowe - WSH we Wrocławiu
 • OPIS
 • PROGRAM
 • OPŁATY
 • REKRUTACJA
 • EKSPERCI

Tryb studiów: Weekendowy
Czas trwania: 10 miesięcy (2 semestry)
Wymiar godzin: 196 godzin
Język wykładowy: polski

 Rusza rekrutacja na luty 2022 r.

Branża automotive rozwija się bardzo dynamicznie i stale potrzebuje nowych, wykwalifikowanych pracowników, w tym kadry menedżerskiej. Wykorzystaj koniunkturę rynkową, zdobądź cenną wiedzę i zostań Managerem Jakości w tym sektorze.

Polska branża automotive, to ponad 100 tys. osób, zatrudnionych w firmach zajmujących się produkcją samochodów, wytwarzaniem komponentów i części. To sektor, który rozwija się bardzo dynamicznie i stale potrzebuje nowych pracowników.

 

Celem studiów jest nabycie przez uczestników specjalistycznej wiedzy, połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu zarządzania jakością w branży automotive. Program studiów Zarządzanie Jakością w Branży Automotive obejmuje kompletne wiadomości potrzebne do wykonywania funkcji kierowniczych, koordynacyjnych lub specjalistycznych w obszarach zarządzania jakością, takich jak np.: TQM, TPM, ISO, Lean Management, czy Six Sigma w branży automotive.

W programie studiów zawarte zostały także, tzw. „miękkie kompetencje menedżerskie”, niezbędne specjalistom z branży automotive do awansu na stanowiska kierownicze. Przedstawicielom innych branż studia oferują wiedzę specjalistyczną niezbędną do przebranżowienia się na automotive. 

 Wykłady, ćwiczenia i praktyczne warsztaty prowadzone są przez managerów i specjalistów z firm Team Prevent Poland Sp. z o.o, WABCO i z renomowanych firm partnerskich. W ramach studiów firma Team Prevent przeprowadzi kursy nadające uprawnienia audytorom systemu oraz procesu na licencji VDAQMC, które wymagane są przez producentów samochodów. Oferta jest bardzo korzystna dla studentów, którzy poza świadectwem ukończenia studiów otrzymują certyfikat i karty audytorów z wpisem do niemieckiego rejestru.

Profil absolwenta:

Absolwent studiów podyplomowych posiada usystematyzowaną, pogłębioną wiedzę z zakresu branży automotive.

 • Studia przygotowane zostały przez Team Prevent Sp. z o.o., firmę posiadającą, jako jedyną w Polsce, licencję VDA QMC (Stowarzyszenie Producentów Samochodowych oraz jednostka akredytująca w ramach IATF dla rynku motoryzacyjnego) na przeprowadzanie szkoleń z zakresu narzędzi jakości, wymogów standardów i podręczników jakościowych, nadawanie uprawnień audytorom branży motoryzacyjnej, co świadczy o wysokiej jakości kształcenia u najlepszych praktyków.
 • Studia przysposabiają do wykonywania funkcji kierowniczych, koordynacyjnych lub specjalistycznych w obszarach zarządzania jakością, takich jak np.: Zarządzanie procesami zgodnie ISO TS 16949, rozwijanie i industrializacja nowych projektów, Lean Management czy też audytowanie branży automotive.
 • W ich trakcie można uzyskać ceryfikaty na licencji VDA QMC - uprawniające do audytowania, zarówno zgodnie z ISO TS16949, jak również VDA 6.3, które akceptowane są przez producentów samochodów.
 • Uczestnicy studiów nabywają również umiejętności w zakresie tzw. „miękkich kompetencji menedżerskich”, które stwarzają specjalistom z branży automotive możliwości awansu na stanowiska kierownicze, co stanowić może kolejny istotny powód ubiegania się o podjęcie studiów na tym kierunku.

Plan studiów obejmuje wykłady, ćwiczenia i praktyczne warsztaty prowadzone przez managerów i specjalistów z renomowanych firm partnerskich, przewiduje również case study w zakładzie produkcyjnym WABCO, dzięki czemu Słuchacze będą mieli możliwość praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy. Wymiana kontaktów i doświadczeń, zarówno z prowadzącymi zajęcia praktykami, jak i innymi uczestnikami z branży stanowi dodatkowy atut udziału w tym niezwykle interesującym, praktycznym kierunku studiów, a dla wyróżniających się Słuchaczy studiów podyplomowych, stać się szansą na uzyskanie miejsca pracy w firmach partnerskich.

Adresaci kierunku:

Studia podyplomowe Zarządzanie Jakością w Branży Automotive kierowane są do:

 • osób stawiających pierwsze kroki w branży automotive, jak i specjalistów, którzy dążą do zdobycia specjalistycznej wiedzy teoretycznej i praktycznej, niezbędnej do wykonywania funkcji na stanowiskach kierowniczych,
 • specjalistów z branży automotive, którzy chcą rozwinąć swoje kompetencje menedżerskie i przygotowują się do awansu na ścieżce swojej kariery,
 • przedstawicieli innych branż, którzy pragną poznać tajniki branży automotive, np. w celu zmiany miejsca pracy,
 • przedsiębiorców, którzy zamierzają rozpocząć działalność w branży automotive i chcą poznać tajniki zarządzania jakością,
 • wszystkich zainteresowanych zarządzaniem jakością oraz branżą automotive.
 

NAZWA PRZEDMIOTU

LICZBA GODZIN

1 Zarządzanie procesowe w branży automotive      8
2 Wymagania IATF 16949-Kurs kwalifikacyjny dla auditorów 1. i 2. strony  IATF 16949    24
3 Ocenianie i motywowanie    16
4 Dokumentacja procesu, FMEA wg VDA/AIAG      8
5 Zaawansowane Planowanie Jakości Wyrobów APQP      8
6 Analiza Systemów Pomiarowych      8
7 Statystyczne Sterowanie Procesem – SPC     8
8 Zatwierdzanie części produkcyjnych –PPAP     8
9 Kluczowe metody zapewnienia jakości - Warsztaty    12
10 Audytowanie podstawowych narzędzi jakości zgodnie z  IATF 16949       8
11 Six Sigma     12
12 Wystąpienia publiczne      4
13 Audytowanie procesu wg VDA 6.3      28
14 Rozwiązywanie problemów metodą 8D       8
15 Audytowanie wyrobu zgodnie z VDA 6.5      8
16 Komunikacja i budowanie zespołu       8
17 Lean Management-symulacja      8
18 Case study w zakładzie produkcyjnym     8
19 Repetytorium do egzaminu dyplomowego     4
  ŁĄCZNIE LICZBA GODZIN:    192

 

* Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szczegółowy plan zajęć opublikowanie zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Warunki zaliczenia

 • okobecność na zajęciach (min. 80%)

 • okpo każdym semestrze zaliczenie testu podsumowującego

 • okzaliczenie końcowego egzaminu ustnego

Koszt studiów: 4 300
Opłata za wpisowe: 250 zł
Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty.

Wszystkie opłaty prosimy kierować na niżej podane konto:
Santander Bank S.A. 44 Oddział we Wrocławiu
nr konta 04 1500 1155 1211 5005 3031 0000

JESTEŚMY W BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH

1. Formularz rekrutacyjny - WYPEŁNIJ

2. Skompletuj dokumenty rekrutacyjne

 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (I – go stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich)
 • Podanie o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową - POBIERZ
 • Kopia dowodu wniesienia opłaty administracyjnej
 • 1 zdjęcie o wymiarach 35x45 mm
 • Dwie podpisane przez Kandydata umowy o naukę - POBIERZ
 • Dowód osobisty należy przedłożyć do wglądu

3. Złóż dokumenty rekrutacyjne w Centrum Studiów Podyplomowych

 

 

KONTAKT:

Daria Bełej
Koordynator Studiów Podyplomowych
pokój 2/9

 

+48 71 333 11 33
HUBERT PROCHERA

Związany z Team Prevent Poland sp. z o.o. od 2016 roku. Obecnie pełni funkcję trenera wewnętrznego, konsultanta i licencjonowanego trenera, posiadającego uprawnienia VDA QMC w zakresie VDA 6.3, VDA 2, VDA MLA oraz VDA 6.5.
W latach 2012-2016 związany był z firmą Sumika Ceramics Poland Sp. z o.o. we Wrocławiu, gdzie pracował, jako Inżynier Procesu, potem Inżynier Jakości. Od 2014 roku objął stanowisko Zastępy Kierownika Jakości i pełnił je do 2016 roku. W ramach swoich  obowiązków sprawował nadzór nad Systemem Zarządzania Jakością, standardami procesu produkcji oraz nad Laboratorium i rozwojem dostawców.
Związany był również (2008-2012) z firmą Sumika Electronic Materials Poland w Toruniu, gdzie rozpoczynał, jako Asystent Działu Technicznego ds. Procesu Produkcyjnego, następnie jako Asystent Działu Produkcji ds. Procesu Produkcyjnego Laminacji. Od roku 2011 zajmował stanowisko Młodszego Inżyniera Procesu, a później Młodszego Specjalisty Jakości, gdzie prowadził nadzór nad usprawnieniami procesu produkcyjnego, optymalizacjami standardów jakościowych oraz realizowaniem planów racjonalizatorskich

DARIUSZ SARZYŃSKI

Pracę zawodową rozpoczynał w 1992 roku, jako asystent na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, w Instytucie Budowy Maszyn. Od 1994 roku związany z przemysłem motoryzacyjnym, początkowo jako Zastępca Szefa Jakości, następnie jako Szef Jakości i Środowiska w Zakładach Metalowych „Postęp” S.A..

Od 2006 roku związany z jednostką certyfikującą TÜV NORD, posiada uprawnienia auditora wiodącego ISO 9001. Szkolenia i konsultacje w tematyce jakościowej, skierowane głównie do branży motoryzacyjnej współpracując z kilkudziesięcioma firmami oraz m.in. z TUV NORD, SGS oraz z wyższymi uczelniami takimi jak WSB w Dąbrowie Górniczej, WSB czy ŚWSZ w Katowicach prowadzi od 2000 roku.

Związany z Team Prevent Poland Sp. z o.o. od 2012 roku, jako zewnętrzny trener oraz egzaminator szkolenia Audytor Procesu VDA 6.3 i VDA 6.5.

JUSTYNA PAWLISZ

Związana z firmą Team Prevent Poland sp. z o.o. od 2017 roku, pełni obecnie funkcję trenera wewnętrznego, konsultanta i licencjonowanego auditora 1szej i 2giej strony posiadającego uprawnienia VDA QMC. W roku 2013 objęła stanowisko Kierownika Jakości Procesu Produkcyjnego TRW Automotive Poland Sp.z o.o., a 3 lata później, jako Kierownik Jakości,  sprawowała nadzór nad jakością procesów produkcyjnych oraz standaryzacją najlepszych praktyk w zarządzanych obszarach,  reklamacjami, działaniami korygującymi oraz kontaktem z klientami OEM.

Od 2008 roku związana z TRW Automotive Poland Sp.z.o.o,  najpierw jako Specjalista Jakości Procesu Produkcyjnego, następnie od 2012 roku, jako Kierownik Procesu w nowo powstałym zakładzie, w Bielsku-Białej. Od 2007 roku  pracowała w firmie Cabind Polska Sp.z.o.o. w Bielsku-Białej, była Asystentką w Dziale Jakości odpowiedzialną za analizę danych statystycznych procesów produkcyjnych, nadzór nad kompletnością dokumentacji produkcyjnej oraz PPAP.

WALDEMAR MULAS

Kierownik ds. 6-sigma w WABCO Polska Sp. z o.o. Absolwent Politechniki Łódzkiej, Wydział Organizacja i Zarządzanie, o specjalności Zarządzanie Produkcją w przemyśle maszynowym . W ramach programu studiów zdobył podstawową wiedzę z zakresu lean (koncepcje JIT, TPS), którą wykorzystał w pracy w TRW, w Częstochowie.
W latach 2000 - 2008, pracował w TRW Częstochowa, gdzie zajmował się działaniami ulepszającymi procesy produkcyjne, które przynosiły zakładowi wymierne korzyści w postaci oszczędności. Od 2008 roku pracuje w WABCO Polska Sp. z o.o., na stanowisku Kierownika ds. 6 Sigma. W głównej mierze wspiera wszystkie działania z zakresu 6S.
Od 2014 roku jest certyfikowanym przez Six Sigma Academy & Company Master Black Beltem.

Aleksander Kulesz

Od 2017 roku w Team Prevent Poland sp. z o.o. pełni funkcję konsultanta i licencjowanego trenera, posiadającego uprawnienia VDA QMC w zakresie VDA 6.3, VDA 2, VDA MLA, VDA 6.5 oraz Core Tools. Posiada także uprawnienia Auditora Systemu Zarządzania Jakością w zakresie normy IATF 16949.

Współpracował  z grupą VW w firmie Proseat w zakresie zarządzania dostawcami poprzez przeprowadzenie analizy potencjału, audytów proces oraz zatwierdzania komponentów do produkcji.

W firmie Galwano-Technika (obecnie Electropoli) jako kierownik jakości i pełnomocnik ds. zintegrowanych systemów zarzadzania jakości i środowiska zajmował się koordynacją współpracy z klientami, tworzeniem i aktualizacją dokumentacji systemowej oraz prowadzeniem jednego z oddziałów produkcji w zakresie kontroli wyrobów gotowych do klienta.    

Posiada  kilkuletnie doświadczenie w zakresie produkcji wyrobów pochodzących z gumy, tworzywa sztucznego, procesów tłoczenia na zimno jak i obróbki odlewów dla przemysłu motoryzacyjnego.

Monika Jancewicz

Od 2014 roku współpracuje z Uczelniami Wyższymi jako praktyk biznesowy. Wykłada na studiach podyplomowych, prowadzi grupy kompetencyjne i projektowe oraz szkolenia biznesowe z zakresu Lean Six Sigma, Agile Project Management, SCRUM, Team Building oraz technik miękkich.

Od roku 2011 związana jest z firmą IBM Poland, gdzie pracowała jako Project Manager, potem jako certyfikowany Lean Six Sigma Black Belt odpowiedzialna była za prowadzenie licznych projektów usprawnieniowych oraz zarządzaniem działem związanym z wdrażaniem Lean.

W 2014 roku objęła stanowisko Managera działu zarządzania projektami. W ramach swoich obowiązków zarządzała 30 osobowym zespołem, sprawowała nadzór nad prowadzonymi projektami oraz odpowiedzialna była za utrzymaniem standardów i jakości w firmie. 

 

Justyna Dąbrowska

Opiekun kierunku Zarządzanie Jakością w Branży Automotive

 

Absolwentka Politechniki Wrocławskiej oraz Uniwersytetu SWPS. Posiada 19 letnie doświadczenie w Polsce i na rynku europejskim  w obszarach zarządzana jakością i audytowania.

Od 2000 roku  związana z przemysłem motoryzacyjnym, początkowo jako Quality Supervisor w firmie Faurecia, Kierownik ds. Jakości w austriackiej firmie voestalpine Rotec, a następnie Wabco.

Będąc Pełnomocnikiem ds. Systemu Zarządzania Jakością, była odpowiedzialna za wdrażanie działań systemowych w międzynarodowych oddziałach spółek.

Od 2014 roku  współpracuje z jednostką certyfikującą posiadając uprawnienia auditora wiodącego (ISO 9001:2015, IATF 16949:2016- uprawnienia International Automotive Task Force) oraz trenera z zakresu motoryzacji.

Pełni także funkcję konsultanta i licencjowanego trenera posiadającego uprawnienia VDA QMC w zakresie VDA 6.3 oraz  IATF 16949 w Team Prevent Poland Sp. z o.o.