Zarządzanie Jakością Branży Automotive • Studia podyplomowe - WSH we Wrocławiu

Potrzebujesz więcej informacji?

Zostaw nam do siebie namiar – skontaktujemy się z Tobą!

Przejdź
 • OPIS
 • PROGRAM
 • OPŁATY
 • REKRUTACJA
 • EKSPERCI

Tryb studiów: Weekendowy
Czas trwania: 10 miesięcy (2 semestry)
Wymiar godzin: 208 godzin
Język wykładowy: polski

Kolejna edycja rusza już we wrześniu 2021!
Skorzystaj z promocyjnej ceny! (Szczegóły w zakładce Opłaty)

 

 

 

Polska branża automotive, to ponad 100 tys. osób, zatrudnionych w firmach zajmujących się produkcją samochodów, wytwarzaniem komponentów i części. To sektor, który rozwija się bardzo dynamicznie i stale potrzebuje nowych pracowników. 

Celem studiów jest nabycie przez uczestników specjalistycznej wiedzy, połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu zarządzania jakością w branży automotive.

 

Program studiów Zarządzanie Jakością w Branży Automotive obejmuje kompletne wiadomości potrzebne do wykonywania funkcji kierowniczych, koordynacyjnych lub specjalistycznych w obszarach zarządzania jakością, takich jak np.: wymagania IATF 16949:2016, kluczowe metody jakości, Lean Management, czy Six Sigma w branży automotive.

W programie studiów zawarte zostały także, tzw. „miękkie kompetencje menedżerskie”, niezbędne specjalistom z branży automotive do awansu na stanowiska kierownicze. Przedstawicielom innych branż studia oferują wiedzę specjalistyczną niezbędną do przebranżowienia się na automotive.  

Wykłady, ćwiczenia i praktyczne warsztaty prowadzone są przez managerów i specjalistów z firm Team Prevent Poland Sp. z o.o  i z renomowanych firm partnerskich.

 W ramach programu edukacyjnego realizowane są również tematy licencjonowanych szkoleń VDA QMC, a uczestnicy spełniający wymagane kryteria mają możliwość przystąpienia do dodatkowych egzaminów i zdobycia pełnych uprawnień auditora 1. I 2. Strony IATF 16949 oraz auditora procesu zgodnie z VDA 6.3 wraz z rejestracją w bazie VDA QMC. Więcej informacji na temat szkoleń na licencji VDA QMC znajdą Państwo na stronie https://teamprevent.pl/szkolenia-licencja-vda-qmc/

 

Profil absolwenta:

Absolwent studiów podyplomowych posiada usystematyzowaną, pogłębioną wiedzę z obszaru jakościowego w branży automotive.

 • okStudia przygotowane zostały we współpracy z  Team Prevent Sp. z o.o., która jako jedyna w Polsce jest certyfikowanym ośrodkiem szkoleniowym VDA QMC
 • okStudia przysposabiają do wykonywania funkcji kierowniczych, koordynacyjnych lub specjalistycznych w obszarach zarządzania jakością, takich jak np.: Zarządzanie procesami zgodnie IATF 16949:2016, rozwijanie i industrializacja nowych projektów, Lean Management czy też audytowanie według wymagań branży automotive.
 • okW ich trakcie istnieje możliwość uzyskania certyfikatów na licencji VDA QMC - uprawniających do audytowania, zarówno zgodnie z IATF 16949:2016 jak również VDA 6.3, które są wymagane przez producentów samochodów.
 • okUczestnicy studiów nabywają również umiejętności w zakresie tzw. „miękkich kompetencji menedżerskich”, które stwarzają specjalistom z branży automotive możliwości awansu na stanowiska kierownicze, co stanowić może kolejny istotny powód ubiegania się o podjęcie studiów na tym kierunku.

Plan studiów obejmuje wykłady, ćwiczenia i praktyczne warsztaty prowadzone przez doświadczonych trenerów wywodzących się z grup roboczych lub zatwierdzanych każdorazowo przez VDA QMC, managerów i specjalistów z renomowanych firm partnerskich, zapewniających, że Słuchacze będą mieli możliwość praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy.

Wymiana kontaktów i doświadczeń, zarówno z prowadzącymi zajęcia praktykami, jak i innymi uczestnikami z branży stanowi dodatkowy atut udziału w tym niezwykle interesującym, praktycznym kierunku studiów, a dla wyróżniających się Słuchaczy studiów podyplomowych, może stać się szansą na uzyskanie miejsca pracy w firmach partnerskich.

Adresaci kierunku:

Studia podyplomowe Zarządzanie Jakością w Branży Automotive kierowane są do:

 • inżynierów i specjalistów, którzy dążą do zdobycia specjalistycznej wiedzy teoretycznej i praktycznej, niezbędnej do realizacji zadań na stanowiskach związanych z jakością,

 • specjalistów z branży automotive, którzy chcą rozwinąć swoje kompetencje i przygotowują się do awansu na ścieżce swojej kariery,

 • przedsiębiorców, którzy zamierzają rozpocząć działalność w branży automotive i chcą poznać tajniki zarządzania jakością,

 • przedstawicieli innych branż, którzy pragną poznać tajniki branży automotive, np. w celu zmiany miejsca pracy,

 • osób stawiających pierwsze kroki w branży automotive,

 • wszystkich zainteresowanych zarządzaniem jakością oraz branżą automotive.

Partnerzy kierunku:

 • 67b11458e1416c01217b90c0f96083ed

NAZWA PRZEDMIOTU

LICZBA GODZIN

Zarządzanie procesowe w branży automotive

8

Wymagania IATF 16949-Kurs Kwalifikacyjny dla Auditorów 1.i2. strony IATF 16949

32

Dokumentacja procesu. FMEA wg VDA/AIAG

16

Audytowanie wyrobu wg VDA 6.5

6

Ocenianie i motywowanie

8

Zaawansowane planowanie jakości wyrobów -APQP

8

Zatwierdzanie części produkcyjnych - PPAP

8

Statystyczne  sterowanie procesem - SPC

8

Rozwiązywanie problemów metodą  8D

8

Audytowanie podstawowych narzędzi jakości zgodnie z IATF 16949

12

Six Sigma

12

Audytowanie procesu wg VDA 6.3

28

Wystąpienia publiczne

4

Kluczowe metody jakości przemysłu motoryzacyjnego- Warsztaty

    16

Analiza Systemów Pomiarowych

8

Lean Management. Gra Symulacyjna

8

Case study w zakładzie produkcyjnym

6

Komunikacja i budowanie zespołu

Repetytorium do egzaminu dyplomowego

4

RAZEM

208

 

  

* Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w planie studiów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szczegółowy plan zajęć opublikowanie zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.  

** Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby chętnych.

Warunki zaliczenia

 •  okzaliczenie każdego z przedmiotów

 • okzaliczenie końcowego egzaminu ustnego

 • ok wymagana 100% frekwencja na licencjonowanym kursie dla Audytorów 1 i 2  IATF 16949

 

 

Koszt studiów: 6 200 zł  
opłata administracyjna: 250 zł 
Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty.

 

 

Wszystkie opłaty prosimy kierować na niżej podane konto:
Santander Bank S.A. 44 Oddział we Wrocławiu
nr konta 04 1500 1155 1211 5005 3031 0000

JESTEŚMY W BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH

WYPEŁNIJ  arrow   Ankieta rekrutacyjna

 

Dokumenty rekrutacyjne 

 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (I – go stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich)

 • Podanie o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową

 • Kopia dowodu wniesienia opłaty administracyjnej (nie dotyczy promocji)

 • 1 zdjęcie o wymiarach 35x45 mm

 • Dwie podpisane przez Kandydata umowy o naukę (przynajmniej tydzień przed planowym rozpoczęciem zajęć lub ostatecznie w dniu ich rozpoczęcia)

 • Dowód osobisty należy przedłożyć do wglądu

 • Jeżeli studia dofinansowuje zakład pracy lub inna instytucja, prosi się o złożenie stosownego oświadczenia w dziekanacie studiów podyplomowych potwierdzającego deklarację zawartą w ankiecie,

 

KONTAKT:

Daria Bełej
Koordynator Studiów Podyplomowych
pokój 2/9

  

Dyżury:
Pn. – Pt. 9:00 – 16:00
+48 71 333 11 33
Justyna Dąbrowska

Opiekun kierunku Zarządzanie Jakością w Branży Automotive

 

Absolwentka Politechniki Wrocławskiej oraz Uniwersytetu SWPS. Posiada 19 letnie doświadczenie w Polsce i na rynku europejskim  w obszarach zarządzana jakością i audytowania.

Od 2000 roku  związana z przemysłem motoryzacyjnym, początkowo jako Quality Supervisor w firmie Faurecia, Kierownik ds. Jakości w austriackiej firmie voestalpine Rotec, a następnie Wabco.

Będąc Pełnomocnikiem ds. Systemu Zarządzania Jakością, była odpowiedzialna za wdrażanie działań systemowych w międzynarodowych oddziałach spółek.

Od 2014 roku  współpracuje z jednostką certyfikującą posiadając uprawnienia auditora wiodącego (ISO 9001:2015, IATF 16949:2016- uprawnienia International Automotive Task Force) oraz trenera z zakresu motoryzacji.

Pełni także funkcję konsultanta i licencjowanego trenera posiadającego uprawnienia VDA QMC w zakresie VDA 6.3 oraz  IATF 16949 w Team Prevent Poland Sp. z o.o.

HUBERT PROCHERA

Związany z Team Prevent Poland sp. z o.o. od 2016 roku. Obecnie pełni funkcję trenera wewnętrznego, konsultanta i licencjonowanego trenera, posiadającego uprawnienia VDA QMC w zakresie VDA 6.3, VDA 2, VDA MLA oraz VDA 6.5.
W latach 2012-2016 związany był z firmą Sumika Ceramics Poland Sp. z o.o. we Wrocławiu, gdzie pracował, jako Inżynier Procesu, potem Inżynier Jakości. Od 2014 roku objął stanowisko Zastępy Kierownika Jakości i pełnił je do 2016 roku. W ramach swoich  obowiązków sprawował nadzór nad Systemem Zarządzania Jakością, standardami procesu produkcji oraz nad Laboratorium i rozwojem dostawców.
Związany był również (2008-2012) z firmą Sumika Electronic Materials Poland w Toruniu, gdzie rozpoczynał, jako Asystent Działu Technicznego ds. Procesu Produkcyjnego, następnie jako Asystent Działu Produkcji ds. Procesu Produkcyjnego Laminacji. Od roku 2011 zajmował stanowisko Młodszego Inżyniera Procesu, a później Młodszego Specjalisty Jakości, gdzie prowadził nadzór nad usprawnieniami procesu produkcyjnego, optymalizacjami standardów jakościowych oraz realizowaniem planów racjonalizatorskich

DARIUSZ SARZYŃSKI

Pracę zawodową rozpoczynał w 1992 roku, jako asystent na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, w Instytucie Budowy Maszyn. Od 1994 roku związany z przemysłem motoryzacyjnym, początkowo jako Zastępca Szefa Jakości, następnie jako Szef Jakości i Środowiska w Zakładach Metalowych „Postęp” S.A..

Od 2006 roku związany z jednostką certyfikującą TÜV NORD, posiada uprawnienia auditora wiodącego ISO 9001. Szkolenia i konsultacje w tematyce jakościowej, skierowane głównie do branży motoryzacyjnej współpracując z kilkudziesięcioma firmami oraz m.in. z TUV NORD, SGS oraz z wyższymi uczelniami takimi jak WSB w Dąbrowie Górniczej, WSB czy ŚWSZ w Katowicach prowadzi od 2000 roku.

Związany z Team Prevent Poland Sp. z o.o. od 2012 roku, jako zewnętrzny trener oraz egzaminator szkolenia Audytor Procesu VDA 6.3 i VDA 6.5.

JUSTYNA PAWLISZ

Związana z firmą Team Prevent Poland sp. z o.o. od 2017 roku, pełni obecnie funkcję trenera wewnętrznego, konsultanta i licencjonowanego auditora 1szej i 2giej strony posiadającego uprawnienia VDA QMC. W roku 2013 objęła stanowisko Kierownika Jakości Procesu Produkcyjnego TRW Automotive Poland Sp.z o.o., a 3 lata później, jako Kierownik Jakości,  sprawowała nadzór nad jakością procesów produkcyjnych oraz standaryzacją najlepszych praktyk w zarządzanych obszarach,  reklamacjami, działaniami korygującymi oraz kontaktem z klientami OEM.

Od 2008 roku związana z TRW Automotive Poland Sp.z.o.o,  najpierw jako Specjalista Jakości Procesu Produkcyjnego, następnie od 2012 roku, jako Kierownik Procesu w nowo powstałym zakładzie, w Bielsku-Białej. Od 2007 roku  pracowała w firmie Cabind Polska Sp.z.o.o. w Bielsku-Białej, była Asystentką w Dziale Jakości odpowiedzialną za analizę danych statystycznych procesów produkcyjnych, nadzór nad kompletnością dokumentacji produkcyjnej oraz PPAP.

WALDEMAR MULAS

Kierownik ds. 6-sigma w WABCO Polska Sp. z o.o. Absolwent Politechniki Łódzkiej, Wydział Organizacja i Zarządzanie, o specjalności Zarządzanie Produkcją w przemyśle maszynowym . W ramach programu studiów zdobył podstawową wiedzę z zakresu lean (koncepcje JIT, TPS), którą wykorzystał w pracy w TRW, w Częstochowie.
W latach 2000 - 2008, pracował w TRW Częstochowa, gdzie zajmował się działaniami ulepszającymi procesy produkcyjne, które przynosiły zakładowi wymierne korzyści w postaci oszczędności. Od 2008 roku pracuje w WABCO Polska Sp. z o.o., na stanowisku Kierownika ds. 6 Sigma. W głównej mierze wspiera wszystkie działania z zakresu 6S.
Od 2014 roku jest certyfikowanym przez Six Sigma Academy & Company Master Black Beltem.

Aleksander Kulesz

Od 2017 roku w Team Prevent Poland sp. z o.o. pełni funkcję konsultanta i licencjowanego trenera, posiadającego uprawnienia VDA QMC w zakresie VDA 6.3, VDA 2, VDA MLA, VDA 6.5 oraz Core Tools. Posiada także uprawnienia Auditora Systemu Zarządzania Jakością w zakresie normy IATF 16949.

Współpracował  z grupą VW w firmie Proseat w zakresie zarządzania dostawcami poprzez przeprowadzenie analizy potencjału, audytów proces oraz zatwierdzania komponentów do produkcji.

W firmie Galwano-Technika (obecnie Electropoli) jako kierownik jakości i pełnomocnik ds. zintegrowanych systemów zarzadzania jakości i środowiska zajmował się koordynacją współpracy z klientami, tworzeniem i aktualizacją dokumentacji systemowej oraz prowadzeniem jednego z oddziałów produkcji w zakresie kontroli wyrobów gotowych do klienta.    

Posiada  kilkuletnie doświadczenie w zakresie produkcji wyrobów pochodzących z gumy, tworzywa sztucznego, procesów tłoczenia na zimno jak i obróbki odlewów dla przemysłu motoryzacyjnego.

Monika Jancewicz

Od 2014 roku współpracuje z Uczelniami Wyższymi jako praktyk biznesowy. Wykłada na studiach podyplomowych, prowadzi grupy kompetencyjne i projektowe oraz szkolenia biznesowe z zakresu Lean Six Sigma, Agile Project Management, SCRUM, Team Building oraz technik miękkich.

Od roku 2011 związana jest z firmą IBM Poland, gdzie pracowała jako Project Manager, potem jako certyfikowany Lean Six Sigma Black Belt odpowiedzialna była za prowadzenie licznych projektów usprawnieniowych oraz zarządzaniem działem związanym z wdrażaniem Lean.

W 2014 roku objęła stanowisko Managera działu zarządzania projektami. W ramach swoich obowiązków zarządzała 30 osobowym zespołem, sprawowała nadzór nad prowadzonymi projektami oraz odpowiedzialna była za utrzymaniem standardów i jakości w firmie. 

 

Anna Niedźwiedzka-Kubieniec

Absolwentka Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.

Od 2004 roku związana z przemysłem motoryzacyjnym gdzie na początku była odpowiedzialna za proces zatwierdzania wyrobów wg. standardu PPAP AIAG oraz reklamacje klientów. W latach 2008-2018 związana była z firmą Nexteer Automotive Poland gdzie pracowała jako Lider Systemu Jakości na Region Europy (Koordynator Systemu Jakości). W ramach swoich obowiązków sprawowała nadzór nad systemem zarządzania jakością i wdrażaniem wymagań branżowych w 4 lokalizacjach: dwóch zakładach produkcyjnych oraz remote locations. Posiada ogromne doświadczenie z zakresu wymagań systemowych w branży motoryzacyjnej.

Związana z Team Prevent Poland sp. z o.o. od 2018 roku. Obecnie pełni funkcję trenera wewnętrznego, auditora, konsultanta i licencjonowanego trenera, posiadając uprawnienia VDA QMC w zakresie VDA 6.1, Core Tools oraz kwalifikowanego auditora IATF.

 

Mateusz Szafirski

Związany z branżą motoryzacyjną od 2002 roku.

Doświadczenie na stanowiskach zarządzania jakością zdobywał w firmach Quin Automotive jako Pełnomocnik Zarządu ds. Zarządzania Jakością, w firmie NSK Steering Systems na stanowisku Inżyniera ds. Zarządzania jakością klienta. Od 2014 roku w firmie Tristone Flowtech gdzie aktualnie zajmuje się rozwijaniem dostawców oraz zarządzaniem łańcuchami dostaw. Praktyk w zakresie narzędzi zarządzania jakością, auditowania procesów i systemów, analizy ryzyka. Auditor ISO 9001; IATF 16949 oraz certyfikowany auditor i trener VDA 6.3. Od 2018 roku trener w zakresie IATF16949, SPC, MSA, FMEA, 8D, ISO 31000 / 31100 jednostek certyfikujących Lloyds Registers i DQS.

Obszary badawcze to: zarządzanie ryzykiem w łańcuchach dostaw; zarządzanie strategiczne oraz zarządzanie jakością.