Projektowanie Wnętrz • Studia podyplomowe - WSH we Wrocławiu
 • OPIS
 • PROGRAM
 • OPŁATY
 • REKRUTACJA

Tryb studiów: Weekendowy
Czas trwania: 10 miesięcy (2 semestry)
Wymiar godzin: 128 godzin
Język wykładowy: polski

 

Projektowanie wnętrz to studia podyplomowe skierowane do wszystkich osób posiadających dyplom ukończenia dowolnych studiów wyższych. Program studiów jest dostosowany do tych, którzy stawiają pierwsze kroki w tej dyscyplinie projektowej, a nowoczesny design i aranżacja wnętrz są ich pasją. Kierunek skierowany jest także dla osób, które mają kierunkowe wykształcenie techniczne lub budowlane i planują podnieść kwalifikacje w zakresie estetycznego projektowania wnętrz. Tutaj wzbogacą swoją wiedzę o szeroki wachlarz zagadnień: od percepcji wnętrza, poprzez aspekty techniczne i technologiczne, po tworzenie kompletnych projektów.

Pierwszy etap kształcenia zawiera treści teoretyczne z zakresu współczesnego designu, podstaw projektowania wnętrz, technologii i ergonomii. Program kształcenia kładzie duży nacisk na komputerowe wspomaganie projektowania, które obejmuje tworzenie cyfrowej dokumentacji technicznej oraz wizualizacje projektów w środowisku 3D w oparciu o profesjonalne oprogramowanie. W dalszym toku studiów pozyskana wiedza i umiejętności pozwolą na stworzenie projektów wnętrz mieszkalnych oraz wnętrz użyteczności publicznej. Wiedza zostanie uzupełniona przez zagadnienia z zakresu współpracy z klientem, co stanowi realne przygotowanie do zawodu projektanta wnętrz.

Zajęcia realizowane są w formule wykładów, ćwiczeń koncepcyjnych oraz warsztatów komputerowych. Proces projektowy nieustannie wspierają wykładowcy poprzez dyskusje, korekty i konsultacje w trakcie zajęć. W zdobywaniu wiedzy pomoże profesjonalna i energiczna kadra posiadająca duże poświadczenie, obejmujące różnorodne obszary projektowe.

 

Adresaci kierunku

Grupa docelowa dla kierunku Projektowanie wnętrz to absolwenci studiów wyższych, którzy:

 • pasjonują się współczesnym designem i aranżacją wnętrz

 • planują podnieść swoje kwalifikacje

 • starają się o zatrudnienie w branży projektowej

 • chcą się przebranżowić

 

Profil Absolwenta

Studia podyplomowe Projektowanie wnętrz w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu mają na celu nabycie przez słuchaczy wiedzy oraz kompetencji w zakresie:

 • Przeprowadzenia procesu projektowego od inspiracji do finalnego projektu

 • Podstawowych zasad technicznych i technologicznych

 • Tworzenia cyfrowej dokumentacji technicznej projektu

 • Tworzenia wysokiej jakości wizualizacji 3D

 • Projektowania i aranżacji wnętrz różnego typu

 • Współpracy z inwestorem na wszystkich etapach projektowych

NAZWA PRZEDMIOTU ŁĄCZNA LICZBA GODZIN
Współczesne inspiracje w designie 8
Kolor i światło w projektowaniu wnętrz 8
Materiały wykończeniowe 8
Komputerowe wspomaganie projektowania 2D 8
Elementy konstrukcji w architekturze wnętrz 8
Instalacje we wnętrzach 8
Komputerowe wspomaganie projektowania 3D 16
Projektowanie wnętrz mieszkalnych 16
Projektowanie wnętrz użyteczności publicznej 16
Techniki edycji obrazu 8
Współpraca projektowa z inwestorem 8
Style we wnętrzu 8
Seminarium dyplomowe - egzamin 8

 

Koszt studiów: 4 300 zł 3620 zł | PROMOCJA: do 31.01.2021
opłata administracyjna: 250 zł 0zł | PROMOCJA: do 15.02.2021
Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty.

 

PROMOCJA:

 arrow  Zyskaj 680zł zapisując się do 31 stycznia 2021!

 arrow  Zyskaj 480zł zapisując się do 15 luty 2021!

 

 

Wszystkie opłaty prosimy kierować na niżej podane konto:
Santander Bank S.A. 44 Oddział we Wrocławiu
nr konta 04 1500 1155 1211 5005 3031 0000

WYPEŁNIJ  arrow   Ankieta rekrutacyjna

 

Dokumenty rekrutacyjne 

 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (I – go stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich)

 • Podanie o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową

 • Kopia dowodu wniesienia opłaty administracyjnej (nie dotyczy promocji)

 • 1 zdjęcie o wymiarach 35x45 mm

 • Dwie podpisane przez Kandydata umowy o naukę (przynajmniej tydzień przed planowym rozpoczęciem zajęć lub ostatecznie w dniu ich rozpoczęcia)

 • Dowód osobisty należy przedłożyć do wglądu

 • Jeżeli studia dofinansowuje zakład pracy lub inna instytucja, prosi się o złożenie stosownego oświadczenia w dziekanacie studiów podyplomowych potwierdzającego deklarację zawartą w ankiecie,

KONTAKT:

Daria Bełej
Koordynator Studiów Podyplomowych
pokój 2/9

  

Dyżury:
Pn. – Pt. 9:00 – 16:00
71 333 11 33