Medycyna Estetyczna i Odontojatria • Studia podyplomowe - WSH we Wrocławiu
 • OPIS
 • REKRUTACJA

Tryb studiów: Weekendowy
Wymiar godzin: 240 godzin
Język wykładowy: polski

 

Szanowni Państwo,  

z uwagi na obecną sytuację związaną z epidemią koronawirusa informujemy, że rok akademicki na kierunku studiów podyplomowych Medycyna Estetyczna rozpocznie się od jesieni 2021 roku. Szczegóły już wkrótce. 

Zapraszamy.  

 

Profil Absolwenta na kierunku Medycyna Estetyczna

 • okAbsolwent studiów podyplomowych Medycyna Estetyczna dla lekarzy i lekarzy stomatologów pozna nową specjalizację medyczną. Jej zakres obejmuje między innymi:

 • zasady przeszczepu tłuszczu,
 • podstawy ginekologii estetycznej,
 • podstawy urologii estetycznej,
 • podstawy modelowania ciała,
 • zasady etyki zawodowej oraz przepisy prawa medycznego,
 • zasady prowadzenia dokumentacji lekarskiej oraz tematyki pokrewnej związanej z zabiegami.
 • okPo zrealizowaniu programu uczestnicy będą posiadać:

 • wiedzę i umiejętności z zakresu zasad przeprowadzania małoinwazyjnych zabiegów medycyny estetycznej oraz obsługi urządzeń wspomagających,
 • umiejętności do wykonywania zabiegów medycyny estetycznej oraz umiejętność oceny problemów związanych z medycyną estetyczną.
 • okWażnym aspektem studiów podyplomowych jest też przygotowanie do samodzielnego wykonywania profesjonalnych zabiegów leczniczo-kosmetologicznych, w tym między innymi:

 • wolumetrii – modelowania okolicy jarzmowej i owalu twarzy,
 • zastosowania wypełniaczy ust,
 • wykonywania zabiegów w przypadku hiperhydrozy z zastosowaniem toksyny botulinowej,
 • wykonywania liftingu twarzy z wykorzystaniem nici PDO,
 • zastosowania osocza bogatopłytkowego,
 • wykonywania lipolizy iniekcyjnej,
 • korekcji zmarszczek z zastosowaniem toksyny botulinowej (m.in. w korekcji zmarszczek poprzecznych czoła, “kurzych łapek”, zmarszczki palacza, lwiej zmarszczki),
 • korekcji zmarszczek z zastosowaniem wypełniaczy (np. w niwelowaniu doliny łez, „kurzych łapek“, korekcji bruzdy nosowo wargowej, korekcji kącików ust),
 • mezoterapii igłowej w obszarze twarzy, skóry owłosionej głowy, w przypadku cellulitu,
 • wykonywania zabiegów z użyciem aparatów RF,
 • wykonywania zabiegów z wykorzystaniem aparatów IPL,
 • wykonywania peelingów lekarskich chemicznych oraz peelingów mechanicznych (m.in. mikrodermabrazja wodna i diamentowa),
 • wykonywania zabiegów z wykorzystaniem aparatów z zakresu endermologii, presoterapii, ultradźwięków i wiele innych,
 • prowadzenia medycznej dokumentacji fotograficznej.
 • okPonadto absolwent studiów podyplomowych:

 • ma holistyczne podejście do pacjenta i planu leczenia,
 • zna wybrane pojęcia i mechanizmy związane ze zdrowiem i jego ochroną w zakresie wykonywania zawodu lekarza i innych aktywności związanych z medycyną estetyczną,
 • posiada wiedzę na temat prowadzenia działalności gospodarczej i zna sposób tworzenia modelu biznesowego w branży medycyny estetycznej.

WYPEŁNIJ  arrow   Ankieta rekrutacyjna

 

pdf  Skierowanie na badania lekarskie 

Dokumenty rekrutacyjne 

 • Kopia dyplomu ukończenia uczelni medycznej z kopią suplementu
 • Kopia prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza stomatologa 
 • Podanie o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową 
 • Kopia dowodu wniesienia opłaty administracyjnej w wysokości 1.000 zł 
 • 1 zdjęcie o wymiarach 35x45 mm 
 • Dwie podpisane przez Kandydata umowy o naukę 
 • Dowód osobisty należy przedłożyć do wglądu 
 • Dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokumenty wystawione są na inne nazwiska)

 

Proces rekrutacji

 • Złożenie zgłoszenia do udziału w studiach podyplomowych oraz wszystkich wyżej wymienionych dokumentów pocztą, elektronicznie lub bezpośrednio w dziekanacie, zgodnie z regulaminem studiów podyplomowych dostępnym na stronie internetowej WSH we Wrocławiu
 • Zakwalifikowanie kandydata do uczestnictwa w studiach podyplomowych,
 • Po zakwalifikowaniu, podpisanie umowy i opłacenie czesnego za studia podyplomowe 

 

Ze względu na specyfikę kierunku studiów osoby zakwalifikowane na studia przed rozpoczęciem zajęć praktycznych zobligowane są do przedłożenia w Dziekanacie:

 • Badania z zakresu medycyny pracy, zgodnego z zakresem kształcenia na kierunku studiów
 • Kserokopii polisy OC lekarza z rozszerzeniem o przeprowadzenie zabiegów z zakresu medycyny estetycznej.

 

Niedostarczenie ww. dokumentów przed rozpoczęciem zajęć praktycznych skutkuje brakiem możliwości aktywnego uczestnictwa w ćwiczeniach.

KONTAKT:

Daria Bełej
Koordynator Studiów Podyplomowych
pokój 2/9

  

Dyżury:
Pn. – Pt. 9:00 – 16:00
+48 71 333 11 33