• OPIS
 • PROGRAM
 • OPŁATY
 • REKRUTACJA
 • EKSPERCI

Tryb studiów: weekendowy
Czas trwania: 10 miesięcy (2 semestry)
Wymiar godzin: 240 godzin
Język wykładowy: polski

 

Studia podyplomowe Medycyna Estetyczna i Odontojatria dla lekarzy i lekarzy stomatologów to pierwsze studia tego typu we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku realizowane w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Jest to pierwszy w Polsce kierunek odontojatrii. Więcej informacji o odontojatrii [LINK]  

 

Program nauczania studiów podyplomowych Medycyna Estetyczna i Odontojatria dla lekarzy i lekarzy stomatologów składa się z 10 modułów, po zakończeniu którego każdy uczestnik otrzyma certyfikat. Zarys programu został oparty o zapotrzebowanie na konkretną wiedzę i pozyskanie niezbędnych umiejętności praktycznych do wykonania najmodniejszych zabiegów z zakresu medycyny estetycznej. Oprócz podstawowej wiedzy i umiejętności w programie nauczania zawarte zostały innowacyjne na skalę ogólnopolską rozwiązania (lipotransfer, urologia estetyczna), mająca na celu zapewnienie atrakcyjności kierunku. 

W programie zostały zawarte elementy dotyczące podstawowej wiedzy na temat prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze medycznym. Dodatkowo omawiane będą przedmioty, które pozwolą na holistyczne podejście do medycyny estetycznej.

Po ukończeniu studiów uczestnicy otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu medycyny estetycznej i odontojatrii.

Profil Absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych Medycyna Estetyczna i Odontojatria dla lekarzy i lekarzy stomatologów:

 • ok  pozna nową specjalizację medyczną

 • ok  będzie znał:

- zasady przeszczepu tłuszczu

- podstawy ginekologii estetycznej

- podstawy urologii estetycznej

- podstawy modelowania ciała

- zasady etyki zawodowej oraz przepisy prawa medycznego

- zasady prowadzenia dokumentacji lekarskiej oraz tematyki pokrewnej związanej z zabiegami

 • ok  będzie posiadał:

- wiedzę i umiejętności z zakresu zasad przeprowadzania małoinwazyjnych zabiegów
  medycyny estetycznej oraz obsługi urządzeń wspomagających,

- umiejętności do wykonywania zabiegów medycyny estetycznej oraz umiejętność oceny
problemów związanych z medycyną estetyczną

 • ok  będzie przygotowany do samodzielnego wykonywania profesjonalnych zabiegów leczniczo-kosmetologicznych, m.in.:

- wolumetrii – modelowania okolicy jarzmowej i  owalu twarzy,

- zastosowania wypełniaczy ust

- wykonywania zabiegów w przypadku hiperhydrozy z zastosowaniem toksyny botulinowej,

- wykonywania liftingu twarzy z wykorzystaniem nici PDO

- zastosowania osocza bogatopłytkowego

- wykonywania lipolizy iniekcyjnej,

- korekcji zmarszczek z zastosowaniem toksyny botulinowej (m.in. w korekcji zmarszczek poprzecznych czoła, “kurzych łapek”, zmarszczki palacza, lwiej zmarszczki)

- korekcji zmarszczek z zastosowaniem wypełniaczy (np. w niwelowaniu doliny łez, „kurzych łapek“, korekcji bruzdy nosowo wargowej, korekcji kącików ust)

- mezoterapii igłowej w obszarze twarzy, skóry owłosionej głowy, w przypadku cellulitu,

- wykonywania zabiegów z użyciem aparatów RF,

- wykonywania zabiegów z wykorzystaniem aparatów IPL,

- wykonywania peelingów lekarskich chemicznych oraz peelingów mechanicznych (m.in. mikrodermabrazja wodna i diamentowa),

- wykonywania zabiegów z wykorzystaniem aparatów z zakresu endermologii, presoterapii, ultradźwięków i wiele innych,

- prowadzenia medycznej dokumentacji fotograficznej

 • ok  będzie miał holistyczne podejście do pacjenta i planu leczenia.

PRZEDMIOT

ILOŚĆ GODZIN

1. Podstawy Chirurgii Estetycznej

    10

2. Podstawy anatomii topograficznej i fizjologii

    16

3. Podstawy kosmetologii lekarskiej – współpraca kosmetologa z lekarzem medycyny estetycznej

    20

4. Nowoczesne systemy HiTech w modelowaniu sylwetki

    8

5. Podstawy laseroterapii w medycynie estetycznej

    8

6. Odontojatria – diagnostyka w obrębie twarzoczaszki, głowy i szyi

    20

7. Żywienie człowieka z dietetyką

    20

8. Manifestacje skórne w chorobach wewnętrznych

    20

9. Podstawy medycyny estetycznej, poziom podstawowy

    10

10. Medycyna estetyczna poziom zaawansowany

    10

11. Medycyna estetyczna i anti-aging

    10

12. Autologiczny przeszczep tłuszczu

    10

13. Laseroterapia i fotoodmładzanie

    10

14. Ginekologia estetyczna

    10

15. Urologia estetyczna

    10

16. Medycyna estetyczna w połączeniu z elementami chirurgii estetycznej

    10

17. Flebologia estetyczna

    10

18. Tworzenie modelu biznesowego w branży medycyny estetycznej

    4

19. Przedsiębiorczość i prowadzenie działalności gospodarczej

    4

20. Coaching i psychologia biznesu

    8

21. Dokumentacja fotograficzna w medycynie estetycznej

    4

22. Prawo w ochronie zdrowia

    8

Razem

    240

   

* Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w planie studiów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szczegółowy plan zajęć opublikowanie zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji. 

** Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby chętnych.

 

Szczegółowe warunki ukończenia studiów:

 • obecność na zajęciach minimum 80%

 • możliwość uzupełnienia wiedzy na indywidualnych zajęciach dodatkowo płatnych na uczelni

 • zaliczenie wszystkich przedmiotów

 • udział w warsztatach, które pozwalają na uzyskanie odpowiednich certyfikatów,

 • praca dyplomowa

 • egzamin końcowy – obrona przed komisją egzaminacyjną

 • wniesienie wymaganej opłaty za studia.

 

Studia kończą się egzaminem dyplomowym teoretyczno-praktycznym.

Każda praca dyplomowa będzie weryfikowana przez system antyplagiatowy i będzie musiała uzyskać pozytywną recenzję. Obrona będzie krótką prezentacją multimedialną (maksymalnie do 15 slajdów) z dyskusją, odbywającą się w pełnym gronie studentów studiów podyplomowych, promotora, recenzenta, kierownika studiów i zaproszonych wykładowców oraz ekspertów zgodnie z wybranym zakresem pracy dyplomowej, podczas planowanych terminów obron.

Zakończenie studiów planowane jest jako uroczystość z wręczeniem świadectw ukończenia studiów podyplomowych zgodne z wytycznymi określonymi przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Koszt studiów: 
Opłata administracyjna: 1.000 zł
Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty. 

 

Proces rekrutacji

 • złożenie zgłoszenia do udziału w studiach podyplomowych oraz wszystkich wymaganych dokumentów pocztą, elektronicznie lub bezpośrednio w dziekanacie zgodnie z regulaminem studiów podyplomowych dostępnym na stronie internetowej WSH we Wrocławiu

 • zakwalifikowanie kandydata do uczestnictwa w studiach podyplomowych,

 • po zakwalifikowaniu, podpisanie umowy i opłacenie czesnego za pierwszy semestr przed rozpoczęciem pierwszych zajęć, w szczególnych przypadkach możliwość opłaty na raty

 

Ze względu na specyfikę kierunku studiów osoby zakwalifikowane na studia przed rozpoczęciem zajęć praktycznych zobligowane są do przedłożenia w Dziekanacie:

 • badania z zakresu medycyny pracy, zgodne z zakresem kształcenia na kierunku studiów

 • kserokopii ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

 • kserokopii polisy OC - na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100.000 € - polisa musi obejmować swym zakresem wykonywanie zabiegów medycyny estetycznej w celach estetycznych (jest to klauzula dodatkowa).

 

Niedostarczenie ww. dokumentów przed rozpoczęciem zajęć praktycznych skutkuje brakiem możliwości aktywnego uczestnictwa w ćwiczeniach.

KONTAKT:

Patrycja Korneluk
Koordynator Studiów Podyplomowych i MBA
pokój 2/2
71 333 11 33
Dr n. med. Ahmed Elsaftawy

Opiekun naukowy kierunku

Dr n. med. Ahmed Elsaftawy jest założycielem Dolnośląskiego Centrum Chiroplastica. Chirurg z wieloletnim doświadczeniem. Studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu ukończył w 2000r. Specjalizację z chirurgii ogólnej ukończył w 2008r. Pracę doktorską obronił w 2009r. Jest dodatkowo jednym z kilkunastu chirurgów w Polsce posiadających europejską specjalizację z chirurgii ręki.

Jest czynnym chirurgiem serwisu replantacyjnego dla całego kraju. Główną jego pasją, obok chirurgii ręki, jest chirurgia estetyczna oraz rekonstrukcyjna. Od wielu lat jest pasjonatem medycyny estetycznej. Spopularyzował w Polsce zabieg powiększania penisa. Jest uznanym szkoleniowcem w zakresie medycyny estetycznej oraz chirurgii kosmetycznej.

Jako jeden z niewielu w kraju prowadzi centrum szkoleniowe z chirurgii kosmetycznej dla lekarzy specjalności zabiegowych. Dodatkowe szkolenia dla lekarzy w zakresie medycyny estetycznej prowadzi od wielu lat. Doświadczenia zawodowe zdobywał zarówno w kraju jak i za granicą. Kursy szkoleniowe odbywał m.in. we Francji, Włoszech, Grecji, Irlandii czy na Słowenii.

Ahmed Elsaftawy v2