Head of E-commerce - NOWOŚĆ • Studia podyplomowe - WSH we Wrocławiu
 • OPIS
 • PROGRAM
 • OPŁATY
 • REKRUTACJA

Tryb studiów: Weekendowy
Czas trwania: 10 miesięcy (2 semestry)
Wymiar godzin: 176 godzin
Język wykładowy: polski

 

Celem studiów jest przekazanie Słuchaczom najbardziej aktualnej, kompleksowej oraz praktycznej wiedzy dotyczącego wykorzystania Internetu do celów sprzedażowych, zarządzania projektami e-commerce, tworzenia długofalowych strategii biznesowych, nawiązywania i prowadzenia relacji z Klientami oraz Partnerami, wdrażania rozwiązań wspomagających funkcjonowanie e-commerce, zarządzania projektami oraz prowadzenia działań marketingowych z wykorzystaniem metod i narzędzi analitycznych.

Studia podyplomowe zapewnią oraz poszerzą umiejętności analitycznego podejścia do skutecznego rozwiązywania problemów menedżerskich z zakresu e-commerce.

Profil Absolwenta

Studia mają na celu nabycie przez Słuchaczy wiedzy oraz kompetencji w zakresie:

 • sprawnego wykorzystania możliwości, jakie daje Internet w działalności handlowej i promocyjnej,

 • wdrażania i koordynacji projektów e-commerce,

 • monitorowania i analizy ruchu internetowego z wykorzystaniem Google Analytics,

 • tworzenia i optymalizacji kampanii reklamowych w narzędziu Google Ads,

 • prowadzenia działań marketingowych w mediach społecznościowych.

Adresaci kierunku

Studia podyplomowe kierowane są do osób:

 • zainteresowanych nabyciem nowych kwalifikacji i umiejętności, ich uzupełnieniem lub podwyższaniem,

 • przygotowujących się do kierowania działem e-Commerce lub chcących zajmować się online marketingiem, mającym na celu sprzedaż internetową,

 • pragnących podjąć specjalistyczną pracę w obszarze e-handlu,

 • chcących uruchomić własną działalność gospodarczą w zakresie e-commerce,

 • chcących samodzielnie założyć i nadzorować własny sklep internetowy,

 • pracujących w działach online marketingu,

 • osób pragnących podjąć pracę w charakterze managera lub eksperta e-commerce,

 • liderów w działach marketingu lub e-commerce,

 • menedżerów średniego i wyższego szczebla zarządzania,

 • dostawców usług dla przedsięwzięć e-commerce,

 • zainteresowanych wykorzystaniem Internetu w zakresie m.in. obsługi klienta, komunikowania się z klientem, promocji, współpracy z partnerami biznesowymi, wsparcia procesów biznesowych. 

Semestr I

 

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

1. 

Podstawy e-commerce. Profil i zachowania e-konsumenta

    8

2. 

Prawno-finansowe aspekty e-handlu

    8

3.

UX i UI sklepu internetowego

    8

4.

Zarządzanie Obsługą Klienta i Customer Experience

    8

5.

Logistyka handlu internetowego

    8

6.

Formy promocji i reklamy w handlu internetowym

    16

7. 

Mobile Commerce

    8

8. 

Innowacje i trendy w projektach E-commerce

    8

9.  

Analityka ruchu internetowego (z wykorzystaniem Google Analytics)

    8

10.

Zdobywanie klienta i budowanie zaufania w e-commerce

    8

Łącznie w semestrze:

88 godzin

Semestr II

 

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

1.

Project Management w e-commerce

    8

2.

E-płatności w handlu internetowym

    8

3.

Strategia marketingowa i dobór narzędzi komunikacji

    16

4.

E-mail marketing i Marketing Automation

    8

5.

Performance Marketing

    8

6.

Influence marketing dla e-commerce

    8

7.

Social Media w e-commerce

    8

8. 

Kampanie reklamowe PPC w Google (Google Ads)

    8

9.

Międzynarodowy e-commerce - handel transgraniczny

    8

10.

Repetytorium do egzaminu dyplomowego

    8

Łącznie w semestrze:

88 godzin

 

* Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w planie studiów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szczegółowy plan zajęć opublikowanie zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji. 

** Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby chętnych.

Warunki zaliczenia

 • okobecność na zajęciach (min. 80%)

 • okpo każdym semestrze zaliczenie testu podsumowującego

 • okzaliczenie końcowego egzaminu ustnego

 

 

Koszt studiów: 5 000 zł
opłata administracyjna: 250 zł
Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty.

 PROMOCJA: 
 0 zł opłaty administracyjnej i 10% rabatu przy jednorazowej wpłacie

*promocja trwa do 31.08.2020

Wszystkie opłaty prosimy kierować na niżej podane konto:
Santander Bank S.A. 44 Oddział we Wrocławiu
nr konta 04 1500 1155 1211 5005 3031 0000

JESTEŚMY W BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2020/2021 TRWA!

arrow Ankieta rekrutacyjna

Dokumenty rekrutacyjne

 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (I – go stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich)
 • Podanie o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową
 • Kopia dowodu wniesienia opłaty administracyjnej
 • 1 zdjęcie o wymiarach 35x45 mm
 • Dwie podpisane przez Kandydata umowy o naukę
 • Dowód osobisty należy przedłożyć do wglądu

KONTAKT:

Monika Mathias
Kierownik Centrum Studiów Podyplomowych
pokój 2/9

  

Dyżury:
Pn. – Pt. 9:00 – 16:00
71 333 11 33