Grafika komputerowa w przedsiębiorstwie [blended learning] - NOWOŚĆ • Studia podyplomowe - WSH we Wrocławiu
  • OPIS
  • PROGRAM
  • REKRUTACJA

Tryb studiów: Weekendowy (blended learning)
Czas trwania: 10 miesięcy (2 semestry)
Wymiar godzin: 160
Język wykładowy: polski

 

 

KIM JEST GRAFIK KOMPUTEROWY ?

Jest to współczesne połączenie artysty oraz informatyka. Opracowuje on, za pomocą odpowiedniej techniki komputerowej, wizualne elementy. Ważnym i niezastąpionym składnikiem jego pracy jest inwencja twórcza. Często „dzieło” realizowane jest przy użyciu skomplikowanych algorytmów, zróżnicowanych sprzętów oraz oprogramowania.  Znaczny wpływ na jego pracę ma kontrahent, który daje wytyczne co do kierunku, w którym ma iść praca, reszta leży już po stronie wykonania.

Słuchacze wprowadzani są w obsługę programów od podstaw. Muszą natomiast posiadać wstępną wiedzę na temat obsługi systemu operacyjnego i podstaw pracy w dowolnym edytorze tekstu.

 

Adresaci kierunku

Grupa docelowa dla kierunku Grafika komputerowa w przedsiębiorstwie to absolwenci studiów wyższych chcący pogłębić swoją wiedzę o przedmioty specjalistyczne. Są to osoby, chcące pracować w zawodzie grafika komputerowego, projektanta wzorów przemysłowych lub fotografa produktowego czy też twórcę stron internetowych.

 

Profil Absolwenta

Absolwenci kierunku mogą starać się o pracę grafika komputerowego, projektanta wzorów przemysłowych. Znajdą zatrudnienie w agencjach reklamowych, drukarniach, biurach projektowych, agencjach marketingowych, jak również wszędzie tam, gdzie potrzebna jest praca grafika. Mowa tu o przedsiębiorstwach, w których wymagana jest praca projektowa, np. firmy spożywcze (opakowania) firmy odzieżowe, przemysł.

Zatrudnieni będą oni również w dziale marketingu, jako wsparcie działań poprawy wizerunku medialnego firmy oraz w dziale promocji i reklamy.

Mogą również podjąć pracę jako projektanci i osoby kodujące strony internetowe w firmach działających w tym obszarze.

Oferta kierowana jest również do nauczycieli szkół średnich chcących prowadzić zajęcia kierunkowe z grafiki komputerowej, planujących podnieść swoje kwalifikacje oraz chcących rozszerzyć zakres swoich kompetencji nauczycielskich o kolejne przedmioty zawodowe.

Oferta kierowana jest także do osób, które poszukują możliwości przekwalifikowania się. 

Nazwa przedmiotu | tryb | liczba godzin

  1. Wprowadzenie do programów grafiki komputerowej* | online 100%
  2. Wstęp do wzornictwa przemysłowego i dekorowanie produktów | online 100%
  3. Projektowanie szaty graficznej stron internetowych Responsive Web Design | online 100%
  4. Prototypownie stron internetowych | online 100%
  5. Podstawy języka HTML+CSS, obsługa CMS | online 100%
  6. Wprowadzenie do pozycjonowania stron internetowych SEO* | online 100%
  7. Projektowanie i wizualizacja opakowa | online 100%
  8. DTP, skład i przygotowanie do druku | online 100%
  9. Podstawy prawa autorskiego* | online 100%
  10. Wprowadzenie do UX i UI | online 50%
  11. Rysunek odręczny, media naturalne, kompozycja obrazu* | stacjonarnie
  12. Fotografia produktowa* | stacjonarnie
  13. Modelowanie i wizualizacja 3D | stacjonarnie

W sumie 160 godzin

* Zajęcia fakultatywne (pozostawione do wyboru)/na zapis – wstępnie deklarowane w ankiecie

Zajęcia prowadzone w formie warsztatowej/profil praktyczny. 30% przedmiotów na kierunku prowadzone jest online. 

Słuchacze będą się uczyć i pracować na następujących programach:

  • Programy graficzne:

Adobe Photoshop
Adobe Ilustrator
Adobe InDesign
Adobe XD
Corel Draw
Blender
Sketchup

  • Programy do kodowania i CMS

Visual Studio Code
Word Press
Joomla
Bootstrap (Framework)

 Warunki zaliczenia:

  • Słuchacze zobowiązani są do uczęszczania na wszystkie zajęcia z wyjątkiem przedmiotów fakultatywnych, chyba że zadeklarowali się do ich odbycia i tym samym uzyskania wymaganej liczby punktów ETCS.
  • Każdy przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę. W większości przypadków jest to suma cząstkowych ocen projektów wykonanych podczas ćwiczeń.  Pod uwagę brane jest również zaangażowanie słuchaczy oraz ich aktywność na zajęciach.

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2020/2021 TRWA!

arrow Ankieta rekrutacyjna

arrow Ankieta znajomości narzędzi

Dokumenty rekrutacyjne:

  • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (I – go stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich)
  • Podanie o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową
  • Kopia dowodu wniesienia opłaty administracyjnej
  • 1 zdjęcie o wymiarach 35x45 mm
  • Dwie podpisane przez Kandydata umowy o naukę
  • Dowód osobisty należy przedłożyć do wglądu

KONTAKT:

Patrycja Korneluk
Koordynator Studiów Podyplomowych i MBA
pokój 2/2

  

Dyżury:
pn - śr       7:00 - 15:00
czw :          e-mail
pt :            7:00 - 15:00
+48 71 333 11 33