Grafika Komputerowa w Przedsiębiorstwie • Studia podyplomowe - WSH we Wrocławiu
 • OPIS
 • PROGRAM
 • REKRUTACJA

Tryb studiów: Weekendowy (blended learning)
Czas trwania: 10 miesięcy (2 semestry)
Wymiar godzin: 160
Język wykładowy: polski

 

 

Studia Grafika komputerowa w przedsiębiorstwie realizowane we Wrocławiu to możliwość nabycia kompetencji w zakresie projektowania graficznego przy ich jednoczesnym wykorzystaniu w celach reklamowych. Grafika komputerowa jest szeroką dziedziną, w której liczy się zarówno kreatywne myślenie, jak i umiejętności związane z organizacją czasu, pracą pod presją czasu czy analizą konkurencji. WSH we Wrocławiu oferuje studia podyplomowe zarówno w wymiarze stacjonarnym, jak i online. Program kierunku Grafika komputerowa realizowany jest w każdym z tych wariantów. 

Kim jest grafik komputerowy?

Grafik komputerowy to współczesny zawód, będący połączeniem  artysty oraz informatyka. Opracowuje on, za pomocą odpowiedniej techniki komputerowej, wizualne elementy projektu. Ważnym i niezastąpionym składnikiem jego pracy jest inwencja twórcza. Często „dzieło” realizowane jest przy użyciu skomplikowanych algorytmów, zróżnicowanych sprzętów oraz oprogramowania.  Znaczny wpływ na jego pracę ma kontrahent, który daje wytyczne co do estetycznego kierunku, w którym powinna iść praca - reszta leży już po stronie wykonania.

Uczestnicy studiów podyplomowych na proponowanym kierunku wprowadzani są w obsługę programów od podstaw. Muszą natomiast posiadać wstępną wiedzę na temat obsługi systemu operacyjnego i podstaw pracy w dowolnym edytorze tekstu.

Adresaci kierunku - dla kogo grafika komputerowa na studiach podyplomowych? 

Grupa docelowa dla kierunku Grafika komputerowa w przedsiębiorstwie to absolwenci studiów wyższych, chcący pogłębić swoją wiedzę o przedmioty specjalistyczne. Są to osoby, które planują pracować w zawodzie grafika komputerowego, projektanta wzorów przemysłowych lub fotografa produktowego czy też twórcy stron internetowych.

Oferta kierowana jest również do nauczycieli szkół średnich, którzy:

 • chcą prowadzić zajęcia kierunkowe z grafiki komputerowej,
 • planują podnieść swoje kwalifikacje,
 • chcą rozszerzyć zakres swoich kompetencji nauczycielskich o kolejne przedmioty zawodowe.

Studia Grafika komputerowa w przedsiębiorstwie mogą również wybrać osoby planujące przekwalifikowanie się.  

Profil Absolwenta - kim jest grafik komputerowy w przedsiębiorstwie? 

Absolwenci kierunku mogą starać się o pracę grafika komputerowego i projektanta wzorów przemysłowych. Znajdą zatrudnienie w agencjach reklamowych, drukarniach, biurach projektowych, agencjach marketingowych, jak również wszędzie tam, gdzie potrzebna jest praca grafika. Mowa tu o przedsiębiorstwach, w których wymagana jest praca projektowa, np. firmy spożywcze (opakowania) firmy odzieżowe, przemysł. Graficy komputerowi będą również zatrudnieni w dziale marketingu jako wsparcie działań poprawy wizerunku medialnego firmy, a także w dziale promocji i reklamy. Mogą również podjąć pracę jako projektanci i osoby kodujące strony internetowe w firmach działających w tym obszarze.

Kompleksowy program nauczania i odpowiednie narzędzia

Praca grafika komputerowego w przedsiębiorstwie ma swój początek w głowie. To od procesu twórczego i kreatywnego myślenia (niezależnego jeszcze od narzędzi informatycznych) zaczęła się historia wszystkich firm, które odniosły sukces na rynku. Pozytywna identyfikacja wizualna potrzebna w budowaniu relacji z klientami to z jednej strony podstawa biznesu, z drugiej - konieczność, o którą trzeba stale zabiegać. Współczesna komunikacja jest komunikacją obrazu. Coraz większą wagę przykłada się do tego, co rejestruje wzrok, bo to właśnie za pomocą tego zmysłu najlepiej przyswaja się informacje. Grafika i projektowanie mają szczególne znaczenie w świecie online, który jest źródłem rozwoju większości przedsiębiorstw. 

Praca grafika rozpoczyna się najczęściej od pracy z białą kartką papieru i ołówkiem - tradycyjnymi narzędziami, które dopiero później zastąpione zostaną profesjonalnymi programami graficznymi (np. Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator, Adobe InDesign, Adobe XD, Corel Draw, Blender i Sketchup). Ważne są również programy do kodowania i CMS (Visual Studio Code, WordPress, Joomla, Bootstrap). Studia grafika komputerowa w przedsiębiorstwie to okazja do poznania tych programów, rozwinięcia wiedzy i umiejętności korzystania z nich, a ostatecznie - do tworzenia niestandardowych i atrakcyjnych projektów. Kompetentny grafik wie gdzie i w jaki sposób przenieść grafikę z kartki na profesjonalną grafikę komputerową.

Dzięki zajęciom, stworzysz też interesujące portfolio, które zainteresuje przyszłych pracodawców lub klientów - jeśli zdecydujesz się na start z własnym biznesem. Wyższa Szkoła Handlowa otwiera kierunki o profilu biznesowym, a oferowana grafika jest jednym z nich. Dla wielu osób nie tylko po zdobyciu dyplomu, ale już w trakcie drogi realizowania zajęć, grafika komputerowa staje się prawdziwą pasją i źródłem zarobków. Połączenie tego, co artystyczne z tym, co przedsiębiorcze i perspektywiczne, daje najlepsze rezultaty. 

Nazwa przedmiotu | tryb | liczba godzin

 1. Wprowadzenie do programów grafiki komputerowej* | online 100%
 2. Wstęp do wzornictwa przemysłowego i dekorowanie produktów | online 100%
 3. Projektowanie szaty graficznej stron internetowych Responsive Web Design | online 100%
 4. Prototypownie stron internetowych | online 100%
 5. Podstawy języka HTML+CSS, obsługa CMS | online 100%
 6. Wprowadzenie do pozycjonowania stron internetowych SEO* | online 100%
 7. Projektowanie i wizualizacja opakowa | online 100%
 8. DTP, skład i przygotowanie do druku | online 100%
 9. Podstawy prawa autorskiego* | online 100%
 10. Wprowadzenie do UX i UI | online 50%
 11. Rysunek odręczny, media naturalne, kompozycja obrazu* | stacjonarnie
 12. Fotografia produktowa* | stacjonarnie
 13. Modelowanie i wizualizacja 3D | stacjonarnie

W sumie 160 godzin

* Zajęcia fakultatywne (pozostawione do wyboru)/na zapis – wstępnie deklarowane w ankiecie

Zajęcia prowadzone w formie warsztatowej/profil praktyczny. 30% przedmiotów na kierunku prowadzone jest online. 

Słuchacze będą się uczyć i pracować na następujących programach:

 • Programy graficzne:

Adobe Photoshop
Adobe Ilustrator
Adobe InDesign
Adobe XD
Corel Draw
Blender
Sketchup

 • Programy do kodowania i CMS

Visual Studio Code
Word Press
Joomla
Bootstrap (Framework)

 Warunki zaliczenia:

 • Słuchacze zobowiązani są do uczęszczania na wszystkie zajęcia z wyjątkiem przedmiotów fakultatywnych, chyba że zadeklarowali się do ich odbycia i tym samym uzyskania wymaganej liczby punktów ETCS.
 • Każdy przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę. W większości przypadków jest to suma cząstkowych ocen projektów wykonanych podczas ćwiczeń.  Pod uwagę brane jest również zaangażowanie słuchaczy oraz ich aktywność na zajęciach.

WYPEŁNIJ  arrow   Ankieta rekrutacyjna

WYPEŁNIJ   arrow    Ankieta znajomości narzędzi

 

Dokumenty rekrutacyjne:

 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (I – go stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich)
 • Podanie o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową
 • Kopia dowodu wniesienia opłaty administracyjnej
 • 1 zdjęcie o wymiarach 35x45 mm
 • Dwie podpisane przez Kandydata umowy o naukę
 • Dowód osobisty należy przedłożyć do wglądu

KONTAKT:

Daria Bełej
Koordynator Studiów Podyplomowych
pokój 2/9

  

Dyżury:
Pn. – Pt. 9:00 – 16:00
+48 71 333 11 33