Grafika Komputerowa w Architekturze Wnętrz • Studia podyplomowe - WSH we Wrocławiu
 • OPIS
 • PROGRAM
 • OPŁATY
 • REKRUTACJA

Tryb studiów: Weekendowy
Czas trwania: 10 miesięcy (2 semestry)
Wymiar godzin: 128 godzin
Język wykładowy: polski

 

Grafika komputerowa w architekturze wnętrz to studia podyplomowe skierowane do wszystkich osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych w dowolnym kierunku. Program studiów jest opracowany zarówno dla osób, które chcą zdobyć podstawową wiedzę z zakresu tworzenia grafiki komputerowej w dziedzinie szeroko rozumianego designu wnętrz jak również dla absolwentów studiów w dyscyplinie projektowej, którzy chcą podnieść kwalifikacje związane z technikami tworzenia dokumentacji projektowej.

Pierwszy semestr stanowi podstawowe kompendium wiedzy na temat projektowania wnętrz pod kątem technicznym, estetycznym czy też stylistycznym, które ma na celu uświadomić problematykę z jaką się mierzy grafik w architekturze wnętrz. Równolegle uczestnik poznaje narzędzia oraz programy do tworzenia projektów w grafice 2D oraz 3D, dzięki którym zdobywa umiejętność przedstawienia projektu w formie koncepcyjnego moodboardu, rysunku technicznego i wizualizacji 3D. Drugim etapem studiów jest rozwijanie i poszerzanie zakresu pracy w określonych programach graficznych takich jak Adobe Photoshop, ArchiCad, Blender czy 3DsMax. Dzięki znajomości programów od różnych producentów, uczestnik zdobywa większą wiedzę w poruszaniu się oraz pracy w przestrzeni trójwymiarowej. Dla chętnych, studia umożliwiają podjęcia się kursu tylko z zakresu pracy w konkretnych programach: ArchiCad, Blender, Photoshop.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych w dziedzinie projektowej dydaktyków w formie wykładów, warsztatów oraz ćwiczeń projektowych. Wykładowcy konsultują postępy prac indywidualnie z każdym studentem.

 

Adresaci kierunku

Grafika komputerowa w architekturze wnętrz skierowana jest do absolwentów studiów wyższych, którzy:

 • czują się dobrze w cyfrowym świecie i przy pracy z komputerem

 • chcą rozwijać swoją kreatywność

 • pasjonują się designem

 • chcą zdobyć nowe umiejętności lub poszerzyć kwalifikacje

 • planują pracować jako graficy komputerowi w branży architektonicznej

 

Profil Absolwenta

Finalizując roczne studia podyplomowe na kierunku Grafika komputerowa w architekturze wnętrz w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu, absolwent zyskuje umiejętności w obszarze:

 • pracy w środowisku grafiki 3D i 2D

 • tworzenia dokumentacji projektowej

 • kreowania foto-realistycznych wizualizacji wnętrz, przestrzeni otwartych oraz obiektów,

 • pracy na programach szeroko rozwiniętych i użytkowanych na skalę światową.

NAZWA KIERUNKU LICZBA GODZIN
Współczesny design 8
Percepcja wnętrza 8
Kształtowanie przestrzeni wirtualnych 8
Modelowanie trójwymiarowe i wizualizacja 16
Komputerowe wspomaganie projektowania CAD 8
Elementy konstrukcji i technologii we wnętrzach 8
Projektowanie wstępne 8
Fotorealistyczny rendering (Blender) (kurs) 8
ArchiCAD w projektowaniu wnętrz (kurs) 16
Techniki prezentacji projektu 8
Programy użytkowe w grafice (kurs) 16
Seminarium dyplomowe - egzamin 16

Koszt studiów: 4 300 zł 3620 zł | PROMOCJA: do 31.01.2021
opłata administracyjna: 250 zł 0zł | PROMOCJA: do 15.02.2021
Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty.

 

PROMOCJA:

 arrow  Zyskaj 680zł zapisując się do 31 stycznia 2021!

 arrow  Zyskaj 480zł zapisując się do 15 luty 2021!

 

 

Wszystkie opłaty prosimy kierować na niżej podane konto:
Santander Bank S.A. 44 Oddział we Wrocławiu
nr konta 04 1500 1155 1211 5005 3031 0000

WYPEŁNIJ  arrow   Ankieta rekrutacyjna

 

Dokumenty rekrutacyjne 

 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (I – go stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich)

 • Podanie o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową

 • Kopia dowodu wniesienia opłaty administracyjnej (nie dotyczy promocji)

 • 1 zdjęcie o wymiarach 35x45 mm

 • Dwie podpisane przez Kandydata umowy o naukę (przynajmniej tydzień przed planowym rozpoczęciem zajęć lub ostatecznie w dniu ich rozpoczęcia)

 • Dowód osobisty należy przedłożyć do wglądu

 • Jeżeli studia dofinansowuje zakład pracy lub inna instytucja, prosi się o złożenie stosownego oświadczenia w dziekanacie studiów podyplomowych potwierdzającego deklarację zawartą w ankiecie,

KONTAKT:

Daria Bełej
Koordynator Studiów Podyplomowych
pokój 2/9

  

Dyżury:
Pn. – Pt. 9:00 – 16:00
71 333 11 33