Finanse i Rachunkowość Wrocław • Studia podyplomowe - WSH we Wrocławiu
 • OPIS
 • PROGRAM
 • OPŁATY
 • REKRUTACJA
 • EKSPERCI

Tryb studiów: Weekendowy (Online / e-learning)
Czas trwania: 10 miesięcy (2 semestry)
Wymiar godzin: 192 godziny
Język wykładowy: polski

 

Finanse i rachunkowość w jednostkach sektora finansów publicznych to kierunek w WSH we Wrocławiu realizowany w trybie online. Oferowane studia podyplomowe dają nie tylko praktyczną wiedzę, ale też możliwość mobilności i komfortowej nauki. Zapoznaj się z poniższą charakterystyką studiów i profilu absolwenta - po 10 miesiącach zajęć przez Internet, możesz dołączyć do ich grona.

Finanse i rachunkowość w jednostkach sektora finansów publicznych - zajęcia online

Proces dydaktyczny odbywa się całkowicie za pośrednictwem technik i narzędzi zdalnych, a program nauczania przygotowany został przez prowadzących tak, aby aktywizować uczestnika. W proponowanym ramowym programie studiów określone zostały struktury przedmiotów. W ten sposób poprzez zawarte subtematy możemy zaprojektować reguły nawigacyjne, które ułatwią zarówno pracę indywidualną, jak i grupową uczestnikom z opracowanym materiałem w sposób synchroniczny ( "na żywo" - czaty, classroomy,) oraz asynchroniczny ( "na żądanie" z opóźnieniem do odtworzenia w czasie na dedykowanej platformie edukacyjnej)!

Profil Absolwenta - charakterystyka

Studia podyplomowe na kierunku Finanse i rachunkowość w jednostkach sektora finansów publicznych mają na celu realizację następujących celów:

 • zapoznania z aktualnymi przepisami prawnymi w obszarze rachunkowości budżetowej, sprawozdawczości budżetowej, finansów publicznych,
 • poznania zagadnień istotnych z punktu widzenia funkcji pełnionych przez pracowników administracji publicznej, m.in. takie, jak: zamówienia publiczne, dotacje unijne, system podatkowy, kontrola i audyt oraz dyscyplina w finansach publicznych,
 • zrozumienia istoty i specyfiki zagadnień dotyczących centralizacji VAT.

Poszczególne kwestie będą omawiane, wyjaśniane i opisywane w sposób teoretyczny i praktyczny, aby ukazać problematykę w jak najbardziej złożony sposób, w jak najszerszym kontekście. Pomimo, że studia podyplomowe mają charakter specjalistyczny, zostaną dodatkowo wzbogacone o kwestie z dziedziny zarządzania, aby nakreślić właściwe tło i ułatwić słuchaczom dogłębne zrozumienie problematyki. Programy realizowane przez Wyższą Szkołę Handlową we Wrocławiu mają na celu rozwój wykształcenia osób, które myślą perspektywicznie, są przedsiębiorczy i stale stawiają sobie nowe cele.

Kim są adresaci kierunku? Do kogo kierujemy nasze studia podyplomowe?

Studia podyplomowe na kierunku Finanse i rachunkowość w jednostkach sektora finansów publicznych są propozycją dla

 • Pracowników działów finansowo–księgowych,
 • pracowników sektora finansów publicznych,
 • osób zamierzających podjąć pracę w obszarze finansów publicznych,
 • absolwentów wyższych uczelni pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu rachunkowości budżetowej, zamówień publicznych, dyscypliny finansów publicznych oraz wiedzę na temat aktualnych zmian odnoszących się, m.in. do centralizacji VAT.

Studia podyplomowe online - zalety

Dlaczego warto skorzystać z oferty studiów przez Internet? Poza teorią i praktyką, możliwość nauki zdalnej to korzyści w postaci:

 • oszczędności czasu,
 • oszczędności środków finansowych (przeznaczanych np. na dojazdy),
 • łatwy dostęp do materiałów naukowych w każdym czasie,
 • pełna mobilność,
 • większa możliwość połączenia nauki z obowiązkami zawodowymi i rodzinnymi.

Finanse i Rachunkowość, niezależnie od specjalizacji, są kierunkiem wymagającym zaangażowania, systematyczności i motywacji. Nie musisz jednak dojeżdżać do Wyższej Szkoły Handlowej, ale możesz realizować program z gabinetu domowego, pokoju lub innego miejsca, w którym jest dostęp do Internetu. Oszczędzasz czas i koszty związane z wyjazdami, pracujesz na swoim ulubionym sprzęcie i w każdej chwili możesz otworzyć udostępnione materiały, powtórzyć zajęcia i uporządkować wiedzę. Zalety płynące ze studiów online doceniane są w wielu miejscach świata, dlatego również w Polsce realizujemy je rzetelnie i sprawnie - w wymiarze 192 godzin w ciągu 10 miesięcy (w przypadku opisywanego kierunku).

Praktyczna wiedza w Wyższej Szkole Handlowej - Wrocław

Studia podyplomowe Finanse i rachunkowość w jednostkach sektora finansów publicznych to przykład kierunku o profilu biznesowym, których w WSH mamy wiele. Działamy od 1997 roku jako niepubliczna uczelnia, kształtująca specjalistów w branżach tj.np. ekonomicznych, medycznych i informatycznych. Na kierunku Finanse i Rachunkowość koncentrujemy się nie tylko na dostarczeniu odpowiedniej wiedzy i praktyki związanej z branżą, ale też uniwersalnych kompetencji miękkich i rozwoju cech takich jak np. przedsiębiorczość, myślenie strategiczne, rozwiązywanie konfliktów, umiejętność negocjacji i zarządzania kryzysem. W efekcie możesz być ważną częścią zespołu lub otworzyć własny biznes i zarządzać stworzonym teamem. Zapoznaj się z zasadami rekrutacyjnymi i dołącz do grona uczestników studiów w formie e-learning.

Semestr I i II

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

 

Finanse Publiczne – prawne aspekty działalności

20

 

Rachunkowość i sprawozdawczość w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych

40

 

System zamówień publicznych w jednostkach administracji publicznej

20

 

Jakość w administracji publicznej kontra postawa polskiego urzędnika

30

 

Planowanie finansowe w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych

26

 

Nowoczesne metody zarządzania finansami w sektorze publicznym

26

 

Kontrola, audyt i odpowiedzialność w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych

22

 

Repetytorium

8

 

Łącznie liczba godzin:

192

 

* Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w planie studiów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szczegółowy plan zajęć opublikowanie zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji. 

** Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby chętnych.

 

Warunki zaliczenia

 • okegzamin ustny w formie prezentacji

 • okwspółpraca przy realizacji projektu

 • okudział na zajęciach minimum 80%

 • oktest zaliczeniowy po każdym semestrze

Koszt studiów: 4 800 zł
opłata administracyjna: 250 zł
Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty.

 

 

 

 

Wszystkie opłaty prosimy kierować na niżej podane konto:
Santander Bank S.A. 44 Oddział we Wrocławiu
nr konta 04 1500 1155 1211 5005 3031 0000

 

WYPEŁNIJ  arrow   Ankieta rekrutacyjna

 

Dokumenty rekrutacyjne 

 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (I – go stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich)

 • Podanie o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową

 • Kopia dowodu wniesienia opłaty administracyjnej (nie dotyczy promocji)

 • 1 zdjęcie o wymiarach 35x45 mm

 • Dwie podpisane przez Kandydata umowy o naukę (przynajmniej tydzień przed planowym rozpoczęciem zajęć lub ostatecznie w dniu ich rozpoczęcia)

 • Dowód osobisty należy przedłożyć do wglądu

 • Jeżeli studia dofinansowuje zakład pracy lub inna instytucja, prosi się o złożenie stosownego oświadczenia w dziekanacie studiów podyplomowych potwierdzającego deklarację zawartą w ankiecie,

KONTAKT:

Daria Bełej
Koordynator Studiów Podyplomowych
pokój 2/9

  

Dyżury:
Pn. – Pt. 9:00 – 16:00
71 333 11 33
Agnieszka Anna Klasa

Opiekun kierunku

 

Wykładowca kursów specjalistycznych z rachunkowości i finansów publicznych, doświadczony praktyk sektora finansów publicznych w obszarach: zarządzanie nieruchomościami, systemów zarządzania jakością, audytu, księgowości i zamówień publicznych. Wieloletni pracownik służby cywilnej, dyplomata, autorka publikacji, współzałożycielka i dyrektor wykonawczy organizacji pozarządowej w Czarnogórze. Wdrażała projekty ze środków przedakcesyjnych Unii Europejskiej. Współpracowała z chorwacką organizacją non-profit Vlahovic Group, która zajmuje się analizą stosunków międzyrządowych i międzynarodowych, służbą cywilną i biznesem. Obecnie pracownik jednej ze polskich spółek Skarbu Państwa, wspiera i nadzoruje wdrażanie projektów międzynarodowych. Posługuje się w mowie i piśmie językami na poziomie zaawansowanym: angielski, serbski, czarnogórski, rosyjski.

Agnieszka Anna Klasa
Teresa Krawczyk

Wieloletni praktyk administracji skarbowej, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, Naczelnik Urzędu Skarbowego, autorka pozycji książkowych oraz wielu publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości. Wieloletni wykładowca wyższych uczelni – Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Teresa Krawczyk
Tomasz Grzegorz Tłuaczek

Jest absolwentem jednolitych studiów magisterskich na kierunkach prawo oraz historia, ukończonych z wyróżnieniem. Część studiów odbył na Uniwersytecie Bielefeldzkim w Niemczech.

Roczne studia Master of Business Administration (MBA) złożył z wynikiem bardzo dobrym.

 

Swoją praktykę zawodową z zakresu prawa rozpoczynał w jednej z największych kancelarii adwokackich w Polsce, gdzie po zdobyciu niezbędnego doświadczenia zawodowego rozpoczął własną praktykę zawodową w 2015 r.

Skutecznie praktykował w obszarze funduszy kapitałowych (ponad 300 samodzielnie wygranych spraw) i ochrony dóbr osobistych, by w ostatnich latach wyspecjalizować swoją Kancelarię w obsłudze przedsiębiorstw sektora przemysłu ciężkiego ze szczególnym uwzględnieniem polskiej branży zbrojeniowej.

W latach 2015-2019 owocnie współpracował z parlamentarzystami z Sejmowej Komisji Finansów Publicznych oraz Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Na lata 2016-2019 przypada jego największa aktywność związana ze wsparciem najuboższych w ramach bezpłatnych konsultacji prawnych na obszarze m. st. Warszawy oraz powiatów okolowarszawskich.

Obecnie zarządza Kancelarią Prawną Tłuczek & Wspólnicy, której zasadniczą specjalnością jest polski przemysł zbrojeniowy związany z obszarem badawczo-rozwojowym, eksportowym oraz zarządzaniem kryzysowym w SSP.

Prywatnie wielbiciel literatury pięknej, prawa i Czarnogóry.

WITOLD WOŹNY

(MBA (Master of Business Administration, WSB Wrocław – Franklin University, USA)

Doświadczony praktyk i trener, realizujący zamówienia sektorowe oraz klasyczne, inwestor zastępczy, pełniący obowiązki Kierownika Zamawiającego na mocy posiadanego pełnomocnictwa dla dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Posiadający doświadczenie w zarządzaniu działami zamówień oraz zakupów w jednostkach sektora finansów publicznych. Realizujący zamówienia publiczne dla urzędów gmin, powiatów oraz ich jednostek podległych. Reprezentujący beneficjentów przed organami kontrolnymi Instytucji Zarządzających i Pośredniczących Programów Operacyjnych dofinansowujących realizację zadań z budżetu UE, a także organami kontrolnymi administracji skarbowej i Najwyższej Izby Kontroli. Współpracujący z Instytutem Audytorów Wewnętrznych IIA Polska oraz Stowarzyszeniem Audytorów Wewnętrznych Szkół Wyższych (SWASW). Zwolennik podejścia projektowego przy realizacji zamówień.