• OPIS KIERUNKU
 • PROGRAM
 • OPŁATY
 • SPECJALNOŚCI
 • REKRUTACJA

Tryb studiów: Stacjonarny i niestacjonarny
Czas trwania: 2 lata (4 semestry)
Język wykładowy: polski, angielski

Pobierz: Student's guide - find out more about Tourism and Leisure master 

 

Lubisz poznawać świat i łączysz swoją przyszłość z podróżami? Studia magisterskie turystyka i rekreacja we Wrocławiu to studia dla Ciebie! Wyższa Szkoła Handlowa przygotuje Cię do pracy na stanowiskach menedżerskich w hotelach, biurach podróży czy ośrodkach turystycznych. Nauka u nas to praktyczna wiedza i umiejętności, które na pewno docenisz jako absolwent kierunku turystyka i rekreacja II stopnia we Wrocławiu.

Studiuj Turystykę i Rekreację w języku polskim

Studia magisterskie na kierunku Turystyka i Rekreacja we Wrocławiu trwają 2 lata (4 semestry) i prowadzone są w dwóch trybach: stacjonarnym i niestacjonarnym. Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu dba o kompleksowe przygotowanie studentów do pracy w globalnym rynku turystyki i rekreacji, dlatego wybierając studia w języku polskim studenci mają zapewnione 25% zajęć prowadzonych jest w języku angielskim. Proces kształcenia ma charakter praktyczny i jest skoncentrowany na wybranej przez studenta specjalności. Opracowaliśmy ten kierunek tak, aby wyróżniał się nieszablonowym podejściem, szanując równocześnie tradycyjne metody. 

 

Praktyczne i nowoczesne kształcenie na kierunku Turystyka i Rekreacja

Zajęcia na kierunku turystyka i rekreacja II stopnia są prowadzone przez doświadczonych pracowników naukowych oraz kadrę zarządzającą prestiżowymi obiektami hotelarskimi. W programie przewidziane są zajęcia terenowe pt.: „Uwarunkowania, stan i perspektywy rozwoju turystyki w wybranym obszarze turystycznym” oraz udział w największych targach turystycznych w Europie ITB w Berlinie. Studenta obowiązuje także odbycie praktyk zawodowych w wymiarze 3-ch miesięcy, podzielonych na jednomiesięczne praktyki w trakcie drugiego, trzeciego i czwartego semestru. Każda z miesięcznych praktyk związana jest tematycznie z realizowaną specjalnością.
Studia magisterskie we Wrocławiu zakończysz obroną autorskiej pracy magisterskiej, ukierunkowanej na zbadanie i rozwiązanie istotnego problemu praktycznego, w tym opracowanie projektu mieszczącego się w ramach jednej z dwóch specjalności.

 • Menedżer hotelarstwa
 • Menedżer przemysłu spotkań i wydarzeń

Szansa na podwójny dyplom we francuskim Troyes

Turystyka i rekreacja to studia magisterskie we Wrocławiu, podczas których studenci mają możliwość wziąć udział w programie "Podwójny dyplom". Studenci kierunku oprócz polskiego tytułu magistra mogą otrzymać także tytuł MBA z francuskiej uczelni Groupe ESC Troyes en Champagne.

 Absolwent Turystyki i Rekreacji w WSH we Wrocławiu

Magister turystyki i rekreacji jest menedżerem turystyki na jednej z dwóch oferowanych specjalności: menedżer hotelarstwa oraz menedżer przemysłu spotkań i wydarzeń, przygotowanym do uruchomienia i zarządzania własną firmą hotelarską lub turystyczną. Ma również wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy zawodowej na kierowniczych stanowiskach w przedsiębiorstwach i instytucjach obsługujących turystów i rekreantów, zwłaszcza w:

 • okhotelach
 • okbiurach podróży
 • okośrodkach informacji i promocji turystycznej
 • okośrodkach wypoczynkowych
 • okuzdrowiskach 
 • okośrodkach sportu rekreacyjnego
 • okośrodkach spa i wellness

Absolwent turystyki i rekreacji drugiego stopnia we Wrocławiu ma bogatą wiedzę ekonomiczną, społeczną i przyrodniczą oraz niezbędne umiejętności i doświadczenie nabyte na uczelni, a także w trakcie odbytych praktyk w polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach turystycznych i rekreacyjnych. Jest osobą wykształconą dzięki zastosowanym na kierunku turystyka i rekreacja II stopnia nowoczesnym metodom nauczania. Zna i stosuje nowe technologie teleinformatyczne. Bierze udział w badaniach i projektach, w tym międzynarodowych, realizowanych pod kierunkiem wybitnych polskich i zagranicznych menedżerów organizacji turystycznych i rekreacyjnych. Dzięki współpracy z uczelniami partnerskimi i możliwością odbycia praktyki lub stażu zagranicznego nie ma barier w posługiwaniu się językiem obcym oraz posiada umiejętność współpracy ze środowiskami zróżnicowanymi kulturowo.

W programie przewidziane są m.in. zajęcia terenowe pt.: „Uwarunkowania, stan i perspektywy rozwoju turystyki w wybranym obszarze turystycznym” oraz udział w największych targach turystycznych w Europie ITB w Berlinie. Studenta obowiązuje także odbycie praktyk zawodowych w wymiarze trzech miesięcy, podzielonych na jednomiesięczne praktyki w trakcie drugiego, trzeciego i czwartego semestru. Każda z miesięcznych praktyk  związana jest tematycznie z realizowaną specjalnością.

Semestr I
 • Zarządzanie organizacją
 • Zarządzanie przemysłem gościnnym
 • Zarządzanie marketingowe
 • Komunikacja międzykulturowa
 • j. polski / niemiecki / hiszpański
 • j. angielski poziom A1 / A2 / B1 / B2
 • Interdisciplinary Approach of Tourism A2/ B2
 • Aspekty ekonomiczne, społeczne i przestrzenne turystyki
 • Zarządzanie turystyką w miejscowości i regionie
 • Regiony turystyczne świata
 • Rozwój zrównoważony w turystyce
 • Geograficzne uwarunkowania rozwoju turystyki zagranicznej w Polsce, na Dolnym Śląsku
Semestr II
 • Język obcy w turystyce i rekreacji A2/B2
 • Ocena stanu i perspektyw rozwoju turystyki w wybranym obszarze turystycznym (zajęcia terenowe)
 • Zarządzanie projektami w praktyce
 • CSR w hotelarstwie
 • International Hotel Chains A2/B2 
 • New Trends in Tourism and Hospitality A2/B2
 • Praktyka zawodowa
 • Seminarium
Semestr III
 • Tourism Marketing A2/B2
 • Zarządzanie PR
 • Seminarium
 • Praktyka zawodowa (Hotelarstwo, Przemysł spotkań i wydarzeń)
 • Przedmiot specjalnościowy 1
 • Przedmiot specjalnościowy 2
 • Przedmiot specjalnościowy 3
 • Przedmiot specjalnościowy 4
 • Przedmiot specjalnościowy 5
 • Przedmiot specjalnościowy 6
 • Przedmiot specjalnościowy 7

* Przedmiot specjalnościowy - opis w zakładce Specjalności

Semestr IV
 • Budowanie zespołu i przywództwo
 • Design thinking B1/C1
 • Badanie kompetencji zawodowych
 • Targi turystyczne w Berlinie
 • International Tourism Trades and Conferences B1/C1
 • Organizacja imprezy - projekt
 • Seminarium
 • Praktyka zawodowa (Hotelarstwo, Przemysł spotkań i wydarzeń)
 • Przedmiot specjalnościowy 8
 • Przedmiot specjalnościowy 9

* Przedmiot specjalnościowy - opis w zakładce Specjalności

W Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu obowiązuje przejrzysty i elastyczny system płatności za studia. Naszym studentom gwarantujemy stałe czesne przez cały okres trwania studiów oraz indywidualny numer konta bankowego do rozliczeń z uczelnią.

Opłata roczna Opłata semestralna Opłata w 10 ratach Opłata w 12 ratach
4200 zł 2200 zł 460 zł 400 zł
3780 zł* 1980 zł* 414 zł* 360 zł*

Opłata administracyjna: 300 zł

 opłaty w ramach promocji "0 zł wpisowego i 10% mniej za I rok studiów"  

 

Płatność za studia dla studentów spoza UE (Ukraina, Białoruś, Rosja, Kazachstan i in.)

Opłaty w Euro   Opłaty w USD  
1100 €/rok 600 €/semestr 1250 $/rok 675 $/semestr

Opłata administracyjna: 100 

Na kierunku Zarządzanie proponujemy Ci naukę w obrębie dwóch specjalności:

 

UWAGA: Dana specjalność zostanie uruchomiona pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby zainteresowanych studentów.

Menedżer hotelarstwa

Absolwent tej specjalności będzie specjalistą/ liderem, przygotowanym do pracy na stanowiskach kierowniczych i operacyjnych obiektów hotelarskich. Będziesz mógł również samodzielnie zarządzać własnym biznesem hotelarskim. W czasie studiów na tej specjalności nauczysz się m.in.: jak zarządzać personelem i finansami, organizować, planować i koordynować pracę w głównych pionach obiektu hotelarskiego, dokonywać ocen stanu i perspektyw rozwoju zagospodarowania turystycznego.

 

Przedmioty specjalnościowe:

 1. Zarządzanie usługami noclegowymi,
 2. Zarządzanie usługami gastronomicznymi w hotelu,
 3. Zarządzanie usługami dodatkowymi w hotelu,
 4. Revenue management w hotelarstwie,
 5. Kontrolling,
 6. Biznesplan w hotelarstwie,
 7. Badanie i kreowanie rynku hotelarskiego,
 8. Media Społecznościowe w hotelarstwie
 9. Fotografia i Video w hotelarstwie
Menedżer przemysłu spotkań i wydarzeń

Ta innowacyjna specjalność przygotuje profesjonalnego specjalistę w dziedzinie tworzenia  i zarządzania eventami. Jako absolwent tej specjalności będziesz miał kompleksową wiedzę z zakresu kreowania i zarządzania projektami eventowymi oraz praktyczne umiejętności organizacji i obsługi imprez sektora MICE. W czasie studiów na tej specjalności nauczysz się, m. in.: kreować różnego typu imprezy i wydarzenia, zarządzać projektami eventowymi, koordynować współpracę z podwykonawcami, budować i utrzymywać relacje z klientami.

 

Przedmioty specjalnościowe:

 1. Międzynarodowe organizacje i stowarzyszenia przemysłu spotkań
 2. Organizacja kongresów i konferencji
 3. Organizacja targów
 4. Organizacja podróży motywacyjnych
 5. Organizacja megaimprez
 6. Biznesplan w przemyśle spotkań i wydarzeń
 7. Badanie i kreowanie rynku przemysłu spotkań i wydarzeń
 8. Media Społecznościowe w MICE
 9. Fotografia i Video w MICE

Warunki przyjęcia na studia

O przyjęciu na studia licencjackie Turystyka i rekreacja decyduje kolejność zgłoszeń oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów.

 

arrow Jak przebiega rekrutacja?

arrow Sprawdź oferty specjalne

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2020/2021 TRWA!

 • Koniec rekrutacji:
 • 30. września 2020
+48 71 333 11 07