• OPIS KIERUNKU
 • PROGRAM
 • OPŁATY
 • SPECJALNOŚCI
 • REKRUTACJA
 • KADRA

Tryb studiów: Stacjonarny i niestacjonarny
Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
Język wykładowy: polski, angielski

arrow  You can study this course in English

 

Podróże to Twoja pasja? Możesz połączyć przyjemne z pożytecznym i postawić na studia na kierunku Turystyka i Rekreacja w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Dlaczego to znakomity wybór? Ponieważ turystyka i hotelarstwo to jeden z działów gospodarki, który rozwija się najbardziej dynamicznie i wpływa na popularność danego kraju oraz jego pozycję społeczno-ekonomiczną.

Decydując się na studia o takim profilu, możesz przyczynić się do rozreklamowania Polski jako kraju atrakcyjnego dla turystów z Europy i świata..

Studia na kierunku Turystyka i rekreacja we Wrocławiu – dlaczego warto?

Czy wiesz, że:

 • ok1 na 10 zatrudnionych pracuje w branży turystycznej?
 • okW poprzednim roku za granicę podróżowało ponad 1320 mln turystów, a liczba ta wciąż wzrasta?
 • okTurystyka jest jednym z trzech głównych filarów, obok przemysłu i usług, na których planowany jest rozwój Dolnego Śląska (Strategia Rozwoju Dolnego Śląska do roku 2020)?

Te liczby potwierdzają, że Turystyka i Rekreacja, obejmująca także wiedzę z zakresu hotelarstwa, to studia przyszłościowe, dające szerokie perspektywy, które zagwarantują ciekawą pracę i atrakcyjne zarobki. Przeznaczone są dla osób otwartych i ciekawych świata, które lubią kontakt z ludźmi i czerpią dobrą energię z poznawania innych kultur oraz tradycji.

Realizuj swoje pasje na jednej z pięciu specjalności:

 • Hotelarstwo
 • Międzynarodowy Biznes Turystyczny
 • Organizacja Eventów
 • E-biznes w turystyce
 • Przedsiębiorczość w turystyce

Studiuj w języku angielskim na kierunku Turystyka i Rekreacja we Wrocławiu

Wiemy, że przedstawiciele i pracownicy branży turystycznej muszą perfekcyjnie znać języki obce. Dlatego też 25% zajęć na kierunku Turystyka i Rekreacja w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu to wykłady, warsztaty i ćwiczenia w języku angielskim dostosowanym do poziomu zaawansowania umiejętności językowych studentów. Możesz również wybrać opcję studiowania w 100% w języku angielskim.

Cały program to 3 lata nauki (6 semestrów), które obejmują takie obszary, jak: hotelarstwo, organizacja eventów oraz międzynarodowy biznes turystyczny, warsztaty, wyjazdy terenowe do rejonów o charakterze turystycznym na terenie Dolnego Śląska, 8-tygodniowe staże we współpracujących z nami firmach.

 Praca po kierunku Turystyka i Rekreacja

Turystyka i Rekreacja to studia biznesowe w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu, które w sposób praktyczny przygotowują do pracy w:

 • hotelach,
 • biurach podróży,
 • ośrodkach informacji i promocji turystycznej,
 • obiektach wypoczynkowych i uzdrowiskowych, a także ośrodkach sportu i rekreacji (w tym SPA i Wellness),
 • parkach tematycznych,
 • gospodarstwach agroturystycznych,
 • urzędach odpowiedzialnych za rozwój Turystyki i Rekreacji.

 Absolwent studiów na kierunku Turystyka i Rekreacja

Zarówno stacjonarnych, jak i zaocznych, ma nie tylko wiedzę teoretyczną z zakresu humanistyki, ekonomii i przyrody, ale także pierwsze doświadczenie zawodowe zdobyte w czasie staży i praktyk, co poprawia jego pozycję na konkurencyjnym rynku pracy. Przygotowywanie różnego rodzaju projektów, a także udział w dyskusjach pozwalają nabyć umiejętności niezbędne do obsługi turystów. Nad rozwojem studentów czuwa wykwalifikowana kadra dydaktyczna, w tym menedżerowie organizacji turystycznych i rekreacyjnych. Jeśli chcesz połączyć pracę z pasją, studia licencjackie we Wrocławiu na kierunku Turystyka i Rekreacja prowadzonym przez Wyższą Szkołę Handlową są skrojone na miarę Twoich potrzeb i oczekiwań

Program studiów na tym kierunku został opracowany tak, aby wyróżniał się nieszablonowym podejściem. Chcąc w pełni przygotować naszych studentów do pracy w globalnym rynku turystyki i rekreacji, 25% zajęć prowadzonych jest w języku angielskim na dwóch poziomach zaawansowania znajomości języka. W Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu możesz również studiować ten kierunek w 100% po angielsku.

Zajęcia

 • warsztaty, w których wykorzystywane są aktywne metody, by w pełni rozwinąć w studentach umiejętności współpracy zespołowej;
 • laboratoria czyli zajęcia w nowoczesnych laboratoriach komputerowych, z wykorzystaniem najnowszych programów i technologii;
 • case studies, zajęcia na których studenci poznają innowacyjne rozwiązania stosowane w ośrodkach turystycznych oraz praktyki, z których będą korzystać w przyszłej pracy zawodowej, rozwiązując zadania, bazują na konkretnych studiach przypadku, zajęcia odbywają się w siedzibie uczelni lub w firmach zewnętrznych;
 • wizyty w firmach, są okazją, aby poznać ich funkcjonowanie, struktury organizacyjne, dowiedzieć się o wyzwaniach, jakie stoją przed tego typu przedsiębiorstwami, poznać najczęstsze problemy, z jakimi się one borykają.

Sprawdź, jakie będziesz mieć przedmioty

Semestr I
 • Język polski/niemiecki/hiszpański
 • Język angielski poziom A1, A2, B1, B2
 • Podstawy zarządzania
 • Podstawy ekonomii
 • wprowadzenie do życia akademickiego
 • Podstawy turystyki
 • Ekonomika turystyki i rekreacji
 • Podstawy rekreacji
 • Geografia polityczna i gospodarcza
 • Internetowe źródła wiedzy turystycznej
 • Komunikacja interpersonalna
 • Kreatywne rozwiązywanie problemów
Semestr II
 • Prezentacje biznesowe
 • Etyka w biznesie
 • Język polski/niemiecki/hiszpański
 • Język angielski poziom A1, A2, B1, B2
 • Wychowanie fizyczne
 • Geografia turystyki
 • Dolny Śląsk  jako region turystyczny
 • Podstawy hotelarstwa
 • Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne
 • Transport w turystyce
 • International tourism business
 • Wizyty w firmach, udział w wydarzeniach turystycznych, wykłady gościnne
Semestr III
 • Grafika komputerowa
 • Przedsiębiorczość w turystyce i rekreacji
 • Marketing w turystyce
 • E-marketing w turystyce i rekreacji
 • Turystyka religijna w Polsce i na świecie
 • English in Tourism and Leisure- A2/ B2 - level of English
 • Praktyka zawodowa
 • Wizyty w firmach, udział w wydarzeniach turystycznych, wykłady gościnne
Semestr IV
 • Digital Communication B2C - A2/ B2 - level of English
 • Produkty turystyczne i rekreacyjne Dolnego Śląska - zajęcia terenowe 
 • New tourism trends - A2/B2  level of English
 • Obsługa ruchu turystycznego
 • Zarządzanie projektami w turystyce
 • Planowanie i organizacja imprez turystycznych
 • Wychowanie fizyczne
 • Przedmiot specjalnościowy 1
 • Przedmiot specjalnościowy 2
 • Przedmiot specjalnościowy 3
 • Wizyty w firmach, udział w wydarzeniach turystycznych, wykłady gościnne

* Przedmiot specjalnościowy - opis w zakładce Specjalności

 

Semestr V
 • Doradztwo zawodowe
 • Budowanie wizerunku w sieci
 • Culinary tourism  A2/B2 - level of English,
 • Cultural tourism - its core, condition and trends
 • Business tourism A2/B2 - level of English
 • Prawo w turystyce i rekreacji 
 • Ekologia w turystyce i rekreacji 
 • Sustainable tourism development - A2/ B2 - level of English
 • Praktyka II
 • Wizyty w firmach, udział w wydarzeniach turystycznych, wykłady gościnne
Semestr VI
 • Dobre praktyki w hotelarstwie/ Dobre praktyki w biznesie turystycznym/ Dobre praktyki w organizacji eventów
 • Wizyty w firmach, udział w wydarzeniach turystycznych, wykłady gościnne
 • Przedmiot specjalnościowy 4
 • Przedmiot specjalnościowy 5
 • Przedmiot specjalnościowy 6
 • Turystyka aktywna w środowisku naturalnym - górskim/ pojeziernym (zajęcia terenowe)
 • Egzamin dyplomowy

* Przedmiot specjalnościowy - opis w zakładce Specjalności

W Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu obowiązuje przejrzysty i elastyczny system płatności za studia. Naszym studentom gwarantujemy stałe czesne przez cały okres trwania studiów oraz indywidualny numer konta bankowego do rozliczeń z uczelnią.

Cennik Turystyka i Rekreacja w języku polskim

Płatność dla obywateli Polski, UE i posiadających Kartę Polaka:

Rok studiów Opłata roczna Opłata semestralna 10 rat w roku 12 rat w roku
I rok 4200zł 2200zł 460zł 400zł
II rok 4200zł 2200zł 460zł 400zł
III rok 4200zł 2200zł 460zł 400zł
 

dla studentów spoza UE i nieposiadających karty Polaka:

Rok studiów Opłata roczna [€] Opłata roczna [$] Opłata semestralna [€] Opłata semestralna [$]
I,II,III rok 1100 € 1250 $ 600 € 675 $

 

Cennik Turystyka i Rekreacja w języku angielskim

dla obywateli UE oraz obywateli Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Mongolii, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy a także krajów Ameryki Południowej:

Rok studiów Opłata roczna [] Opłata semestralna []
I,II,III rok 2 050 € 1 075 €

 Opłata wpisowa: 120 

dla obywateli spoza UE (nie dotyczy obywateli Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Mongolii, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy, oraz wszystkich krajów Ameryki Południowej):

Rok studiów Opłata roczna [] Opłata semestralna []
I,II,III rok 2 750 € 1 425 €

Opłata wpisowa: 200 

Na kierunku Turystyka i Rekreacja proponujemy Ci naukę w obrębie pięciu specjalności:

Hotelarstwo

Celem specjalności HOTELARSTWO jest kształcenie profesjonalnej kadry dla współczesnej branży hotelarskiej. Jako absolwent tej specjalności będziesz posiadać szeroką wiedzę na temat funkcjonowania rynku usług noclegowych oraz praktyczne umiejętności z zakresu organizowania pracy w poszczególnych komórkach funkcjonalnych obiektu hotelarskiego. Specjalność ta przygotowuje Cię także do podjęcia działalności gospodarczej w sektorze usług hotelarskich. 

 

Przedmioty specjalnościowe

 1. Organizacja i technika pracy w hotelarstwie

 2. Techniki cenotwórcze w hotelarstwie

 3. Organizacja działu konferencji i bankietów

 4. Gastronomia hotelowa

 5. Dystrybucja usług hotelarskich

 6. Promocja i PR w hotelu
Międzynarodowy Biznes Turystyczny

Na tej specjalności uzyskasz fachową wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne w pracy w  międzynarodowym środowisku branży turystycznej w globalnych korporacjach i  z turystami różnych narodowości. Jako absolwent tej specjalności znajdziesz zatrudnienie w biurach podróży, liniach lotniczych, organizacjach turystycznych, jednostkach samorządowych. Będziesz również przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

Przedmioty specjalnościowe:

 1. Zarządzanie obszarami recepcji turystycznej

 2. Interkulturowość w turystyce

 3. Biuro podróży: organizacja i zadania

 4. Światowe marki turystyczne

 5. Kreowanie usług turystyki biznesowej

 6. Tworzenie imprez turystycznych

Organizacja Eventów

To specjalność dla ludzi pomysłowych, kreatywnych i niebojących się trudnych wyzwań. Po ukończeniu tej specjalności będziesz mógł pracować w: agencji eventowej, dziale organizacji bankietów i konferencji, organizacji pozarządowej, firmie animacyjnej, biurze podróży specjalizującym się w organizacji turystyki motywacyjnej. Podczas studiów poznasz specyfikę różnych rodzajów imprez i wydarzeń, wszystkie etapy ich organizacji, realizacji i rozliczania. Zasady współpracy z klientami, partnerami i sponsorami, zasady zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom,  sposoby wykorzystywania eventów jako narzędzia marketingu.


Przedmioty specjalnościowe:

 1. Współczesne trendy w branży eventovej
 2. Projektowanie  i organizacja eventów
 3. Specyfika zarządzania eventami
 4. Planowanie i zarządzanie wydarzeniami korporacyjnymi
 5. Promocja  i sprzedaż oferty eventowej
 6. Kreowanie  i realizowanie różnych rodzajów eventów - warsztaty

 

E-biznes w turystyce

W ramach specjalności E-BIZNES student nabywa wiedzę i umiejętności w zakresie przedsięwzięć gospodarczych i turystycznych realizowanych poprzez różnego rodzaju media teleinformatyczne, elektroniczne, sieci komputerowe i Internet. Uzyskane kwalifikacje umożliwią absolwentowi zdobywanie i analizowanie informacji za pomocą różnych kanałów elektronicznych, wytwarzanie oprogramowania, począwszy od pomysłu na aplikację, poprzez zbieranie wymagań, projekt, wdrożenie i utrzymanie czy zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym za pomocą nowoczesnych narzędzi informatycznych.  

 

Przedmioty specjalnościowe:

 1. Usługi turystyczne w e-biznesie
 2. Trendy w projektowaniu systemów e-biznesowych
 3. Infrastruktura e-handlu
 4. Komunikacja w e-biznesie turystycznym
 5. Projektowanie i tworzenie stron internetowych
 6. Marketing internetowy
Przedsiębiorczość w turystyce

To odpowiedź Uczelni na ciągły rozwój i wzrost znaczenia sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Jej atutem jest nie tylko poznanie teoretycznych aspektów związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, ale rzeczywisty kontakt z przedstawicielami wrocławskiego biznesu w ramach wizyt studyjnych oraz warsztatów z praktykami życia gospodarczego.

 

Przedmioty specjalnościowe:

 1. Zarządzanie relacjami z klientem
 2. Zarządzanie innowacjami w turystyce
 3. Prowadzenie własnej działalności w turystyce
 4. Kierowanie zespołem pracowniczym
 5. Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw
 6. Strategie rozwoju przedsiębiorstwa turystycznego

Warunki przyjęcia na studia

O przyjęciu na studia licencjackie Turystyka i rekreacja decyduje kolejność zgłoszeń oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów.

TERMINY REKRUTACJI NA SEMESTR ZIMOWY 2020/2021:

zostaną podane wkrótce
+48 71 333 11 07
Dr Marta Drozdowska

Doktor Nauk o Ziemi w Zakresie Geografii Regionalnej i Turystyki. Absolwentka Edgware College w Londynie oraz Washington Professional Development Program na American University w Waszyngtonie (D.C.) w USA. Prorektor w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji naukowych w języku polskim i angielskim. Wykładowca i prelegentka w krajowych i zagranicznych uczelniach wyższych z zakresu turystyki, nowoczesnych technologii z kilkunastoletnim stażem. Uczestniczka staży naukowych i dydaktycznych oraz prelegentka na uczelniach i konferencjach w ponad 20 krajach. Współzałożyciel i członek Zarządu Stowarzyszenia Naooka oraz Polskiego Stowarzyszenia Turystyki. Koordynatorka i kierownik projektów naukowo badawczych, w tym kilku w zespołach międzynarodowych, laureatka Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej MOZART 2017.   

Dr Izabela Gruszka

Ukończyła studia na kierunku Geografia, w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, otrzymując, w 2003 roku, tytuł zawodowy  magistra geografii, o specjalności geografia regionalna i turystyki. W 2013 roku otrzymała stopień doktora nauk o kulturze fizycznej na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Od października 2018 r. jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu, pełniąc jednocześnie funkcję Kierownika Katedry Turystyki i Rekreacji. Dodatkowo prowadzi zajęcia na kursach pilota wycieczek, jest także członkiem komisji egzaminacyjnej Dolnośląskiej Izby Turystyki. Jest autorką i współautorką licznych prac naukowych, popularnonaukowych oraz dokumentów strategicznych z zakresu turystyki i hotelarstwa, pełniła także rolę eksperta w programie Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II.

Paulina Hejdukowska

absolwentka uczelni Budapest Business School oraz Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na kierunku Turystyka i Rekreacja. Swoją prace magisterską pisała o rozwoju turystyki gastronomicznej w Budapeszcie, gdzie była na wymianie studenckiej. Pilot wycieczek, animatorka zabaw dziecięcych, instruktorka gier rekreacyjnych. Uczestniczyła w wielu wymianach międzynarodowych, takich jak Erasmus czy Stypendium Wyszehradzkie. Pracowała w Stanach Zjednoczonych z osobami niepełnosprawnymi, przemyśle gastronomicznym na Węgrzech w restauracji fine dining promującej kuchnię lokalną, badała kulturę romską w Rumunii podczas wolontariatu. Obecnie studiuje International Human Resources na Uniwersytecie Ekonomicznym oraz zajmuje się tworzeniem strategii marketingowej jednej z nowo otwartych wrocławskich firm. Prywatnie miłośniczka podróży niskobudżetowych poza utartym szlakiem, Bliskiego Wschodu, teatru alternatywnego oraz filmów dokumentalnych.

Dr Małgorzata Leśniak-Johann

ukończone uczelnie wyższe: Uniwersytet Wrocławski- Wydział Nauk Przyrodniczych, doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii oraz American University Washington D.C, USA - The School of Professional & Extended Studies Doświadczenie zawodowe: adiunkt w Katedrze Turystyki i Rekreacji Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu, Członek Polskiego Stowarzyszenia Turystyki, Prezes stowarzyszenia edukacyjnego „Naooka”, współpracuje z podmiotami zaangażowanymi w rozwój regionu Dolnego Śląska. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu geografii politycznej i gospodarczej, geografii turyzmu. Zainteresowania naukowe: konkurencyjność regionów, zrównoważony rozwój, turystyki, rozwój turystyki na obszarach przyrodniczo-cennych, czynniki rozwoju, społeczno-gospodarczego jednostek samorządu terytorialnego, geografia polityczna i gospodarcza, produkty turystyczne Dolnego Śląska.

Dr Zygmunt Sawicki

doktor Nauk o Kulturze Fizycznej, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku oraz studiów doktoranckich w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Adiunkt w Katedrze Turystyki i Rekreacji Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu oraz nauczyciel i koordynator sportu w Szkole Mistrzostwa Sportowego (Eliteschule des Sports) Niemieckiego Związku Olimpijskiego w Oberstdorfie. Autor ponad 70 publikacji naukowych, w tym 5 monografii opublikowanych w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim. Wykładowca i prelegent w krajowych i zagranicznych uczelniach wyższych z zakresu turystyki, rekreacji, wychowania fizycznego i sportu. Uczestnik zagranicznych staży naukowych i dydaktycznych oraz prelegent na konferencjach naukowych w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Republice Czeskiej, Słowacji i Ukrainie. Kierownik Międzynarodowego Zespołu Naukowo-Badawczego w Niemczech i członek International Society for the Social Science of Sport.

Aleksandra Zajączkowska

Absolwentka Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu na kierunku Turystyka i Rekreacja oraz Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Geografia o specjalności Geografia Regionalna i Turystyki. Uczestniczyła w wymianie zagranicznej na Universidad Politecnica de Valencia w Hiszpanii i odbyła staż w Centria University of Applied Sciences w Finlandii. Wykwalifikowany pilot wycieczek i wychowawca kolonijny. Posiada doświadczenie w turystyce biznesowej, wdrażaniu aplikacji wspierających podróżowanie oraz w zarządzaniu projektami. Uczestniczyła w projektach wolontariackich związanych z różnorodnością kulturową, sportem i aktywną turystyką w kraju i za granicą. Zainteresowania naukowe to turystyka zrównoważona, turystyka aktywna, turystyka biznesowa oraz nowe technologie w turystyce. Prywatnie miłośniczka gór, kina, kuchni świata, zainteresowana psychologią i literaturą iberoamerykańską.