Studia licencjackie • Oferta edukacyjna - WSH we Wrocławiu

Potrzebujesz więcej informacji?

Zostaw nam do siebie namiar – skontaktujemy się z Tobą!

Przejdź

Studia licencjackie

Studia licencjackie we Wrocławiu umożliwiają zdobycie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej. Jednocześnie rozwijają kompetencje miękkie, takie jak: kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy w stresie, zarządzanie czasem oraz radzenie sobie z kryzysem. Program dla wszystkich kierunków studiów I stopnia został dostosowany do potrzeb studentów, ale też pod kątem rozwijającego się dynamicznie świata biznesu. 

Do odpowiedzi na wyzwania zawodowe, przygotowują doświadczeni, pomysłowi i rzetelni wykładowcy, którzy co semestr prowadzą nowe i ciekawe zajęcia. Licencjat zaskakuje programem i daje rzetelne podstawy do imponującej kariery zawodowej. 

Dlaczego studia licencjackie w WSH we Wrocławiu?

 • okPoznasz kluczowe zasady współczesnego biznesu i gospodarki krajowej oraz międzynarodowej.

 • okBędziesz znakomicie kategoryzował i analizował dane - nauczysz się nie tylko operować specjalistycznym słownictwem, ale także zrozumiesz definicje terminów biznesowych.

 • okOtrzymasz możliwość podjęcia stażu, praktyki, a nawet pracy w wielu renomowanych firmach.

 • okWeźmiesz udział w obcojęzycznych warsztatach, debatach, wykładach.

 • okLektoraty z języka angielskiego oraz niemieckiego przygotują Cię do pracy na rynku międzynarodowym.

Studiując w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu stawiasz na edukację, rozwój, ale i na niesamowitą przygodę. Dołącz do grona cenionych absolwentów WSH.

 

Studia licencjackie w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu

Licencjat to początek drogi do wyższego wykształcenia. W Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu zapewniamy: 

 • okwarsztaty, w których wykorzystywane są aktywne metody - po to, aby w pełni rozwinąć w studentach umiejętności współpracy zespołowej;

 • oklaboratoria, czyli zajęcia w nowoczesnych laboratoriach komputerowych, z wykorzystaniem najnowszych programów i technologii;

 • okcase studies - zajęcia, na których studenci poznają innowacyjne rozwiązania stosowane w ośrodkach turystycznych oraz praktyki, z których będą korzystać w przyszłej pracy zawodowej. Studia pierwszego stopnia to m.in. rozwiązywanie zadań i bazowanie na konkretnych studiach przypadku. Zajęcia odbywają się w siedzibie uczelni lub w firmach zewnętrznych;

 • okwizyty w firmach, są okazją, aby poznać ich funkcjonowanie, struktury organizacyjne, dowiedzieć się o wyzwaniach, jakie stoją przed tego typu przedsiębiorstwami. Wizyty w firmach są też możliwością lepszego poznania ich najczęstszych problemów;

 • okwykwalifikowana kadra praktyków i kadra pracowników naukowo-dydaktycznych;

 • okkształcenie w środowisku międzynarodowym;

 • okmożliwość odbycia jednosemestralnych lub rocznych studiów zagranicznych w jednej z kilkudziesięciu uczelni partnerskich;

 • okstaże zagraniczne – możliwość odbycia staży w międzynarodowych przedsiębiorstwach m.in. w Niemczech, Finlandii, Hiszpanii, Danii, Portugalii, Włoszech i wielu innych;

 • okgościnne wykłady visiting professors z kilkudziesięciu uczelni partnerskich;

 • okmożliwość wyboru przedmiotów kierunkowych w języku angielskim;

 • okwspólny udział w zajęciach ze studentami z zagranicznych uczelni partnerskich;

 • okdodatkowe wyjazdy i kursy za granicą (Intensive Courses, zagraniczne wyjazdy studyjne);

 • okcertyfikowane egzaminy językowe (TELC) w siedzibie Wyższej Szkoły Handlowej;

 • okindywidualne podejście do studenta.

Studia licencjackie warto wybierać perspektywicznie - stawiając na to, co przyszłościowe i potrzebne na rynku pracy. Rozpoznanie wartościowych kierunków opiera się na ich bogatej ofercie. Licencjat w naszej szkole we Wrocławiu nie ogranicza się do teoretycznych wykładów, ale z sali wykładowej wychodzi do rzeczywistych miejsc pracy i grup społecznych, które mogą dzielić się doświadczeniami. Dzięki temu studenci pierwszego stopnia uzyskują szerszy obraz środowisk zawodowych. Mają też mnóstwo możliwości rozwoju w czasie studiów - od wyjazdów, po rozszerzanie kompetencji językowych. Dowodem jakości kształcenia są sukcesy naszych absolwentów. Studia licencjackie we wrocławskiej Wyższej Szkole Handlowej stały się dla nich fundamentem znakomitych ścieżek zawodowych.