• OPIS KIERUNKU
 • PROGRAM
 • OPŁATY
 • SPECJALNOŚCI
 • REKRUTACJA

Tryb studiów: Stacjonarny / Niestacjonarny
Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów)
Język wykładowy: polski

Studia inżynierskie na kierunku Logistyka w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu to kompleksowa wiedza wspomagająca zarządzanie w nowoczesnych przedsiębiorstwach branży logistycznej oraz w działach logistyki pozostałych firm. Unikatowy system kształcenia oraz łączenie teorii z praktyką daje duże szanse na szybkie znalezienie pracy przez absolwentów kierunku Logistyka.

 

Logistyka w WSH we Wrocławiu – tryb studiów

Studia inżynierskie na kierunku Logistyka we wrocławskiej WSH trwają 3,5 roku (7 semestrów) i prowadzone są w dwóch trybach: stacjonarnym i niestacjonarnym. 

Studia logistyczne we Wrocławiu z unikatowym systemem modułowego kształcenia

Jedną z największych zalet studiów logistycznych w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu jest wybitnie praktyczny charakter kształcenia, gdzie duża liczba zajęć praktycznych podbudowana została niezbędną wiedzą teoretyczną i kierunkową. Zastosowaliśmy unikatowy system modułowego kształcenia, w którym program nauczania został podzielony na pięć grup treści przedmiotowych, to jest.: 

 • okogólną 
 • okkierunkową
 • okspecjalnościową
 • okpraktyczną
 • okprzedmioty fakultatywne 

 

Przy pomocy wielu znakomitych naukowców oraz praktyków z przodujących w branży IT firm, powstał nowatorski plan nauczania na kierunku Logistyka, który zakłada następujące specjalności:

 • Menedżer Logistyki,
 • Systemy Informatyczne i Technologie w Logistyce.

Sylwetka absolwenta studiów logistycznych w WSH we Wrocławiu

Absolwent studiów inżynierskich na kierunku Logistyka w WSH we Wrocławiu nabywa wiedzę oraz szereg umiejętności niezbędnych w zawodzie specjalisty ds. logistyki. Po ukończeniu studiów logistycznych w Wyższej Szkole Handlowej:

 • okbędziesz potrafił sprawnie zarządzać procesami logistycznymi oraz międzynarodowymi łańcuchami dostaw
 • okpoznasz zasady funkcjonowania nowoczesnych procesów oraz systemów logistycznych
 • okbędziesz potrafił projektować, organizować, koordynować oraz nadzorować systemy logistyczne

Jeśli zdecydujesz się na studia inżynierskie na kierunku Logistyka i specjalność Systemy Informatyczne i Technologie w Logistyce, nabędziesz dodatkowo wiedzę oraz umiejętności z zakresu wsparcia technicznego i teleinformatycznego procesów logistycznych w przedsiębiorstwach oraz innych organizacjach.

Przy opracowywaniu programu studiów na kierunku Logistyka zastosowaliśmy unikatowy system modułowego kształcenia, w którym program nauczania został podzielony na pięć grup treści przedmiotowych, tj.: ogólną, kierunkową, specjalnościową i praktyczną, a także przedmioty fakultatywne.

Semestr I
 • Zastosowanie pakietu Office
 • Podstawy zarządzania
 • Podstawy ekonomii
 • Podstawy marketingu
 • Historia rozwoju techniki
 • Podstawy prawa
 • Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
 • Matematyka
 • Fizyka
 • j. polski / niemiecki / hiszpański
 • j. angielski poziom A1 / A2 / B1 / B2
Semestr II
 • Wychowanie fizyczne/Rekreacja
 • Komunikacja interpersonalna
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Kreatywne rozwiązywanie problemów
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Towaroznawstwo
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Praktyka 1
 • j. polski / niemiecki / hiszpański
 • j. angielski poziom A1 / A2 / B1 / B2
Semestr III
 • Wychowanie fizyczne/Rekreacja
 • Narzędzia informatyczne w logistyce
 • Ekologistyka
 • Przedsiębiorczość
 • Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa
 • Systemy transportowe
 • Infrastruktura logistyczna
 • Podstawy projektowania inżynierskiego
 • Business English
Semestr IV
 • Praktyka 2
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Badania operacyjne
 • Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce
 • Logistyka produkcji
 • Przedmiot specjalnościowy 1
 • Przedmiot specjalnościowy 2
 • Przedmiot specjalnościowy 3

* Przedmiot specjalnościowy - opis w zakładce Specjalności

Semestr V
 • Projektowanie procesów logistycznych
 • Centra i sieci logistyczne
 • Analiza ryzyka w logistyce
 • Rachunek kosztów logistyki
 • Projekt inżynierski
 • Przedmiot fakultatywny 1: Negocjacje w biznesie / Socjologia
 • Przedmiot specjalnościowy 4
 • Przedmiot specjalnościowy 5

* Przedmiot specjalnościowy - opis w zakładce Specjalności

Semestr VI
 • Praktyka 3
 • Inżynieria systemów i analiza systemowa
 • Gry decyzyjne w logistyce
 • Projekt inżynierski
 • Przedmiot fakultatywny 2: Systemy GIS w logistyce / Bezpieczeństwo systemów technicznych
 • Przedmiot specjalnościowy 6
 • Przedmiot specjalnościowy 7

* Przedmiot specjalnościowy - opis w zakładce Specjalności

Semestr VII
 • Nowoczesne koncepcje i modele zarządzania logistycznego
 • Egzamin dyplomowy
 • Projekt inżynierski
 • Przedmiot fakultatywny 3: Psychologia w zarządzaniu / Przywództwo w zarządzaniu
 • Przedmiot specjalnościowy 8
 • Przedmiot specjalnościowy 9
 • Przedmiot specjalnościowy 10
 • Przedmiot specjalnościowy 11
 • Przedmiot specjalnościowy 12

* Przedmiot specjalnościowy - opis w zakładce Specjalności

W Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu obowiązuje przejrzysty i elastyczny system płatności za studia. Naszym studentom gwarantujemy stałe czesne przez cały okres trwania studiów oraz indywidualny numer konta bankowego do rozliczeń z uczelnią.

Cennik Logistyka - Studia I stopnia (inżynier)

Rok studiów Opłata roczna Opłata semestralna 10 rat w roku 12 rat w roku
I rok 4200zł 2200zł 460zł 400zł
II, III rok 4200zł 2200zł 460zł 400zł
IV rok - 2200zł 460zł -

Na kierunku Logistyka proponujemy Ci naukę w obrębie dwóch specjalności:

 

Menadżer logistyki

To specjalność dla wszystkich, którzy planują swoją karierę na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach branży logistycznej oraz w działach logistyki pozostałych firm. Również, dobrą opcją na dalszą karierę po tej specjalności będzie prowadzenie własnej firmy, działającej w przestrzeni lokalnej i globalnej. Studiując tę specjalność zdobędziesz kompleksową wiedzę inżynierską niezbędną dla sprawnego zarządzania procesami logistycznymi, a także projektowania, organizowania, koordynowania i nadzorowania systemów logistycznych oraz planowania i wdrażania międzynarodowych strategii logistycznych z uwzględnieniem uwarunkowań technicznych i ekonomicznych.

 

Przedmioty specjalnościowe:

 1. Zarządzanie strategiczne
 2. Zarządzanie zasobami techniki
 3. Ekonomika transportu i logistyki
 4. Marketing międzynarodowy
 5. Zarządzanie zapasami
 6. Zarządzanie zasobami ludzkimi
 7. Innowacje technologiczne w logistyce
 8. Logistyka miejska
 9. Techniczna ocena efektywności procesów logistycznych
 10. Logistyczna obsługa klienta
 11. Logistyka międzynarodowa
 12. E-biznes
Systemy Informatyczne i Technologie w Logistyce

To specjalność dla wszystkich, którzy planują swoją karierę na stanowiskach specjalistów w przedsiębiorstwach branży logistycznej oraz w działach logistyki pozostałych firm. Również, dobrą opcją na dalszą karierę po tej specjalności będzie prowadzenie własnej firmy, działającej w przestrzeni lokalnej i globalnej. W ramach tej specjalności proponujemy opanowanie wiedzy i kompetencji z zakresu szeroko rozumianego wsparcia technicznego i teleinformatycznego procesów logistycznych we współczesnych organizacjach.

 

Przedmioty specjalnościowe:

 1. Systemy informatyczne i technologie w transporcie
 2. Zarządzanie bazami danych
 3. Teleinformatyczne wsparcie magazynowania (WMS)
 4. Systemy informatyczne
 5. Algorytmika procesów logistycznych i technologie produkcji
 6. Automatyzacja procesów logistycznych (GS1+RFID + EDI)
 7. Zintegrowane systemy informatyczne (SAP)
 8. Technologie usług magazynowych
 9. Podstawy programowania
 10. Cyberbezpieczeństwo
 11. Podstawy administrowania sieciami
 12. E-commerce w logistyce

Warunki przyjęcia na studia

O przyjęciu na studia inżynierskie Informatyka decyduje kolejność zgłoszeń oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów.

TERMINY REKRUTACJI NA SEMESTR ZIMOWY 2020/2021:

zostaną podane wkrótce
+48 71 333 11 07