Studia inżynierskie

Studia inżynierskie to studia pierwszego stopnia, które kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. W przeciwieństwie do studiów licencjackich, te trwają co najmniej siedem semestrów. Umożliwiają zdobycie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej, a także rozwijają kompetencje miękkie takie jak kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy w stresie, zarządzanie czasem oraz radzenie sobie z kryzysem.

Do podjęcia różnych wyzwań, naszych studentów przygotowują doświadczeni, pomysłowi i rzetelni wykładowcy, którzy co semestr przygotowują nowe ciekawe zajęcia.

Dlaczego studia licencjackie w WSH we Wrocławiu?

 • okPoznasz kluczowe zasady współczesnego biznesu i gospodarki krajowej oraz międzynarodowej.
 • ok Będziesz znakomicie kategoryzował i analizował dane, nauczysz się nie tylko operować specjalistycznym słownictwem, ale także zrozumiesz definicje terminów biznesowych.
 • okOtrzymasz możliwość podjęcia stażu, praktyki a nawet pracy w wielu renomowanych firmach.
 • okWeźmiesz udział w obcojęzycznych warsztatach, debatach, wykładach.
 • okLektoraty z języka angielskiego oraz niemieckiego przygotują Cię do pracy na rynku międzynarodowym.

Studiując w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu stawiasz na edukację, rozwój, ale i na niesamowitą przygodę. Dołącz do grona cenionych absolwentów WSH we Wrocławiu.

Studia w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu to ponadto:

 • warsztaty, w których wykorzystywane są aktywne metody, by w pełni rozwinąć w studentach umiejętności współpracy zespołowej;

 • laboratoria czyli zajęcia w nowoczesnych laboratoriach komputerowych, z wykorzystaniem najnowszych programów i technologii;

 • case studies, zajęcia na których studenci poznają innowacyjne rozwiązania stosowane w ośrodkach turystycznych oraz praktyki, z których będą korzystać w przyszłej pracy zawodowej, rozwiązując zadania, bazują na konkretnych studiach przypadku, zajęcia odbywają się w siedzibie uczelni lub w firmach zewnętrznych;

 • wizyty w firmach, są okazją, aby poznać ich funkcjonowanie, struktury organizacyjne, dowiedzieć się o wyzwaniach, jakie stoją przed tego typu przedsiębiorstwami, poznać najczęstsze problemy, z jakimi się one borykają.

 • wykwalifikowana kadra praktyków i kadra pracowników naukowo-dydaktycznych,

 • kształcenie w środowisku międzynarodowym,

 • możliwość odbycia jednosemestralnych lub rocznych studiów zagranicznych w jednej z kilkudziesięciu uczelni partnerskich,

 • staże zagraniczne – możliwość odbycia staży w międzynarodowych przedsiębiorstwach m.in. w Niemczech, Finlandii, Hiszpanii, Danii, Portugalii, Włoszech i wielu innych,

 • gościnne wykłady visiting professors z kilkudziesięciu uczelni partnerskich,

 • możliwość wyboru przedmiotów kierunkowych w języku angielskim,

 • wspólny udział w zajęciach ze studentami z zagranicznych uczelni partnerskich,

 • dodatkowe wyjazdy i kursy za granicą (Intensive Courses, zagraniczne wyjazdy studyjne),

 • certyfikowane egzaminy językowe (TELC) w siedzibie Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu,

 • indywidualne podejście do studenta.