Zarządzanie Kapitałem Ludzkim • Studia MBA - WSH we Wrocławiu

Potrzebujesz więcej informacji?

Zostaw nam do siebie namiar – skontaktujemy się z Tobą!

Przejdź
 • OPIS
 • PROGRAM
 • OPŁATY
 • ZJAZDY MBA
 • KONTAKT
 • WYKŁADOWCY

Tryb studiów: weekendowy
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 10 miesięcy (2 semestry)
Wymiar godzin: 300 godzin
Język wykładowy: polski

Za nami I zjazd MBA Zarządzanie Kapitałem Ludzkim. Uczestnicy ocenili zajęcia i prowadzących trenerów na 5!

Wśród komentarzy pojawiały się najczęściej:

 • Otwartość i komunikatywność Pań prowadzących i stworzona przez te Panie odpowiednia atmosfera konstruktywnych zajęć.

 • Obie Panie wykazały się olbrzymim zaangażowaniem i profesjonalnym podejściem do studiów. Osobiście jestem bardzo pozytywnie i mile zaskoczona Oby tak dalej.

Możesz jeszcze dołączyć do grupy. Następny zjazd odbędzie się 23-24.01.2021 r. Zapraszamy!

 

 

Jedyne takie studia w Polsce, po ich ukończeniu otrzymasz certyfikat międzynarodowy ACI, który potwierdza Twoje kwalifikacje na całym świecie.

 

Absolwenci studiów MBA mogą zasiadać w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa i są zwolnieni z obowiązku składania egzaminu.

MBA Zarządzanie Kapitałem Ludzkim to kierunek dedykowany dla specjalistów zainteresowanych wiedzą i aktualnymi trendami zarządczymi w sektorze zasobów ludzkich.  Studia stanowią skompensowaną wiedzę, gdyż poza zjazdami stacjonarnymi studenci otrzymują dostęp do platformy e-learningowej, gdzie realizują dodatkowe lekcje w dogodnym dla siebie czasie i tempie. Studia wyposażają słuchaczy w kwalifikacje HR Managera.

Celem tego kierunku jest doskonalenie kompetencji zarządczych i przywódczych kierowników lub dyrektorów działów HR. Studenci w praktyczny sposób zapoznają się z wszystkimi aspektami zarządczymi oraz zarządzania kapitałem ludzkim w organizacjach. Program studiów obejmuje 2 semestry, podczas których realizowane się zagadnienia zarządcze oraz HR. Nadrzędnym założeniem jest przygotowanie wysoce wykwalifikowanej kadry managerskiej wyposażonej w praktyczne i skuteczne narzędzia zarządcze do współtworzenia strategii personalnej w organizacji.

 

 Zachęcamy do obejrzenia materiały Telewizji Echo24 dotyczącego naszego kierunku:

Główne korzyści

 • W szybkim czasie uzyskasz niezbędną wiedzę, praktykę oraz kwalifikacje (zamiast trzech semestrów – uczysz się tylko 2 semestry + lekcje e-learningowe)
 • Nauka tylko metodą warsztatową – żadnych nudnych wykładów
 • Otrzymasz międzynarodowy certyfikat „American Certification Institute” – jesteśmy wyłącznym partnerem upoważnionym do przeprowadzenia tej certyfikacji w Polsce i Europie
 • Zdobędziesz i pogłębisz wiedzę z zarządzania w zakresie ogólnym oraz wiedzę specjalistyczną w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim, w szczególności związaną z zarządzaniem organizacją opartą na wiedzy
 • Pozyskasz nowoczesne narzędzia do mierzalnego i efektywnego budowania, kształtowania i realizowania polityki personalnej w przedsiębiorstwach
 • Po ukończeniu studiów będziesz przygotowany pod względem wiedzy i wyposażony w umiejętności praktyczne do wykonywania funkcji kierowniczych w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim, zarówno w organizacjach globalnych, jak i przedsiębiorstwach SME
 • Studia pozwolą Ci zdobyć adekwatne do nowoczesnego HRM kompetencje społeczne oraz nauczą Cię kształtowania postaw zaangażowania, współpracy oraz odpowiedzialności
 • Doświadczysz najważniejszych procesów grupowych i skorzystasz z możliwości networkingu

 

Studia podyplomowe MBA Zarządzanie Kapitałem Ludzkim skierowane są do:

 • osób pełniących funkcje kierownicze na średnim oraz wyższym szczeblu zarządzania personelem, działami HR lub pełniących funkcje HR Business Partnera w organizacjach
 • osób przygotowujących się do awansu zawodowego na stanowiska kierownicze związane z rolami w HR
 • osób planujących zmianę ścieżki zawodowej, np. z ogólno-zarządczej na ścieżkę HRM
 • osób planujących doskonalić kompetencje zarządcze,
 • osób, które stawiają na rozwój osobisty poprzez inwestycję w swoją przyszłość.

Słuchacze będą mieli możliwość uczestnictwa w zajęciach z zakresu:

 • zarządzania w zakresie ogólnym
 • zarządzania kapitałem ludzkim
 • zarządzania zmianą
 • rozwiązywania problemów, konfliktów i podejmowania decyzji
 • podnoszenia kompetencji organizacji
 • zarządzania finansami
 • rekrutacji i polityki rekrutacyjnej
 • prawa pracy
 • pomiaru i rozwoju polityki personalnej

 

W ramach programu oferujemy 11 modułów tematycznych

 • zarządzanie – poziom ogólny
 • zarządzanie kapitałem ludzkim – poziom specjalistyczny
 • zajęcia warsztatowe, podczas których omówisz i przećwiczysz narzędzia niezbędne dla współczesnego HR Managera
 • Łącznie 2 semestry - 300h
 • 240h warsztatów – wymiar praktyczny studiów
 • 54h – dodatkowej porcji wiedzy podczas e-learningów
 • 6h – dodatkowe konsultacje ONLINE z wykładowcami

 

SEMESTR I ( przedmioty i liczba godzin ) 

 1. Zarządzanie organizacją – [20h]
 2. Lider i przywódca – [20h]
 3. Manager jako katalizator zmian w organizacji – [10h]
 4. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji – [10h]
 5. Zarządzanie finansami – [10h]
 6. Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji – [30h]
 7. Planowanie kapitału ludzkiego w organizacji – [20h]

SEMESTR II ( przedmioty i liczba godzin ) 

 1. Zarządzanie kompetencjami – [20h]
 2. Narzędzia rozwijania jednostek, zespołów i organizacji – [40h]
 3. Aspekty zarządcze HR w XXI wieku – [40h]
 4. Prawo pracy – [20h]

Razem: 240 godzin

 

Opłata wpisowa Podstawowe czesne 2 raty 4 raty 6 rat
300 PLN 17 700 PLN 9350 PLN 4800 PLN 3285 PLN

 

 

Wszystkie opłaty prosimy kierować na niżej podane konto:
Santander Bank S.A. 44 Oddział we Wrocławiu
nr konta 04 1500 1155 1211 5005 3031 0000

Terminarz zjazdów dla studiów podyplomowych MBA

 

I semestr

1. 12-13.12.2020
2. 23-24.01.2021
3. 06-07.02.2021
4. 20-21.02.2021
5. 06-07.03.2021
6. 20-21.03.2021


II semestr

7. 10-11.04.2021
8. 24-25.04.2021
9. 15-16.05.2021
10. 29-30.05.2021
11. 19-20.06.2021
12. 26-27.06.2021

W pierwszej kolejności zachęcamy kandydatów do wypełnienia formularza zgłoszeniowego on-line. Przypominamy jednak, że o przyjęciu na studia decyduje komplet dokumentów, które można wysłać tradycyjnie drogą pocztową lub złożyć osobiście w biurze Międzynarodowego Centrum Studiów Podyplomowych i MBA.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • podanie o przyjęcie na studia
 • 2 egzemplarze umowy o naukę
 • dyplom (lub odpis dyplomu) ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia) wraz z suplementem
 • 1 zdjęcie o wymiarze 35x45 mm (podpisane imieniem i nazwiskiem)
 • Dowód wniesienia opłaty bezzwrotnej wpisowej (300 PLN) Opłatę prosimy kierować na niżej podane konto: Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Bank Zachodni WBK S.A. 44 Oddział/Wrocław 04 1500 1155 1211 5005 3031 0000, wpisując w tytule: MBA opłata wpisowa + imię i nazwisko kandydata

 

REKRUTACJA TRWA!

 

KONTAKT:
Ostrowskiego 22
53-238 Wrocław
pokój: 1/3

sesja anna sikucinska

Anna Sikucińska 
Koordynator Programu MBA
e-mail anna.sikucinska@handlowa.eu
tel +48 71 333 11 91

 

sesja Raisa Chudek

Raisa Chudek 
Specjalista Programu MBA
e-mail raisa.chudek@handlowa.eu
tel +48 71 333 11 81
Jacek Sypniewski

Jacek specjalizuje się w realizacji działań konsultingowych i szkoleniowych z zakresu zarządzania ludźmi w zespołach. Aktualnie obok pracy szkoleniowca prowadzi badania w ramach doktoratu na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz współtworzy Doktorancką Pracownię Konsultingu Społecznego prowadzącą działania wspierające organizacje, które nie mogą sobie pozwolić na płatne projekty konsultingowe. Przez kilkanaście lat prowadził szkolenia z ekspresji twórczej w amatorskim teatrze alternatywnym w Polsce i Wielkiej Brytanii, pracował w międzynarodowej korporacji (dział sprzedaży i dział obsługi klienta) oraz był wykładowcą UJ. Od 2007 prowadzi Laboratorium Efektywnej Nauki Piękny Umysł.

Jacek Sypniewski
Monika Walancik

Doświadczony trener, ekspert w zakresie prawa. Adwokat prowadzący własną kancelarię adwokacką w Krakowie. Członek Krakowskiej Izby Adwokackiej. Koordynator w Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoły Prawa Ukraińskiego przy Uniwersytecie Jagiellońskim i Narodowym Uniwersytecie Kijowsko-Mohylańskiej  Akademii. Włada językiem angielskim, rosyjskim i ukraińskim. Posiada certyfikat Certified International Professional Trainer.

Monika Walancik
Krystyna Kornas

Trener biznesu oraz umiejętności psychospołecznych, Coach i Team Coach ICF, certyfikowany konsultant MTQ48® w badaniu oraz rozwijaniu odporności psychicznej. Manager z wieloletnim międzynarodowym doświadczeniem, Project Manager IPMA®, licencjonowany doradca zawodowy.

Doświadczenie:

2016 – nadal TRENER BIZNESU ORAZ UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOSPOŁECZNYCH, COACH ICF

2017 – 2019 DYREKTOR HANDLOWY – AUTORYZOWANY DEALER MARKI IVECO (wsparcie Zarządu w kreowaniu polityki handlowej i marketingowej firmy, budowanie zespołu i zarządzanie działem sprzedaży i marketingu, negocjowanie zasad współpracy i umów z dostawcami i klientami)

2016 – 2017 KIEROWNIK BIURA ZARZĄDU I DZIAŁU HUMAN RESOURCES POLMOTORS SP. Z O.O. (AUTOMOTIVE) (wsparcie Zarządu w tworzeniu strategii personalnej firmy oraz zarządzanie działem HR, prowadzenie rekrutacji na stanowiska administracyjne i produkcyjne (automotive), przygotowywanie dokumentacji kadrowej oraz negocjowanie zasad współpracy z pracownikami i kontrahentami)

2008 – 2016 DYREKTOR HANDLOWY / DYREKTOR PERSONALNY HAUSSMANN DEVELOPMENTS POLSKA SP. Z O.O. (współtworzenie i realizacja wraz z Zarządem strategii personalnej oraz biznesowej firmy, budowanie współpracy i zarządzanie podległym zespołem ok. 20 pracowników, zarządzanie nieruchomością oraz prowadzenie negocjacji z inwestorami i klientami)

2008 – 2016 KIEROWNIK BIURA I SPRAW PERSONALNYCH (HR – selekcja i rekrutacja pracowników, sporządzanie umów o pracę, prowadzenie akt osobowych, miesięcznych kart pracy, rozliczanie czasu pracy, organizacja szkoleń, nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem biura, zarządzanie kalendarzem spotkań, obiegiem dokumentów i korespondencji, archiwizacja dokumentów, fakturowanie, zarządzanie podległym zespołem, nieruchomością, współpracą z najemcami i dzierżawcami)

2006 – 2008 PODINSPEKTOR W WYDZIALE ROZWOJU I PROMOCJI – URZĄD MIASTA ŻORY

2004 – 2006 DORADCA ZAWODOWY – POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE

Krystyna Kornas
Andrzej Hejduk

Absolwent Politechniki Warszawskiej (Wydział Elektroniki) i Szkoły Głównej Handlowej. Od 15 lat konsultant i doradca w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami oraz organizacjami non profit. Specjalizuje się w opracowywaniu i wdrażaniu systemów zarządzania projektami, zarządzania przez cele (BalanceScorecard), systemów zarządzania zasobami ludzkimi (wynagradzanie, systemy kompetencyjne, organizacyjne), systemów zarządzania procesowego. Ponadto trener, szkoleniowiec, a od 8 lat coach rozwoju osobistego (ICC), coach społeczny i rodzinny, superwizor i coach pracujący metodą grupową Action Learning Vianavigo.

Ekspert w dziedzinie rozwijania i doskonalenia osobowości w zakresie stylów zarządzania, zarządzania projektami, coachingu menadżerskiego, zarządzania przez cele. Opracowywał i wdrażał systemy zarządzania, systemy motywacji dla wszystkich szczebli i działów całych przedsiębiorstw, ocen pracy i postaw pracowników, planowania przychodów i kosztów (budżetowania). W swojej działalności zarządczej, wdrożeniowej i projektowej wykorzystuje metody Lean Management oraz Six Sigma adaptowane do optymalizacji i zwiększania efektywności oraz skuteczności procesów zarządzania obiektami handlowymi, sprzedażą, usługami w organizacjach medycznych, opiekuńczych, terapeutycznych.

Prowadzi i rozwija w obszarach kompetencyjnych, motywacyjnych grupy, sekcje, zespoły różnych specjalności, poziomów zarządzania oraz wieku pracując z motywacją, oporem, obawami, emocjami i napięciami blokującymi komunikację, współpracę, gotowość do wdrażania zmian i rozwoju.

Andrzej Hejduk