• OPIS
 • PROGRAM
 • OPŁATY
 • ZJAZDY MBA
 • REKRUTACJA
 • WYKŁADOWCY

Tryb studiów: weekendowy
Czas trwania: 10 miesięcy (2 semestry)
Wymiar godzin: 240 godzin
Język wykładowy: polski

arrow  You can study this course in English

Pierwsze na świecie studia MBA RPA online 

Studia MBA Robotyzacja Procesów Biznesowych (RPA) są odpowiedzią na wymagania stawiane organizacjom w kontekście sprawnej realizacji jej celów poprzez optymalne wykorzystanie zasobów. W tym rozumieniu, wdrożenie RPA będącego efektywnym narzędziem realizacji procesów biznesowych, pozwala organizacjom na odpowiednie zarządzanie potencjałem ludzkim.

Absolwenci studiów MBA mogą zasiadać w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa i są zwolnieni z obowiązku składania egzaminu.

O studiach

MBA Robotyzacja procesów biznesowych (RPA) to doskonała możliwość rozwoju kompetencji w dziedzinie RPA poprzez zrozumienie podstawowych pojęć RPA, stosowanych narzędzi RPA oraz dogłębne poznanie procesu zarządzania RPA w organizacji z jednoczesnym uzyskaniem świadectwa studiów podyplomowych MBA. 240 godzin intensywnych zjazdów prowadzonych w formie wykładów i warsztatów prowadzonych w całości przez praktyków biznesu. Mając na uwadze satysfakcję uczestników studiów kluczowymi zagadnieniami, dla których przewidziana jest największa liczba godzin dydaktycznych są: analiza procesu pod kątem możliwości RPA, przygotowanie procesu do RPA, przygotowanie dokumentacji RPA oraz zaprojektowanie BOTa. Kompleksowość programu studiów pozwala dedykować je osobom, które chciałyby pełnić rolę Managera zespołu RPA, Analityka RPA, Dewelopera RPA, Architekta RPA, Managera projektu RPA, eksperta odpowiedzialnego za przygotowanie procesu do RPA oraz odpowiedzialnego za wdrożenie RPA w organizacji.

Dlaczego MBA Robotyzacja Procesów Biznesowych (RPA) w WSH we Wrocławiu?

 • ok świadectwo ukończenia studiów MBA wydane przez Wyższą Szkołę Handlową we Wrocławiu

 • ok prowadzone zajęcia przez doświadczony zespół praktyków biznesu

 • ok precyzyjnie wyselekcjonowany materiał dydaktyczny

 • ok nastawienie na rozwój kompetencji poszukiwanych obecnie na rynku pracy

 • ok poznanie dziedziny przyszłościowej

 • ok wykorzystanie wieloletnich doświadczeń Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu w realizacji studiów MBA dla sektora biznesu przy tworzeniu studiów MBA

Partner

 • UiPath AcademicAlliance Logo PREF rgb orange 594x1102x

Naszym celem jest przygotowanie uczestników studiów do efektywnego wdrożenia i stosowania RPA w organizacjach. Pozytywny efekt końcowy może być oceniany z perspektywy rozwoju kompetencji osobistych oraz przewagi konkurencyjnej organizacji, w której zastosowano RPA. 

 

SEMESTR I (przedmioty i liczba godzin)

 1. Zarządzanie procesami (18h)

 2. Komunikacja w organizacji (16h)

 3. Zarządzanie projektami (16h)

 4. Wprowadzenie do RPA (10h)

 5. Wdrożenie RPA w organizacji (20h)

 6. Przegląd narzędzi RPA (10h)

 7. Analiza procesu pod kątem RPA (20h)

 8. Analiza korzyści RPA (10h)

 • arrow  W sumie liczba godzin: 120h

SEMESTR II (przedmioty i liczba godzin)

 1. Marketing sprzedaży usług (20h)

 2. Przygotowanie procesu do RPA (20h)

 3. Przygotowanie dokumentacji RPA (20h)

 4. Projektowanie BOTa (20h)

 5. Testowanie BOTa oraz przekazanie BOTa na produkcję (10h)

 6. Zarządzanie środowiskiem RPA (10h)

 7. Zarządzanie projektem RPA (16h)

 8. Dyplomowanie (4h)

 •  arrow  W sumie liczba godzin: 120h
Opłata wpisowa Podstawowe czesne 2 raty 4 raty 6 rat
300 PLN 17 700 PLN 9100 PLN 4800 PLN 3400 PLN

 

Zniżki na studia podyplomowe MBA

do 31.07 1000 PLN 225 EUR 250 USD
1.08-15.09 500 PLN 115 EUR 125 USD

Wszystkie opłaty prosimy kierować na niżej podane konto: 

Santander Bank S.A. 44 Oddział we Wrocławiu
nr konta 04 1500 1155 1211 5005 3031 0000

SEMESTR I

1. 24-25.10.2020
2. 14-15.11.2020
3. 28-29.11.2020
4.  12-13.12.2020
5. 09-10.01.2021
6. 23-24.01.2021

SEMESTR II

7. 06-07.03.2021
8. 20-21.03.2021
9. 10-11.04.2021
10. 24-25.04.2021
11. 15-16.05.2021
12. 29-30.05.2021

W pierwszej kolejności zachęcamy kandydatów do wypełnienia formularza zgłoszeniowego on-line. Przypominamy jednak, że o przyjęciu na studia decyduje komplet dokumentów, które można wysłać tradycyjnie drogą pocztową lub złożyć osobiście w biurze Międzynarodowego Centrum Studiów Podyplomowych i MBA. 

Dokumenty rekrutacyjne

 • podanie o przyjęcie na studia
 • 2 egzemplarze umowy o naukę
 • dyplom (lub odpis dyplomu) ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia) wraz z suplementem
 • 1 zdjęcie o wymiarze 35x45 mm (podpisane imieniem i nazwiskiem)
 • kopia dowodu wniesienia opłaty wpisowej 300 zł
  Opłatę prosimy kierować na niżej podane konto: Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
  Bank Zachodni WBK S.A. 44 Oddział/Wrocław
  04 1500 1155 1211 5005 3031 0000, wpisując
  w tytule: MBA opłata wpisowa + imię i nazwisko kandydata
Początek rekrutacji: maj 2020
Koniec rekrutacji: 30 września 2020

 

KONTAKT: 
Anna Sikucińska
Koordynator Programu MBA
ul. Ostrowskiego 22
53-238 Wrocław
pokój: 1/3

 

71 333 11 91
Izabela Van den Bossche

Frima: Fortum 
Stanowisko: Vice President, Communications, City Solutions
Przedmiot: Komunikacja w organizacji

Izabela Van den Bossche ma ponad 15-letnie doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku, zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. Z Fortum związana zawodowo od 2008 roku, gdzie obecnie pełni funkcję Wiceprezesa ds. Komunikacji w dywizji City Solutions.  Odpowiedzialna za rozwój relacji z mediami oraz sektorem rządowym, wdrażanie polityki komunikacji oraz rozwój marki. Uprzednio zajmowała stanowisko Dyrektora Komunikacji na Polskę, Kraje Bałtyckie i Nowe Rynki oraz Dyrektora ds. Rozwoju Strategicznego i Współpracy. 

Wcześniej zatrudniona przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych jako doradca Prezesa Zarządu. W latach 1998 i 2006 pełniła funkcję Oficera Prasowego oraz kierowała działem Nauki i Innowacji w Ambasadzie Brytyjskiej w Warszawie. 

Izabela Van den Bossche jest absolwentką  wydziału filologii angielskiej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu nowoczesnych technik zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Linked In: https://www.linkedin.com/in/izabela-van-den-bossche-1808049/

Izabela Van den Bossche male
dr Ewelina Siama

Firma: Align Technology
Stanowisko: Business Analyst / LSS Master Black Belt
Przedmiot: Zarządzanie procesami

Dr Ewelina Siama posiada 12-letnie doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku pełniąc role kierownika programu, kierownika projektu, kierownika biura projektów, lss master black belt’a, kierownika zarządzania procesami, analityka biznesowego, konsultanta oraz nauczyciela akademickiego wyspecjalizowanego w obszarze zarządzania procesami, optymalizacji, tranzycji, transformacji, centralizacji, outsourcingu oraz automatyzacji.

Pracowała w kilkunastu organizacjach zarówno dla sektora prywatnego jak i publicznego. Specjalizuje się we wdrażaniu zarządzania procesowego w organizacjach oraz w prowadzeniu projektów optymalizacyjnych. 

W 2014 roku uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, na podstawie rozprawy “Wpływ zarządczych narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) na sprawność systemu zarządzania przedsiębiorstwem”. Praca doktorska została wyróżniona przez Radę Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Linked In: https://www.linkedin.com/in/ewelina-siama-phd-192302ba/

Ewelina Siama m
Piotr Kaczmarek

Firma: PIRXON SA
Stanowisko: Development Director 
Przedmiot: Wprowadzenie do RPA

Piotr Kaczmarek jest dyrektorem ds. rozwoju w spółce PIRXON, która od 16 lat z powodzeniem wprowadza rozwiązania IT w polskich i zagranicznych firmach, a także w administracji publicznej. Odpowiada za rozwój biznesu i współpracę z klientami. Dzięki zdobytemu przez lata doświadczeniu doskonale identyfikuje obszary działalności i procesy, które mogą zostać usprawnione oraz wygenerować oszczędności poprzez wdrożenie różnorodnych rozwiązań informatycznych. Ukończył studia na wydziale Informatyki, Telekomunikacji i Elektroniki Politechniki Gdańskiej, natomiast umiejętności biznesowe zdobywał na wydziale Zarządzania i Ekonomii. Piotr Kaczmarek jest współzałożycielem kluczowego w województwie pomorskim klastra ICT, który obecnie skupia około 100 firm z sektora ICT.

Linked In: https://www.linkedin.com/in/piotrkaczmarek/

Piotr Kaczmarek ZdjZcie 2020
Rafał Podsiadło

Firma: PIRXON SA 
Stanowisko: RPA Project Manager 
Przedmiot: Przegląd narzędzi RPA

Rafał Podsiadło od 20 lat związany jest z Gdańskiem, gdzie już podczas studiów rozpoczął pracę jako programista i twórca stron internetowych, a następnie zdobył doświadczenie przy projektowaniu i wdrażaniu systemów informatycznych. Przez lata jako wdrożeniowiec, potem dyrektor działu, brał udział w ponad trzystu wdrożeniach zakończonych sukcesem oraz przeszkolił ponad 1000 użytkowników w firmach komercyjnych i w sektorze publicznym. Jego domeną jest optymalizacja procesów z wykorzystaniem technologii RPA. Jako menedżer projektów RPA w firmie PIRXON S.A. współpracuje z wieloma wiodącymi firmami polskimi i zagranicznymi. Odpowiada za zarządzanie projektami, analizę i optymalizację procesów oraz tworzenie i utrzymanie cyfrowych pracowników. 

Linked In: https://www.linkedin.com/in/rafal-podsiadlo/

Rafal
Anna Dąbrowska

Firma: IBM BTO BCS
Stanowisko: Senior Automation Consultant
Przedmiot: Analiza procesu pod kątem możliwości RPA 

Anna Dąbrowska jest związana z firmą IBM od 2008 roku, w której zdobyła bogate doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku. Pełniła zdywersyfikowane role, uprzednio jako Manager Operacyjny dla krajów DACH / IT / ES / PT. Na obecnym stanowisku Starszego konsultanta ds. Automatyzacji odpowiada za komunikację z klientami mającą na celu rozpoznanie potencjału danej organizacji do automatyzacji wybierając rozwiązania automatyzacyjne spośród narzędzi RPA, rozwiązań poznawczych (Cognitive) oraz usług sieciowych. Do jej obowiązków należą również pomoc w tworzeniu struktury automatyzacji, projektowanie najlepiej pasujących rozwiązań z zakresu automatyki, wdrażanie najlepszych praktyk i bieżące wsparcie projektów automatyzacji w zakresie analizy procesów, testowania rozwiązania oraz przekazania zautomatyzowanego procesu na produkcję. Ponadto Anna zdobyła wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności w zakresie metodyki Agile & Scrum, które pomaga wdrażać firmom w celu zarządzania projektami automatyzacji.

Anna Dąbrowska ukończyła studia z zakresu Kontrolingu i Zarządzania Finansami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (praca magisterska z komunikacji międzynarodowej) oraz w Wyższej Szkole Europejskiej w dziedzinie lingiwstyki stosowanej (licencjat). Anna jest poliglotką, włada 11 językami obcymi.

 Linked In: https://www.linkedin.com/in/anna-dabrowska-39985211a/

Anna Dabrowska Zdjecie 2020
Borys Błaszczyk

Firma: TAURON Dystrybucja S.A.
Stanowisko: Head of PMO & Change management
Przedmiot: Analiza korzyści RPA

 

Borys Błaszczyk ma ponad 10-letnie doświadczenie w pracy w środowisku startup’owym i korporacyjnym, zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. Z TAURON Dystrybucja S.A. jest związany zawodowo od 2017 roku, gdzie obecnie pełni funkcję Szefa Biura Zarządzania Projektami i Reorganizacji. Odpowiedzialny za zarządzanie portfelem projektów, utrzymanie i rozwój modelu zarządzania procesowego, inicjowanie projektów optymalizacyjnych poprawiających efektywność organizacji, koordynację procesów zarządzania zmianą oraz realizację strategii Spółki.

W latach 2015 - 2017 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki Lunching.pl. Wcześniej zarządzał Biurem Komunikacji i Rozwoju w Krakowskim Biurze Festiwalowym / ICE Kraków Congress Center. Borys Błaszczyk jest absolwentem wydziału Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Aktualnie jest studentem XXV edycji programu Executive MBA realizowanym w Krakowskiej Szkole Biznesu.

Linked In: https://www.linkedin.com/in/borys-b%C5%82aszczyk-47859386/

Borys blaszczyk nowe
Dominik Jaskulski

Firma: Office Samurai
Stanowisko: Automation Manager
Przedmiot: Wdrożenie RPA w organizacji

 

Dominik Jaskulski pracował jako analityk, kierownik projektów oraz menedżer dla wielu polskich i zagranicznych organizacji. Kierował budową międzynarodowych zespołów (Meksyk, Manila, Kraków), tworzeniem centrum kompetencji ds. robotyzacji procesów oraz brał udział w globalnych programach restrukturyzacyjnych. Obecnie rozwija firmę Office Samurai, która wspiera klientów korporacyjnych w usprawnianiu i automatyzacji procesów. Absolwent ekonomii, finansów, lean management data mining oraz IT business management. Ma doświadczenie w realizacji projektów w finansach, bankowości, HR, NGO oraz IT. Fan filozofii agile i lean, które stara się łączyć w codziennej pracy.

Linked In: https://www.linkedin.com/in/dominikjaskulski/ 

 

006Dominik ma
Tomasz Wrzesiewski

Firma: Art Strategy Group
Stanowisko: President and CEO, Head Consultant
Przedmiot: Zarządzanie projektami

 

Menedżer, konsultant i trener z 18-letnim doświadczeniem w biznesie i branży szkoleniowej, właściciel Art Strategy Group. Ukończył Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Kanadyjski Instytut Zarządzania. Specjalizuje się w prowadzeniu projektów, doradztwa i warsztatów z zakresu zarządzania portfelem projektów, zarządzania strategicznego, modelowania procesów biznesowych, zarządzania sprzedażą oraz zarządzania zespołem. Prowadzi projekty wdrożeniowe i szkolenia w Kuwejcie, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Skandynawii, na Ukrainie i w Serbii.  

W swojej pracy, poszukując najlepszych, dedykowanych dla klientów rozwiązań, twórczo implementuje elementy Agile, Business Process Development, Load Factor Scheduling oraz CCPM. Jego dokonania, szczególnie w zakresie zastosowania metodyki Agile w procesie sprzedaży oraz modelowania portfela projektów z zastosowaniem metodyk Load Factor Scheduling i CCPM, są inspiracją dla innych trenerów i konsultantów.

Tomasz zaprojektował i wdrożył proces zarządzania projektami oraz zbudował Biuro Projektów dla podmiotów takich jak: Urząd Miasta Wrocławia, Dr Irena Eris, Inoutic GMBH, Fortum S.A., Sonel S.A., Euro-tax Sp. z o.o. Brał udział w wielu projektach dla klientów polskich i zagranicznych, ministerstw oraz Parlamentu Europejskiego. 

Linked in: https://www.linkedin.com/in/tomaszwrzesiewski/

Tomasz Wrzesiewski ZdjZcie 2020
Paweł Florkiewicz

Firma: Techland 
Stanowisko: Marketing Project Manager
Przedmiot: Marketing sprzedaży usług

 

Paweł Florkiewicz ma 13 lat doświadczenia w obszarze marketingu oraz public relations, które zdobył w sektorze finansowym oraz produkcji gier wideo. Ma podparte sukcesami doświadczenie w budowaniu oraz wdrażaniu strategii marketingowych oraz programów w obszarze komunikacji korporacyjnej. Specjalista w zakresie zarządzania zmianą oraz komunikacją kryzysową, w tym fuzji i przejęć oraz restrukturyzacji. Doświadczony w międzynarodowym środowisku pracy. 

Obecnie związany z Techlandem – jednym z najbardziej uznanych na świecie studiów produkujących gry AAA. Jako Marketing Project Manager nadzoruje prace zespołu kreatywnego oraz zarządza projektami marketingowymi dla marek Techlandu. 

Wcześniej przez 12 pracował w sektorze bankowym, w tym osiem lat na stanowisku Rzecznika Prasowego i trzy lata na stanowisku Zastępcy Dyrektora Departamentu Marketingu i Reklamy Santander Consumer Banku. Był współodpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie strategii marketingowej oraz odpowiadał za relacje z mediami, komunikację korporacyjną oraz wewnętrzną, media społecznościowe oraz CSR.  

Uczestniczył w licznych kursach z obszaru marketingu, komunikacji oraz zarządzania, w tym specjalnej edycji Akademii Strategicznego Przywództwa prowadzonej przez ICAN Institute. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego (dyplom magistra politologii) oraz Szkoły Głównej Handlowej (podyplomowe studia Relacji Inwestorskich i Komunikacji Finansowej).  

Linked In: https://www.linkedin.com/in/pawel-florkiewicz-b728b13a/

PaweaE Florkiewicz male
Jarosław Motylewski

Firma: DXC Technology
Stanowisko: RPA Project Manager
Przedmiot: Przygotowanie procesu do RPA

 

Jarosław Motylewski łączy swoje doświadczenia zdobyte w środowisku akademickim z tymi uzyskanymi w pracy biznesowej. W 2012 rozpoczął pracę naukową na Uniwersytecie w Antwerpii biorąc udział w projekcie realizowanym przez Laboratorium Neurobiologii Teoretycznej i Neuroinżynierii. Po powrocie do Polski w 2015 roku związał się z Nordea Bank, gdzie pierwotnie był odpowiedzialny za optymalizację procesów. W 2017 roku dołączył do Robotic Centre of Excellence jako analityk RPA, którego zadaniem była bliska współpraca z interesariuszami oraz przygotowanie procesów do automatyzacji. Następnie objął stanowisko kierownika Execution Team’u odpowiedzialnego za nadzór nad wdrażaniem robotów oraz zarządzanie portfelem projektów. Od 2019 roku związany z DXC Technology, pełni rolę kierownika projektów RPA dla automatyzacji procesów klientów zewnętrznych.

Linked In: https://www.linkedin.com/in/jaros%C5%82aw-motylewski-553033186/

Jaroslaw Motylewski Zdjecie 2020 nowe
Rafał Siama

Firma: DXC Technology
Stanowisko: RPA Project Manager
Przedmiot : Przygotowanie dokumentacji RPA

 

Rafał Siama posiada doświadczenie w pracy zarówno w środowisku polskim jak i zagranicznym. Obecnie pełni rolę Kierownika Projektów RPA, w której umiejętnie łączy doświadczenie związane z komunikacją, projektowaniem BOTów oraz analizą procesów. Przez ostatnie lata pracował jako specjalista ds. optymalizacji procesów, analityk procesów oraz analityk RPA. Posiada doświadczenie w automatyzacji procesów między innymi w obszarze Finansów, Logistyki, Zarządzania kadrami, Raportowania oraz Infrastruktury. Zwrotem w karierze zawodowej była współpraca przy wdrażaniu od podstaw zarządzania procesowego w dużej organizacji publicznej. 

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów związanych z modelowaniem procesów oraz przygotowywaniem dokumentacji procesowej.

Rafał Siama jest absolwentem studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, kierunku zarządzanie projektami. Ponadto posiada certyfikaty UiPath, BluePrism, IBM, Symphony Ventures oraz PRINCE2 Foundation. 

Linked In: https://www.linkedin.com/in/rafa%C5%82-siama-7153a0139/

Rafal Siama Zdjecie 2020
Artur Sodol

Firma: Deloitte Consulting   / ITO Sector
Stanowisko: RPA Consultant
Przedmiot: Projektowanie BOTa

 

Artur Sodol posiada  7-letnie doświadczenie w automatyzacji procesów biznesowych. Pierwsze kroki z RPA stawiał w wymagającym sektorze bankowym, następnie rozwijał swoje kompetencje pracując w wiodącej firmie konsultingowej oraz w międzynarodowych organizacjach świadczących usługi IT.  Specjalizuje się w automatyzacji procesów sprzedażowych, HR, księgowych oraz IT. 

Obecnie pracuje jako konsultant RPA dla jednej z czołowych polskich firm w sektorze ITO. Odpowiada za wsparcie procesów sprzedażowych oraz projektowanie i wdrażanie robotów. Jest także odpowiedzialny za tworzenie zasad i dobrych praktyk dla centrów kompetencji robotycznych. W swojej karierze zawodowej współpracował zarówno z firmami polskimi jak i zagranicznymi.

Pracę konsultanta traktuje jako swego rodzaju misję, mającą na celu wzmocnienie pozycji RPA jako integralnego elementu w krajobrazie technologicznym polskich i zagranicznych przedsiębiorstw.

Linked In: https://www.linkedin.com/in/artur-sodol-3020b0132/

Artur Sodol male
Krzysztof Karaszewski

Firma: HSBC 
Stanowisko: Automation Solution Lead
Przedmiot: Testowanie BOTa oraz przekazanie BOTa na produkcję

 

Krzysztof Karaszewski ma ponad 10-letnie doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku. Był zaangażowany lub bezpośrednio odpowiedzialny za wdrożenia systemów IT wspierających wydajność i produktywność w kilku miedzynarodowych firmach. Jako Product Manager koordynował pracę zespołu budujacego rozwiązania IT wspierające ponad 80 000 użytkowników biznesowych w ponad 20 krajach.

Od 2016 praktyk i trener rozwiązań RPA. Przeszkolił i przygotował do pracy z RPA ponad 400 specjalistów i managerów z całego świata. Certyfikowany trener i deweloper narzędzi UiPath. Obecnie pracuje na stanowisku Automation Solution Lead w HSBC gdzie jest odpowiedzialny za implementację takich technologii jak RPA, IA oraz SI w regionie EMEA oraz ASP. 

Absolwent Psychologii na Uniwersytecie Łódzkim i studiów podyplomowych IT na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.

Linked In: https://www.linkedin.com/in/k-karaszewski/

Krzysztof Karaszewski ZdjZcie 2020
Artur Pala

Firma: Accenture 
Stanowisko: Associate Manager, Delivery Lead, RPA Architect
Przedmiot: Zarządzanie środowiskiem RPA

 

Artur Pala jest RPA Menedżerem posiadającym rozległe doświadczenie w zarządzaniu projektami RPA oraz we wdrażaniu środowiska RPA w organizacjach. Obecnie jest odpowiedzialny za kompleksowe dostarczanie usług robotyzacji procesów biznesowych dla jednego z klientów Accenture, gdzie wcześniej wdrożył globalne środowisko RPA. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku. Pracował kilka lat dla Centrów Usług Wspólnych koncentrując się na wdrożeniach RPA w Finansach, Księgowości, Logistyce, Kadrach i wsparciu IT.

Wcześniej  odpowiedzialny za kierowanie projektami RPA dla klienta z branży medycznej oraz zaangażowany we wdrażanie strategii Automatyzacji Procesów Biznesowych w jednym z centrów zajmujących się outsourcingiem procesów finansowo-księgowych.

Artur Pala jest absolwentem wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej ze specjalizacją w Analizie Finansowej. Ponadto uzyskał dyplom „ACCA Advanced Diploma in Accounting and Business”. 

Linked In: https://www.linkedin.com/in/artur-pala-3b8726a0/

Artur Pala Zdjecie 2020 nowe
Jakub Piątkowski

Firma: Lufthansa Global Business Services
Stanowisko: Project Manager / Transformation and Disciplinary Lead
Przedmiot: Zarządzanie projektami RPA

 

Jakub Piątkowski ma ponad 14-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika projektów w międzynarodowym środowisku. Obecnie prowadzi zespół projektowy w Lufthansa Global Business Services, który jest odpowiedzialny za wdrażanie rozwiązań optymalizacyjnych w obszarach takich jak HR, IT, Logistyka oraz Finanse. Ponadto odpowiada za adaptację wiodących metodyk typu Agile, zarządzanie zmianą, zarządzanie konfliktem, migracje oraz RPA do aktualnych potrzeb organizacji.

Karierę rozpoczął w 2003 roku w DELL jako trener sprzedaży. Od 2005 roku prowadzi z powodzeniem projekty w obszarach finansowych, IT, zarządzania zasobami ludzkimi oraz w logistyce pracując dla takich firm jak Shell, Wipro, Credit Suisse, Sindbad i Capgemini. W 2014 roku dołączył do Lufthansa Global Business Services gdzie początkowo odpowiadał za migrację w obszarze HR przenosząc 200 stanowisk pracy do nowego centrum usług wspólnych w Krakowie. Po zakończeniu projektu przejął zespół migracyjny i przekształcił w projektowy. 

Linked In: https://www.linkedin.com/in/jakub-pi%C4%85tkowski-5185b18a/

Jakub Piatkowski Zdjecie
Anna Dąbrowska

Firma: IBM BTO BCS
Stanowisko: Senior Automation Consultant
Przedmiot: Analiza procesu pod kątem możliwości RPA 

Anna Dąbrowska jest związana z firmą IBM od 2008 roku, w której zdobyła bogate doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku. Pełniła zdywersyfikowane role, uprzednio jako Manager Operacyjny dla krajów DACH / IT / ES / PT. Na obecnym stanowisku Starszego konsultanta ds. Automatyzacji odpowiada za komunikację z klientami mającą na celu rozpoznanie potencjału danej organizacji do automatyzacji wybierając rozwiązania automatyzacyjne spośród narzędzi RPA, rozwiązań poznawczych (Cognitive) oraz usług sieciowych. Do jej obowiązków należą również pomoc w tworzeniu struktury automatyzacji, projektowanie najlepiej pasujących rozwiązań z zakresu automatyki, wdrażanie najlepszych praktyk i bieżące wsparcie projektów automatyzacji w zakresie analizy procesów, testowania rozwiązania oraz przekazania zautomatyzowanego procesu na produkcję. Ponadto Anna zdobyła wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności w zakresie metodyki Agile & Scrum, które pomaga wdrażać firmom w celu zarządzania projektami automatyzacji.

Anna Dąbrowska ukończyła studia z zakresu Kontrolingu i Zarządzania Finansami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (praca magisterska z komunikacji międzynarodowej) oraz w Wyższej Szkole Europejskiej w dziedzinie lingiwstyki stosowanej (licencjat). Anna jest poliglotką, włada 11 językami obcymi.

 Linked In: https://www.linkedin.com/in/anna-dabrowska-39985211a/