• DESCRIPTION
 • PROGRAM
 • FEES
 • MEETING DATES
 • ADMISSION
 • LECTURERS

Study mode: weekends 
Study duration: 10 months (2 semesters)
No. of hours: 240 hours
Language of studies: English

 

The first MBA RPA in the world!
100% online!

 

MBA Robotic Process Automation (RPA) is a response to the requirements set for organizations in the context of the efficient implementation of their goals through the optimal use of resources. In this sense, the implementation of RPA, which is an effective method of business processes execution, allows organizations to properly manage human potential.

MBA Robotic Process Automation (RPA) is a great opportunity to develop competence in the field of RPA by understanding the basic concepts of RPA, the tools used in RPA, and in-depth understanding of RPA management process in the organization, while obtaining an MBA post-graduate certificate. 240 hours of intensive classes conducted in the form of lectures and workshops conducted entirely by business practitioners. Bearing in mind the satisfaction of study participants, the key issues with the largest number of teaching hours are: RPA capabilities analysis, RPA process preparation, preparation of RPA documentation and BOT design. The complexity of the study program allows to dedicate it to people who would like to work as RPA Team Manager, RPA Analyst, RPA Developer, RPA Architect, RPA Project Manager, or an expert responsible for RPA process preparation and implementation of RPA in the organization.

Why MBA Robotic Process Automation (RPA) at WSH in Wroclaw?

 • ok #1 RPA MBA in world 

 • ok UiPath as strategic partner 

 • ok WSH - #1 among private business schools in Wroclaw and Lower Silesia 

 • ok WSH - present on the market for more than 20 years and part of Vistula Universities Group since 2014 

 • ok MBA post-graduate certificate issued by WSH - University of Business in Wroclaw

 • ok Classes conducted by an experienced team of business practitioners

 • ok Precisely selected teaching material bases on real-life examples

 • ok Focus on the development of competences currently desired on the labor market

 • ok Studying in the field which is bound to develop strongly in the nearest future

 • ok Many years of experience of WSH in Wroclaw in creating MBA studies for the business sector

Partner

 • UiPath AcademicAlliance Logo PREF rgb orange 594x1102x

Our goal is to prepare study participants for effective implementation and application of RPA in the organizations. The positive effect can be assessed from the perspective of developing personal competences and the competitive advantage of the organization in which RPA has been used.

 

SEMESTER I 

 1. Process management (18h)

 2. Business communications (16h)

 3. Project management (16h)

 4. RPA introduction (10h)

 5. RPA operating model implementation (20h)

 6. RPA software review (10h)

 7. RPA process capabilities analysis (20h)

 8. RPA business benefits analysis (10h)

 • arrow    No. of hours: 120h

SEMESTER II 

 1. Services marketing (20h)

 2. Adapting business process for RPA (20h)

 3. Preparation of RPA process documentation (20h)

 4. BOT’s design (20h)

 5. BOT’s testing and production release (10h)

 6. RPA environment management (10h)

 7. RPA project management (16h)

 8. Certification (4h)

 •  arrow No. of hours: 120h

MBA Postgraduate Program in English

administration fee  tuition fee  fee in 2 instalments fee in 4 instalments fee in 6 instalments
300 PLN 19900 PLN 10200 PLN 5350 PLN 3770 PLN
66 EUR 4363 EUR 2236 EUR 1173 EUR 827 EUR
72 USD 4778 USD 2449 USD 1285 USD 905 USD

Prices in foreign currencies are indicative. They are converted according to the current exchange rate of the NBP (National Bank of Poland) in force on the day of payment.

Discounts for postgraduate studies

do/till 30.06 1000 PLN 220 EUR 240 USD
1.07-15.09 500 PLN 110 EUR 120 USD


All fees should be directed to the following account:

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Santander Bank S.A. 44 Branch in Wrocław
04 1500 1155 1211 5005 3031 0000

 

 

SEMESTR I

1. 24-25.10.2020
2. 14-15.11.2020
3. 28-29.11.2020
4.  12-13.12.2020
5. 09-10.01.2021
6. 23-24.01.2021

SEMESTR II

7. 06-07.03.2021
8. 20-21.03.2021
9. 10-11.04.2021
10. 24-25.04.2021
11. 15-16.05.2021
12. 29-30.05.2021

THE LAUNCH DATE:  October 24th 2020

 

1 STEP: fill in the online contact  .

2 STEP: we will contact you to set the date for MBA interview

3 STEP: you will receive an e-mail with information about recruitment documents

4 STEP: you will submit all the necessary documents and sign the study agreement

5 STEP: you will become part of our MBA Team

 

Required documents:

 • Completed application form 

 • One photo (35x45 mm)

 • Proof of payment of registration fee (PLN 300)

 • Copy of the diploma of completion of first-cycle studies (and a certified translation into Polish – for foreigners)

 • Signed education agreement with attachments in two copies in English and two copies in Polish

 

Beginning of recruitment: May 2020
End of recruitment: 30st September 2020

 

CONTACT:
Anna Sikucińska 
MBA Program Coordinator
22 Ostrowskiego Street
53-238 Wroclaw, Poland
room: 1/3

 

 

+48713331191
Izabela Van den Bossche

Frima: Fortum 
Stanowisko: Vice President, Communications, City Solutions
Przedmiot: Komunikacja w organizacji

Izabela Van den Bossche ma ponad 15-letnie doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku, zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. Z Fortum związana zawodowo od 2008 roku, gdzie obecnie pełni funkcję Wiceprezesa ds. Komunikacji w dywizji City Solutions.  Odpowiedzialna za rozwój relacji z mediami oraz sektorem rządowym, wdrażanie polityki komunikacji oraz rozwój marki. Uprzednio zajmowała stanowisko Dyrektora Komunikacji na Polskę, Kraje Bałtyckie i Nowe Rynki oraz Dyrektora ds. Rozwoju Strategicznego i Współpracy. 

Wcześniej zatrudniona przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych jako doradca Prezesa Zarządu. W latach 1998 i 2006 pełniła funkcję Oficera Prasowego oraz kierowała działem Nauki i Innowacji w Ambasadzie Brytyjskiej w Warszawie. 

Izabela Van den Bossche jest absolwentką  wydziału filologii angielskiej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu nowoczesnych technik zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Linked In: https://www.linkedin.com/in/izabela-van-den-bossche-1808049/

Izabela Van den Bossche male
dr Ewelina Siama

Firma: Align Technology
Stanowisko: Business Analyst / LSS Master Black Belt
Przedmiot: Zarządzanie procesami

Dr Ewelina Siama posiada 12-letnie doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku pełniąc role kierownika programu, kierownika projektu, kierownika biura projektów, lss master black belt’a, kierownika zarządzania procesami, analityka biznesowego, konsultanta oraz nauczyciela akademickiego wyspecjalizowanego w obszarze zarządzania procesami, optymalizacji, tranzycji, transformacji, centralizacji, outsourcingu oraz automatyzacji.

Pracowała w kilkunastu organizacjach zarówno dla sektora prywatnego jak i publicznego. Specjalizuje się we wdrażaniu zarządzania procesowego w organizacjach oraz w prowadzeniu projektów optymalizacyjnych. 

W 2014 roku uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, na podstawie rozprawy “Wpływ zarządczych narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) na sprawność systemu zarządzania przedsiębiorstwem”. Praca doktorska została wyróżniona przez Radę Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Linked In: https://www.linkedin.com/in/ewelina-siama-phd-192302ba/

Ewelina Siama m
Piotr Kaczmarek

Firma: PIRXON SA
Stanowisko: Development Director 
Przedmiot: Wprowadzenie do RPA

Piotr Kaczmarek jest dyrektorem ds. rozwoju w spółce PIRXON, która od 16 lat z powodzeniem wprowadza rozwiązania IT w polskich i zagranicznych firmach, a także w administracji publicznej. Odpowiada za rozwój biznesu i współpracę z klientami. Dzięki zdobytemu przez lata doświadczeniu doskonale identyfikuje obszary działalności i procesy, które mogą zostać usprawnione oraz wygenerować oszczędności poprzez wdrożenie różnorodnych rozwiązań informatycznych. Ukończył studia na wydziale Informatyki, Telekomunikacji i Elektroniki Politechniki Gdańskiej, natomiast umiejętności biznesowe zdobywał na wydziale Zarządzania i Ekonomii. Piotr Kaczmarek jest współzałożycielem kluczowego w województwie pomorskim klastra ICT, który obecnie skupia około 100 firm z sektora ICT.

Linked In: https://www.linkedin.com/in/piotrkaczmarek/

Piotr Kaczmarek ZdjZcie 2020
Rafał Podsiadło

Firma: PIRXON SA 
Stanowisko: RPA Project Manager 
Przedmiot: Przegląd narzędzi RPA

Rafał Podsiadło od 20 lat związany jest z Gdańskiem, gdzie już podczas studiów rozpoczął pracę jako programista i twórca stron internetowych, a następnie zdobył doświadczenie przy projektowaniu i wdrażaniu systemów informatycznych. Przez lata jako wdrożeniowiec, potem dyrektor działu, brał udział w ponad trzystu wdrożeniach zakończonych sukcesem oraz przeszkolił ponad 1000 użytkowników w firmach komercyjnych i w sektorze publicznym. Jego domeną jest optymalizacja procesów z wykorzystaniem technologii RPA. Jako menedżer projektów RPA w firmie PIRXON S.A. współpracuje z wieloma wiodącymi firmami polskimi i zagranicznymi. Odpowiada za zarządzanie projektami, analizę i optymalizację procesów oraz tworzenie i utrzymanie cyfrowych pracowników. 

Linked In: https://www.linkedin.com/in/rafal-podsiadlo/

Rafal
Anna Dąbrowska

Firma: IBM BTO BCS
Stanowisko: Senior Automation Consultant
Przedmiot: Analiza procesu pod kątem możliwości RPA 

Anna Dąbrowska jest związana z firmą IBM od 2008 roku, w której zdobyła bogate doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku. Pełniła zdywersyfikowane role, uprzednio jako Manager Operacyjny dla krajów DACH / IT / ES / PT. Na obecnym stanowisku Starszego konsultanta ds. Automatyzacji odpowiada za komunikację z klientami mającą na celu rozpoznanie potencjału danej organizacji do automatyzacji wybierając rozwiązania automatyzacyjne spośród narzędzi RPA, rozwiązań poznawczych (Cognitive) oraz usług sieciowych. Do jej obowiązków należą również pomoc w tworzeniu struktury automatyzacji, projektowanie najlepiej pasujących rozwiązań z zakresu automatyki, wdrażanie najlepszych praktyk i bieżące wsparcie projektów automatyzacji w zakresie analizy procesów, testowania rozwiązania oraz przekazania zautomatyzowanego procesu na produkcję. Ponadto Anna zdobyła wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności w zakresie metodyki Agile & Scrum, które pomaga wdrażać firmom w celu zarządzania projektami automatyzacji.

Anna Dąbrowska ukończyła studia z zakresu Kontrolingu i Zarządzania Finansami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (praca magisterska z komunikacji międzynarodowej) oraz w Wyższej Szkole Europejskiej w dziedzinie lingiwstyki stosowanej (licencjat). Anna jest poliglotką, włada 11 językami obcymi.

 Linked In: https://www.linkedin.com/in/anna-dabrowska-39985211a/

Anna Dabrowska Zdjecie 2020
Borys Błaszczyk

Firma: TAURON Dystrybucja S.A.
Stanowisko: Head of PMO & Change management
Przedmiot: Analiza korzyści RPA

 

Borys Błaszczyk ma ponad 10-letnie doświadczenie w pracy w środowisku startup’owym i korporacyjnym, zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. Z TAURON Dystrybucja S.A. jest związany zawodowo od 2017 roku, gdzie obecnie pełni funkcję Szefa Biura Zarządzania Projektami i Reorganizacji. Odpowiedzialny za zarządzanie portfelem projektów, utrzymanie i rozwój modelu zarządzania procesowego, inicjowanie projektów optymalizacyjnych poprawiających efektywność organizacji, koordynację procesów zarządzania zmianą oraz realizację strategii Spółki.

W latach 2015 - 2017 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki Lunching.pl. Wcześniej zarządzał Biurem Komunikacji i Rozwoju w Krakowskim Biurze Festiwalowym / ICE Kraków Congress Center. Borys Błaszczyk jest absolwentem wydziału Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Aktualnie jest studentem XXV edycji programu Executive MBA realizowanym w Krakowskiej Szkole Biznesu.

Linked In: https://www.linkedin.com/in/borys-b%C5%82aszczyk-47859386/

Borys blaszczyk nowe
Dominik Jaskulski

Firma: Office Samurai
Stanowisko: Automation Manager
Przedmiot: Wdrożenie RPA w organizacji

 

Dominik Jaskulski pracował jako analityk, kierownik projektów oraz menedżer dla wielu polskich i zagranicznych organizacji. Kierował budową międzynarodowych zespołów (Meksyk, Manila, Kraków), tworzeniem centrum kompetencji ds. robotyzacji procesów oraz brał udział w globalnych programach restrukturyzacyjnych. Obecnie rozwija firmę Office Samurai, która wspiera klientów korporacyjnych w usprawnianiu i automatyzacji procesów. Absolwent ekonomii, finansów, lean management data mining oraz IT business management. Ma doświadczenie w realizacji projektów w finansach, bankowości, HR, NGO oraz IT. Fan filozofii agile i lean, które stara się łączyć w codziennej pracy.

Linked In: https://www.linkedin.com/in/dominikjaskulski/ 

 

006Dominik ma
Tomasz Wrzesiewski

Firma: Art Strategy Group
Stanowisko: President and CEO, Head Consultant
Przedmiot: Zarządzanie projektami

 

Menedżer, konsultant i trener z 18-letnim doświadczeniem w biznesie i branży szkoleniowej, właściciel Art Strategy Group. Ukończył Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Kanadyjski Instytut Zarządzania. Specjalizuje się w prowadzeniu projektów, doradztwa i warsztatów z zakresu zarządzania portfelem projektów, zarządzania strategicznego, modelowania procesów biznesowych, zarządzania sprzedażą oraz zarządzania zespołem. Prowadzi projekty wdrożeniowe i szkolenia w Kuwejcie, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Skandynawii, na Ukrainie i w Serbii.  

W swojej pracy, poszukując najlepszych, dedykowanych dla klientów rozwiązań, twórczo implementuje elementy Agile, Business Process Development, Load Factor Scheduling oraz CCPM. Jego dokonania, szczególnie w zakresie zastosowania metodyki Agile w procesie sprzedaży oraz modelowania portfela projektów z zastosowaniem metodyk Load Factor Scheduling i CCPM, są inspiracją dla innych trenerów i konsultantów.

Tomasz zaprojektował i wdrożył proces zarządzania projektami oraz zbudował Biuro Projektów dla podmiotów takich jak: Urząd Miasta Wrocławia, Dr Irena Eris, Inoutic GMBH, Fortum S.A., Sonel S.A., Euro-tax Sp. z o.o. Brał udział w wielu projektach dla klientów polskich i zagranicznych, ministerstw oraz Parlamentu Europejskiego. 

Linked in: https://www.linkedin.com/in/tomaszwrzesiewski/

Tomasz Wrzesiewski ZdjZcie 2020
Paweł Florkiewicz

Firma: Techland 
Stanowisko: Marketing Project Manager
Przedmiot: Marketing sprzedaży usług

 

Paweł Florkiewicz ma 13 lat doświadczenia w obszarze marketingu oraz public relations, które zdobył w sektorze finansowym oraz produkcji gier wideo. Ma podparte sukcesami doświadczenie w budowaniu oraz wdrażaniu strategii marketingowych oraz programów w obszarze komunikacji korporacyjnej. Specjalista w zakresie zarządzania zmianą oraz komunikacją kryzysową, w tym fuzji i przejęć oraz restrukturyzacji. Doświadczony w międzynarodowym środowisku pracy. 

Obecnie związany z Techlandem – jednym z najbardziej uznanych na świecie studiów produkujących gry AAA. Jako Marketing Project Manager nadzoruje prace zespołu kreatywnego oraz zarządza projektami marketingowymi dla marek Techlandu. 

Wcześniej przez 12 pracował w sektorze bankowym, w tym osiem lat na stanowisku Rzecznika Prasowego i trzy lata na stanowisku Zastępcy Dyrektora Departamentu Marketingu i Reklamy Santander Consumer Banku. Był współodpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie strategii marketingowej oraz odpowiadał za relacje z mediami, komunikację korporacyjną oraz wewnętrzną, media społecznościowe oraz CSR.  

Uczestniczył w licznych kursach z obszaru marketingu, komunikacji oraz zarządzania, w tym specjalnej edycji Akademii Strategicznego Przywództwa prowadzonej przez ICAN Institute. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego (dyplom magistra politologii) oraz Szkoły Głównej Handlowej (podyplomowe studia Relacji Inwestorskich i Komunikacji Finansowej).  

Linked In: https://www.linkedin.com/in/pawel-florkiewicz-b728b13a/

PaweaE Florkiewicz male
Jarosław Motylewski

Firma: DXC Technology
Stanowisko: RPA Project Manager
Przedmiot: Przygotowanie procesu do RPA

 

Jarosław Motylewski łączy swoje doświadczenia zdobyte w środowisku akademickim z tymi uzyskanymi w pracy biznesowej. W 2012 rozpoczął pracę naukową na Uniwersytecie w Antwerpii biorąc udział w projekcie realizowanym przez Laboratorium Neurobiologii Teoretycznej i Neuroinżynierii. Po powrocie do Polski w 2015 roku związał się z Nordea Bank, gdzie pierwotnie był odpowiedzialny za optymalizację procesów. W 2017 roku dołączył do Robotic Centre of Excellence jako analityk RPA, którego zadaniem była bliska współpraca z interesariuszami oraz przygotowanie procesów do automatyzacji. Następnie objął stanowisko kierownika Execution Team’u odpowiedzialnego za nadzór nad wdrażaniem robotów oraz zarządzanie portfelem projektów. Od 2019 roku związany z DXC Technology, pełni rolę kierownika projektów RPA dla automatyzacji procesów klientów zewnętrznych.

Linked In: https://www.linkedin.com/in/jaros%C5%82aw-motylewski-553033186/

Jaroslaw Motylewski Zdjecie 2020 nowe
Rafał Siama

Firma: DXC Technology
Stanowisko: RPA Project Manager
Przedmiot : Przygotowanie dokumentacji RPA

 

Rafał Siama posiada doświadczenie w pracy zarówno w środowisku polskim jak i zagranicznym. Obecnie pełni rolę Kierownika Projektów RPA, w której umiejętnie łączy doświadczenie związane z komunikacją, projektowaniem BOTów oraz analizą procesów. Przez ostatnie lata pracował jako specjalista ds. optymalizacji procesów, analityk procesów oraz analityk RPA. Posiada doświadczenie w automatyzacji procesów między innymi w obszarze Finansów, Logistyki, Zarządzania kadrami, Raportowania oraz Infrastruktury. Zwrotem w karierze zawodowej była współpraca przy wdrażaniu od podstaw zarządzania procesowego w dużej organizacji publicznej. 

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów związanych z modelowaniem procesów oraz przygotowywaniem dokumentacji procesowej.

Rafał Siama jest absolwentem studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, kierunku zarządzanie projektami. Ponadto posiada certyfikaty UiPath, BluePrism, IBM, Symphony Ventures oraz PRINCE2 Foundation. 

Linked In: https://www.linkedin.com/in/rafa%C5%82-siama-7153a0139/

Rafal Siama Zdjecie 2020
Artur Sodol

Firma: Deloitte Consulting   / ITO Sector
Stanowisko: RPA Consultant
Przedmiot: Projektowanie BOTa

 

Artur Sodol posiada  7-letnie doświadczenie w automatyzacji procesów biznesowych. Pierwsze kroki z RPA stawiał w wymagającym sektorze bankowym, następnie rozwijał swoje kompetencje pracując w wiodącej firmie konsultingowej oraz w międzynarodowych organizacjach świadczących usługi IT.  Specjalizuje się w automatyzacji procesów sprzedażowych, HR, księgowych oraz IT. 

Obecnie pracuje jako konsultant RPA dla jednej z czołowych polskich firm w sektorze ITO. Odpowiada za wsparcie procesów sprzedażowych oraz projektowanie i wdrażanie robotów. Jest także odpowiedzialny za tworzenie zasad i dobrych praktyk dla centrów kompetencji robotycznych. W swojej karierze zawodowej współpracował zarówno z firmami polskimi jak i zagranicznymi.

Pracę konsultanta traktuje jako swego rodzaju misję, mającą na celu wzmocnienie pozycji RPA jako integralnego elementu w krajobrazie technologicznym polskich i zagranicznych przedsiębiorstw.

Linked In: https://www.linkedin.com/in/artur-sodol-3020b0132/

Artur Sodol male
Krzysztof Karaszewski

Firma: HSBC 
Stanowisko: Automation Solution Lead
Przedmiot: Testowanie BOTa oraz przekazanie BOTa na produkcję

 

Krzysztof Karaszewski ma ponad 10-letnie doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku. Był zaangażowany lub bezpośrednio odpowiedzialny za wdrożenia systemów IT wspierających wydajność i produktywność w kilku miedzynarodowych firmach. Jako Product Manager koordynował pracę zespołu budujacego rozwiązania IT wspierające ponad 80 000 użytkowników biznesowych w ponad 20 krajach.

Od 2016 praktyk i trener rozwiązań RPA. Przeszkolił i przygotował do pracy z RPA ponad 400 specjalistów i managerów z całego świata. Certyfikowany trener i deweloper narzędzi UiPath. Obecnie pracuje na stanowisku Automation Solution Lead w HSBC gdzie jest odpowiedzialny za implementację takich technologii jak RPA, IA oraz SI w regionie EMEA oraz ASP. 

Absolwent Psychologii na Uniwersytecie Łódzkim i studiów podyplomowych IT na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.

Linked In: https://www.linkedin.com/in/k-karaszewski/

Krzysztof Karaszewski ZdjZcie 2020
Artur Pala

Firma: Accenture 
Stanowisko: Associate Manager, Delivery Lead, RPA Architect
Przedmiot: Zarządzanie środowiskiem RPA

 

Artur Pala jest RPA Menedżerem posiadającym rozległe doświadczenie w zarządzaniu projektami RPA oraz we wdrażaniu środowiska RPA w organizacjach. Obecnie jest odpowiedzialny za kompleksowe dostarczanie usług robotyzacji procesów biznesowych dla jednego z klientów Accenture, gdzie wcześniej wdrożył globalne środowisko RPA. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku. Pracował kilka lat dla Centrów Usług Wspólnych koncentrując się na wdrożeniach RPA w Finansach, Księgowości, Logistyce, Kadrach i wsparciu IT.

Wcześniej  odpowiedzialny za kierowanie projektami RPA dla klienta z branży medycznej oraz zaangażowany we wdrażanie strategii Automatyzacji Procesów Biznesowych w jednym z centrów zajmujących się outsourcingiem procesów finansowo-księgowych.

Artur Pala jest absolwentem wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej ze specjalizacją w Analizie Finansowej. Ponadto uzyskał dyplom „ACCA Advanced Diploma in Accounting and Business”. 

Linked In: https://www.linkedin.com/in/artur-pala-3b8726a0/

Artur Pala Zdjecie 2020 nowe
Jakub Piątkowski

Firma: Lufthansa Global Business Services
Stanowisko: Project Manager / Transformation and Disciplinary Lead
Przedmiot: Zarządzanie projektami RPA

 

Jakub Piątkowski ma ponad 14-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika projektów w międzynarodowym środowisku. Obecnie prowadzi zespół projektowy w Lufthansa Global Business Services, który jest odpowiedzialny za wdrażanie rozwiązań optymalizacyjnych w obszarach takich jak HR, IT, Logistyka oraz Finanse. Ponadto odpowiada za adaptację wiodących metodyk typu Agile, zarządzanie zmianą, zarządzanie konfliktem, migracje oraz RPA do aktualnych potrzeb organizacji.

Karierę rozpoczął w 2003 roku w DELL jako trener sprzedaży. Od 2005 roku prowadzi z powodzeniem projekty w obszarach finansowych, IT, zarządzania zasobami ludzkimi oraz w logistyce pracując dla takich firm jak Shell, Wipro, Credit Suisse, Sindbad i Capgemini. W 2014 roku dołączył do Lufthansa Global Business Services gdzie początkowo odpowiadał za migrację w obszarze HR przenosząc 200 stanowisk pracy do nowego centrum usług wspólnych w Krakowie. Po zakończeniu projektu przejął zespół migracyjny i przekształcił w projektowy. 

Linked In: https://www.linkedin.com/in/jakub-pi%C4%85tkowski-5185b18a/

Jakub Piatkowski Zdjecie
Anna Dąbrowska

Firma: IBM BTO BCS
Stanowisko: Senior Automation Consultant
Przedmiot: Analiza procesu pod kątem możliwości RPA 

Anna Dąbrowska jest związana z firmą IBM od 2008 roku, w której zdobyła bogate doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku. Pełniła zdywersyfikowane role, uprzednio jako Manager Operacyjny dla krajów DACH / IT / ES / PT. Na obecnym stanowisku Starszego konsultanta ds. Automatyzacji odpowiada za komunikację z klientami mającą na celu rozpoznanie potencjału danej organizacji do automatyzacji wybierając rozwiązania automatyzacyjne spośród narzędzi RPA, rozwiązań poznawczych (Cognitive) oraz usług sieciowych. Do jej obowiązków należą również pomoc w tworzeniu struktury automatyzacji, projektowanie najlepiej pasujących rozwiązań z zakresu automatyki, wdrażanie najlepszych praktyk i bieżące wsparcie projektów automatyzacji w zakresie analizy procesów, testowania rozwiązania oraz przekazania zautomatyzowanego procesu na produkcję. Ponadto Anna zdobyła wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności w zakresie metodyki Agile & Scrum, które pomaga wdrażać firmom w celu zarządzania projektami automatyzacji.

Anna Dąbrowska ukończyła studia z zakresu Kontrolingu i Zarządzania Finansami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (praca magisterska z komunikacji międzynarodowej) oraz w Wyższej Szkole Europejskiej w dziedzinie lingiwstyki stosowanej (licencjat). Anna jest poliglotką, włada 11 językami obcymi.

 Linked In: https://www.linkedin.com/in/anna-dabrowska-39985211a/