MBA Process Management [PL] • Studia MBA - WSH we Wrocławiu

Potrzebujesz więcej informacji?

Zostaw nam do siebie namiar – skontaktujemy się z Tobą!

Przejdź
 • OPIS
 • PROGRAM
 • OPŁATY
 • ZJAZDY MBA
 • KONTAKT
 • WYKŁADOWCY

Tryb studiów: weekendowy
Czas trwania: 10 miesięcy (2 semestry)
Wymiar godzin: 240 godzin
Język wykładowy: polski

  

Studia podyplomowe MBA Process Management, organizowane wspólnie z LMCG - partnerem merytorycznym Wyższej Szkoły Handlowej - to jedyne tego typu studia MBA w Polsce, odpowiadające na potrzeby kandydatów, którzy chcą uzyskać wiedzę w zakresie zarządzania procesowego w środowisku usługowym.

Absolwenci studiów MBA mogą zasiadać w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa i są zwolnieni z obowiązku składania egzaminu.

Potwierdzeniem rozwoju kompetencji jest świadectwo ukończenia studiów MBA oraz certyfikat Process Managera, Process Coacha oraz Process Leadera. Zajęcia podczas studiów prowadzone przez profesjonalistów, międzynarodowych praktyków z ogromnym doświadczeniem w branży usługowej oraz w swoich specjalizacjach. W ramach studiów organizowane są zjazdy na terenach firm usługowych oraz w Lean Service Institute w Niemczech.

 

Cel

MBA Process Management ma za zadanie udoskonalenie kompetencji merytorycznych, analitycznych oraz zarządczych zgodnie z podejściem procesowym. Uwaga skupiona jest głównie na zagadnieniach takich jak: prowadzenie projektów procesowych, zarządzanie zmianą, modelowanie procesów biznesowych oraz ich automatyzacja w kontekście procesowego zarządzania organizacją.

Założeniem, jakie przyświecało nam podczas organizacji tego kierunku, jest nie tylko rozwój kompetencji indywidualnych danego uczestnika studiów MBA, ale również przygotowanie przedstawicieli kadry menedżerskiej do zarządzania organizacją zgodnie z podejściem procesowym. Doprowadzić ma to uzyskania przewagi konkurencyjnej danego przedsiębiorstwa poprzez rozwój kompetencji uczestników studiów MBA Process Management. By zrealizować ten cel, korzystamy ze wsparcia praktyków biznesu, firm Partnerskich oraz Lean Service Institute – Partnera zagranicznego.

Korzyści

Uczestnictwo w studiach daje możliwości zdobycia cennego doświadczenia oraz poszerzenia swojej wiedzy. Nasze zajęcia prowadzone są m.in. przez międzynarodowych praktyków biznesu, gwarantujemy uzyskanie świadectwa ukończenia studiów MBA.

Wrocław jako siedziba wielu firm daje nam możliwość organizowania zjazdów (co najmniej 5) na terenie zakładów produkcyjnych. Studenci odbywają również wizytę w Lean Service Institute w Niemczech. Oprócz problematyki związanych z zarządzaniem procesami aż 40 procent poruszanych tematów skupia się na zarządzaniu ludźmi. Skutkuje to rozwojem kompetencji zarządczych oraz umiejętności przydatnych w dalszym życiu zawodowym oraz osobistym.

By jak najbardziej urozmaicić zajęcia, organizujemy wyjazdy terenowe. Studenci rozpatrują case studies, a każdy zjazd prowadzony jest w formie warsztatów. Ukoronowaniem nauki jest praca zaliczeniowa w formie projektu implementacyjnego. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów MBA wydane przez Wyższą Szkołę Handlową we Wrocławiu oraz liczne certyfikaty. Są to między innymi certyfikat Process Leader, Process Coach oraz Process Manager potwierdzone przez Lean Service Institute.

Partnerzy kierunku:

 • impel group logo
 • LMCG logo poziom
 • lsi
 • Nowe logo png
 • Volvo 650

Zajęcia prowadzone są m.in. przez międzynarodowych praktyków biznesu.

 • okKonsultacje z opiekunem projektu wdrożeniowego
 • okKażdy zjazd w formie warsztatowej
 • okImplementacyjny charakter projektu wdrożeniowego
 • okGry symulacyjne
 • okZaliczenia cząstkowe, zadania domowe

Ponad 40% wszystkich zjazdów odbywa się z udziałem praktyków z przedsiębiorstw partnerskich podążających drogą Lean.

Przekazywana wiedza, organizowane ćwiczenia oraz wszystkie inne zajęcia skupiają się wokół trzech bloków tematycznych, którymi są: Fundamenty zarządzania procesowego, Skuteczne zarządzanie w środowisku procesowym oraz Strategia zarządzania organizacją procesową.

Ukoronowaniem nauki jest praca zaliczeniowa w formie projektu implementacyjnego. Po zdaniu egzaminu student uzyskuje świadectwo ukończenia studiów MBA oraz certyfikaty potwierdzone przez Lean Service Institute. 

 

SEMESTR I (przedmioty i liczba godzin) 

 1. Wstęp do zarządzania procesowego – [20h]
 2. Symulacja Process Management – [20h]
 3. Metodyki wykorzystywane w środowisku procesowym ( Lean, Six Sigma, Kaizen, TQM ) – [10h]
 4. Standaryzacja jako fundament zarządzania procesowego – [10h]
 5. Modelowanie i projektowanie stanu docelowego procesów biznesowych – [20h]
 6. Podejście procesowe wg norm ISO i międzynarodowych standardów doskonalenia – [10h]
 7. Zarządzanie projektami procesowymi - [10h]
 8. Hoshin Kanri - [20h]

SEMESTR II (przedmioty i liczba godzin) 

 1. Zaawansowane techniki mapowania procesów zgodnie z BPMN 2.0 – [20h]
 2. PR i promocja strategii wdrażania procesowości w organizacji – [10h]
 3. Zarządzanie procesem wdrożenia pracowników na stanowiska pracy – [10h]
 4. Automatyzacja procesów – [10h]
 5. Zarządzanie procesem wdrożenia pracowników na stanowiska pracy – [10h]
 6. Audyt procesowy – [10h]
 7. Zarządzanie organizacją w środowisku procesowym – [10h]
 8. Change management – [10h]
 9. Lean Performance Office– [10h]
 10. Process Manager w kulturze procesowej organizacji - [10h]
 11. Konsultacje dyplomowe – [20h]

Razem: 240 godzin

Opłata wpisowa Podstawowe czesne 2 raty 4 raty 6 rat
300 PLN 17 700 PLN 9350 PLN 4800 PLN 3285 PLN

 

PROMOCJA!

10% rabatu na czesne przy zapisach do końca lutego
5% rabatu na czesne przy zapisach do końca marca

 

 

Wszystkie opłaty prosimy kierować na niżej podane konto:
Santander Bank S.A. 44 Oddział we Wrocławiu
nr konta 04 1500 1155 1211 5005 3031 0000

I SEMESTR

1. 10-11.04.2021

2. 24-25.04.2021

3. 15-16.05.2021

4. 29-30.05.2021

5. 12-13.06.2021

6. 26-27.06.2021

 II SEMESTR

W przygotowaniu

W pierwszej kolejności zachęcamy kandydatów do wypełnienia formularza zgłoszeniowego on-line. Przypominamy jednak, że o przyjęciu na studia decyduje komplet dokumentów, które można wysłać tradycyjnie drogą pocztową lub złożyć osobiście w biurze Międzynarodowego Centrum Studiów Podyplomowych i MBA.  

Dokumenty rekrutacyjne

 • podanie o przyjęcie na studia
 • 2 egzemplarze umowy o naukę
 • dyplom (lub odpis dyplomu) ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia) wraz z suplementem
 • 1 zdjęcie o wymiarze 35x45 mm (podpisane imieniem i nazwiskiem)
 • kopia dowodu wniesienia opłaty wpisowej 300 zł
  Opłatę prosimy kierować na niżej podane konto:
  Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
  Bank Zachodni WBK S.A. 44 Oddział/Wrocław
  04 1500 1155 1211 5005 3031 0000, wpisując
  w tytule: MBA opłata wpisowa + imię i nazwisko kandydata
REKRUTACJA WCIĄŻ TRWA!

 

 

KONTAKT: 
Ilona Nowicka Dyrektor Zarządzający LMCG
tel +48 577 791 116
 
Ostrowskiego 22
53-238 Wrocław
pokój: 1/3

sesja anna sikucinska

Anna Sikucińska 
Koordynator Programu MBA
e-mail anna.sikucinska@handlowa.eu
tel +48 71 333 11 91

 

sesja Raisa Chudek

Raisa Chudek 
Specjalista Programu MBA
e-mail raisa.chudek@handlowa.eu
tel +48 71 333 11 81
Damian Gaworski

Konsultant LMCG specjalizujący się w zakresie budowania organizacji opartych na zasadach Lean Management.  Praktyk Lean IT (Lean Office) oraz systemowego podejścia do ciągłego doskonalenia. Ekspert metod zwinnych (Kanban, Scrum) w połączeniu z Lean. Realizuje wdrożenia oraz szkolenia z zakresu: Problem Solving, Visual Management, Mapowanie Procesów, zarządzanie transformacją ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki pracy biurowej.

Manager z 10 letnim doświadczeniem liderskim w globalnych korporacjach (Siemens, Gigaset, Volvo). Pasjonat Lean Management oraz metod zwinnych (certyfikat SCRUM Product Owner). Absolwent podyplomowej Szkoły Project Managera (Octigo) oraz Coachingu Managerskiego (Moderator).

W ciągu 5 lat realizował z sukcesem projekty wdrożeniowe w Volvo IT transformując globalne zespoły o łącznej wielkości około 1000 osób, jako jeden z coachów, a później liderów programu obejmującego całą organizację (~5000 osób) na 4 kontynentach we współpracy z McKinsey & Company. W ramach realizacji projektów przeprowadził setki szkoleń oraz warsztatów, a także kształcił kadrę wewnętrznych konsultantów. Uzyskane krótkoterminowe oszczędności z prowadzonych projeków średnio przewyższały 20% i znacząco przyczyniły sie do długofalowej poprawy wskaźników businesowych.

W chwili obecnej zajmuje się rozwojem i utrzymaniem kultury ciągłego doskonalenia, szkoleniem liderów oraz coachingiem kadry managerskiej dla jednostki businesowej w ramach Volvo IT w celu osiągania kolejnych poziomów dojrzałości organizacji lean.

Ulubiony cytat: „Zacznij od potrzeb” Taiichi Ohno

Damian Gaworski optimized
Patryk Szatkowski

Konsultant LMCG realizujący szkolenia, doradztwo oraz wdrożenia w zakresie: standaryzacja, wizualizacja, system 5S, system sugestii pracowniczych, Mapowanie Strumienia Wartości, KPI deployment, Shopfloor Management, Lean Logistic, Linii Modelowych i inne zaawansowane z zakresu LEAN. Trener kompetencji miękkich jak: TWI - instruowanie pracowników.


Realizował projekty dla: Black Point S. A.,  WABCO Polska, NSK Steering Systems Europe (Polska) Sp. z o.o.; Instytut Mechaniki Sp. z o.o.; AKTIW Sp. z o.o.  oraz w ramach międzynarodowego projektu badawczego Future SME (dotyczący rozwoju nowych metod organizacji i zarządzania) realizowanego przez Komisję Europejską  w zakresie 7 Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technologicznego i Wdrożeń Unii Europejskiej. Zrealizował około 200 dni warsztatów.

W ciągu 9 lat pracy zawodowej pełnił funkcję Inżyniera procesu i Koordynatora Lean w Black Point S. A. oraz Kierownika Projektów Lean w Wabco.  Aktualnie pełni funkcję Kierownika Logistyki odpowiadając za wdrożenie Lean Logistic. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej. Posiada również certyfikat Lean Practitioner i Six Sigma Green Belt. Działa aktywnie w ramach Klubu Koordynatorów Kaizen.         i Polskim Stowarzyszeniu Praktyków TWI.

Patryk Szatkowski optimized
Małgorzata Borowska

Konsultant LMCG specjalizujący się w zarządzaniu procesowym, pasjonatka rozwoju organizacji poprzez kształtowanie postaw pracowniczych i rozwijanie kompetencji managerskich.

Propaguje zasady szczupłego zarządzania wspierane ideami wellbeingu.

Praktyk z ponad 20 letnim doświadczeniem w biznesie. Zarządzała obszarami produkcji, logistyki, administracji i wsparcia sprzedaży w tym w szczególności procesami  zakupowymi, obiegiem korespondencji, obsługą nieruchomości, obsługą Klienta itp. Pełniła również rolę dyrektora ds. customer experience odpowiedzialnego za badanie poziomu satysfakcji Klienta i realizację działań
w kierunku poprawy kluczowych wskaźników. Współzałożyciel Wellbeing Institute.

Technik poligraf i absolwentka studiów magisterskich „Marketing i Zarządzanie”

Ukończyła studia podyplomowe: „Logistyka w biznesie”, „Zarządzanie jakością w nowoczesnej gospodarce”, „Six Sigma optymalizacja procesów”. Certyfikowany Project Manager P2P, Green Belt Six Sigma. Dyplomowany Coach oraz certyfikowany konsultant MTQ 48. Wykładowca studiów podyplomowych WSB Wrocław oraz PWSZ Wałbrzych, realizowała projekty szkoleniowe i optymalizujące procesy dla takich firm jak Aktiw Sp. z o.o., Instytut Mechaniki Sp. z o.o., Polska Izba Mleka, Impel Business Solutions Sp. z o.o., NSK  Streering Systems Sp. z o.o., Metsa Tissue Krapkowice Sp. z o.o., KSM Poland Sp. z o.o

Mówi o sobie: Lubię działać z wizją końca, podzielam opinię Anthony Robbinsa, że  „w życiu wielu ludzi wie, co robić, ale mało ludzi robi to, co wie… Nie wystarczy tylko wiedzieć! Musisz podjąć działanie!"

M.Borowska optimized
Andrzej Bogusz

Ekspert specjalizujący się w profesjonalizacji zarządzania przedsiębiorstwami poprzez wdrażanie realnych strategii, wdrażanie architektury i zarządzania procesowego oraz optymalizację procesów biznesowych, zarządzanie projektami, zarządzanie przez cele, optymalizację działań kadry zarządzającej.

Wdraża systemy zarządzania ryzykiem i zarządzania ciągłością działania.

Ponadto zajmuje się bezpieczeństwem teleinformatycznym, analizami wymagań biznesowych dla rozwiązań IT oraz zarządzaniem projektami informatycznymi.

Manager, konsultant i trener. Właściciel firmy AB CONSULT, ma ponad 25-letni staż w biznesie. Doświadczenie zdobywał na stanowiskach managerskich (do dyrektora departamentu i prezesa oddziału włącznie)

i specjalistycznych (w tym jako process/project/product manager) w korporacjach finansowych, w branży IT i w konsultingu, zawsze łącząc cross-funkcjonalnie różne obszary.

Zrealizował przeszło 50 projektów analitycznych, doradczych i wdrożeniowych dla firm z branż: bankowej, finansowej, ubezpieczeniowej, spożywczej, FMCG, kruszyw, produkcyjnej, informatycznej, sieci sprzedaży, konsultingowej, logistycznej, motoryzacyjnej, przetwórstwa i innych.

Doktor fizyki teoretycznej. Certyfikaty: PRINCE2 Practitioner, Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania ISO 9001, Audytor Wewnętrzny Systemów Zarządzania ISO 9001, Audytor Wewnętrzny Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001.

AndrzejBogusz optimized
Sebastian Bączyński

Konsultant LMCG, Team Manager – Supplier Quality Management, zajmuje stanowisko Managera Działu SQM w firmie Mando.

Absolwent studiów podyplomowych z zakresu TQM na Politechnice Wrocławskiej. Obecnie absolwent studiów MBA na WSH oraz stypendium AOTS w Japonii;

Certyfikowany SIX sima Black Belt. Jest odpowiedzialny za realizację  procesu  zarządzania dostawcami od nominacji do zapewnienia jakości dostaw w seryjnej produkcji. Przeprowadza audyt potencjału, realizuje proces nominacyjny nowych dostawców, monitoruje przebieg procesu APQP; odpowiedzialny za ciągle doskonalenie procesów dostawców i rozwiązywanie problemów jakościowych dostarczanych
komponentów. Przeprowadza audyty VDA 6.3.

Specjalizuje się w obszarze poszukiwania i rozwoju nowych dostawców w branży motoryzacyjnej; ekspert z obszaru zapewnienia jakości dostaw. Prowadzi wewnętrzne treningi z zakresu procesu PPAP, APQP, Problem solving, zapewnienia jakości dostaw w trakcie uruchomienie projektów. Doświadczenie zawodowe zdobywał w takich firmach jak: Faurecia, NSK Stearing Systems. Uczestniczył w tworzeniu nowych fabryk – transfer produkcji z Japonii do Polski. Był odpowiedzialny za uruchomienie łańcucha dostaw dla nowo powstającej firmy Mando. Magister z zakresu Zarządzania przedsiębiorstwem.  

SebastianBaczynski optimized
Małgorzata Bednarek-Rybicka

Konsultant Zarządzający LMCG, Six Sigma Black Belt realizujący doradztwo oraz wdrożenia w zakresie metod i narzędzi: TWI, standaryzacja, wizualizacja, system 5S, system sugestii pracowniczych, Problem Solvng, KPI deployment, Hoshin Kanri, Gemba Kanri (Shopfloor Management) i inne zaawansowane z zakresu LEAN. Trener kompetencji miękkich jak: motywowanie, zarządzanie zmianą. Pełniła funkcję Continous Improvement Managera oraz certyfikowanego Audytora BOS w Bombardier Transportation

Realizowała projekty dla: Bombardier Transportation, MPWiK Wrocław, ABB, Lowara Vogel Polska, JTI Polska, Baumit , Pentair Polska, Stone Master SA, Aryzta, Plastic Omnium,  SE Bordnetze Polska, Energetyka, Wielton, MALOW, NIVEA Beiersdorf  Polska, Beiersdorf Austria, Organique, KRIS, DANONE Polska, Phoenix Contact, KIEL Polska, Wuppermann Polska, Kaufland, Santander Consumer Bank, BRAAS Monier, EJ Danpol, Vetoquinol Biowet, PKS Ostrowiec Świętokrzyski, Paged Meble, Neapco Europe, Anpharm, Dr Irena Eris, NSK Steering Systems, ZNTK Oława, Instytut Mechaniki, AKTIW,  Leader Logistics, NOWAK - Systemy obróbki betonu, Indesit-Whirlpool, Kompozyty, SWM Poland, Polska Izba Mleka, Metsa Poland, Impel Business Solutions,

Wykładowca na studiach podyplomowych: „Akademia Kaizen” na Politechnice Warszawskiej,  SGH w Warszawie, WSIZ w Rzeszowie, PWSZ w Wałbrzychu oraz I edycji MBA Lean Management

Jako konsultant od ponad siedmiu lat zajmuje się wspieraniem organizacji w ciągłym doskonaleniu poprzez wdrażanie praktycznych i optymalnych rozwiązań. Jest pasjonatem w tym co robi, spełniając się w pracy bezpośrednio przy procesie.

MalgorzataBednarek Rybicka optimized
Krzysztof Drozdowski

Konsultant LMCG realizujący szkolenia, doradztwo oraz wdrożenia w zakresie Six Sigma, 5S, zarządzanie zmianą, rozwój liderów produkcyjnych oraz budowanie procesów biurowych (eskalowanie problemów, przepływ informacji    i dokumentów) i produkcyjnych (reorganizacja stanowisk roboczych i eliminacja transportów), wizualizacja danych  z SAP. Ekspert w zakresie czasu taktu, FIFO, systemu pull w produkcji małoseryjnej, rozwiązywania problemów (np. wg arkusza A3).

Six Sigma Black Belt oraz certyfikowany Audytor BOS w Bombardier Transportation. Magister  Ekonomii Uniwersytetu  Ekonomicznego we Wrocławiu. Ukończył Menedżerskie Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Pełnił funkcję Międzynarodowego Audytora Bombardier Operating System oraz Kierownika Planowania Produkcji. Wykładowca UE we Wrocławiu na podyplomowych studiach Zarządzania Produkcją oraz na podyplomowych studiach Lean Management  organizowanych przez PWSZ w Wałbrzychu.

Aktualnie realizuje projekty szkoleniowe i doradcze dla takich firm jak: WATS Sp. z o.o., Whirlpool Corporation, IMPEL Business Solutions Sp. z o.o., Kompozyty Sp. z o.o., Instytut Mechaniki Sp. z o.o., Inventronics Sp. z o.o., KARMAR SA, DAKOMA, FANAR

Pasja: taniec towarzyski, kontakty z ludźmi;      Motto: Kochaj grzesznika, nienawidź grzechu

drozdowski optimized
Donata Borkowska

Partner Zarządzający SI Solution are Inside. Trener, certyfikowany coach ICC, Konsultant.

Od 20 lat pracuje w biznesie i dla biznesu. Wspiera organizacje         w budowaniu dojrzałego przywództwa.

Prowadziła zajęcia na studiach MBA w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu z tematu "Toyota Kata przywództwo i coaching         w kulturze lean"

Jako trener specjalizuje się  w szkoleniach z zakresu kierowania ludźmi, zarządzania przez cele, motywowania, ooachingu, zarządzania zmian. Jako coach pracuje z menedżerami nad rozwojem ich kompetencji menedżerskich i osobistych predyspozycji przydatnych w efektywnym realizowaniu zadań.

Realizował/a projekty dla: General Logistics Systems Poland Sp. z o.o, ING Bank Śląski, Europejski Fundusz Leasingowy, BZWBK Leasing, Kruk S.A, Volswagen Bank, Santander Consumer Bank, Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. S.k, BP Polska, Makro Cash and Carry Polska, Selgros, Neonet, Volkswagen,Group Polska Sp , Agrainvest Sp.zo.o, Elektrobudowa SA, Osadkowski S.A, Eltech Centrala Techniczna, Toya S.A, SEAT, PSE Południe, Fortum Heat Polska ,Enion, Spółka Energetyczna JASTRZĘBIE SA, Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o., Vattenfall Distribution Poland SA, Elektrobudowa, Południowy Koncern Węglowy, Sanha Polska, Wrigley Polska, Michelin Polska, GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Polska, Lincoln Electric Bester S.A,, Volswagen Poznań Sp.zo.o, Nivea Polska, FAURECIA Fotele Samochodowe, US Pharmacia Sp. z o.o,Fanar Fabryka Narzędzi S.A

Zrealizowała około 4 500 dni warsztatów.

Jako wolontariusz, wspiera pacjentów z diagnozą a finansowego. choroby nowotworowej i ich rodziny w procesie zdrowienia. Uczy ich zasad zdrowego życia i radzenia sobie ze stresem w chorobie. Skończyła psychoonkologię, Ceniona za profesjonalizm, uśmiech, spójność i szacunek do człowieka. Siłę i radość czerpie z kontaktów z ludźmi, biegania, zdrowego stylu życia.

DonataBorkowska optimized
Marta Maciejewska

Wspiera organizacje w rozwoju lean thinking poprzez doradztwo i wdrożenia narzędzi i metod takich jak Hoshin Kanri – kaskadowanie celów, Hansei, Gemba Walk, praca standaryzowana managera w oparciu o rutyny managerskie, audyty lean, standaryzacja, wizualizacja, TWI, problem solving i inne z zakresu LEAN.

Jest certyfikowanym Change Managerem według metodologii PROSCI.

Na co dzień pracuje w sektorze usług, w branży finansowej, gdzie wspiera managerów i ich zespoły w realizacji celów strategicznych, dzięki zastosowaniu metod i narzędzi lean. Wspiera w tworzeniu i realizacji programów transformacji lean, prowadzi liczne warsztaty i szkolenia.

Wcześniej zawodowo związana ze sprzedażą, pracowała jako Produkt Manager w firmie produkcyjnej i Trade Marketing Manager w dużej sieci retail, odpowiedzialna za wprowadzanie linii produktowych na rynek, budowanie strategii produktowej w różnych kanałach sprzedaży, koordynowanie wdrożeń produktów współpracując z działami logistyki, produkcji i sprzedaży.

Absolwentka studiów MBA na Politechnice Wrocławskiej.

Obraz1
Maciej Mańkowski

Konsultant LMCG, projektuje i wdraża systemy zarządzania służące podnoszeniu efektywności organizacji. Specjalizuje się w transformacjach firm dotyczących Lean Management oraz nowych technologii. Ekspert w zakresie metod i narzędzi LEAN: TWI, Standaryzacja, Wizualizacja, System Sugestii Pracowniczych, Problem Solving, KPI deployment, Hoshin Kanri. Dodatkowo realizuje wdrożenia z zakresu Project Management,  dotyczące budowania funkcji PMO w organizacji jak i nadzoru nad portfelem projektów.

Posiada wieloletnie  doświadczenie menedżerskie w obszarze budowania strategii biznesowej organizacji, PMO, Lean Management, Analizy Biznesowej, Audytu Wewnętrznego w usługach. Magister  Ekonomii Uniwersytetu  Ekonomicznego we Wrocławiu. Ukończył Studia Podyplomowe w zakresie Lean Six-Sigma, Lean Management, Project Management  Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu i Chorzowie. Wykładowca na podyplomowych studiach MBA Process Management  organizowanych przez WSH w Wrocławiu.

Srebrny finalista IPMA Polish Project Excellence Award 2017 (projekty organizacyjno – informatyczne) dla projektu System Sugestii Pracowniczych w GK KRUK.

maciej mankowski lmcg