Egzamin certyfikowany z języka polskiego według ESOKJ • Kursy i szkolenia - WSH we Wrocławiu
 • OPIS
 • OPŁATY
 • TERMIN
 • KONTAKT

Informujemy, że nabór kandydatów na egzamin przewidziany w dniach 30-31 stycznia 2021 roku został zakończony.

 

Szanowni Państwo, 

informujemy, że nasz ośrodek zaplanował organizację egzaminu certyfikatowego przewidzianego w dniach 30-31 stycznia 2021 roku. 

Wszelkie informacje na temat egzaminu są udzielanie wyłącznie poprzez e-mail: certyfikat.polski@handlowa.eu  

Pomimo obecnej sytuacji epidemicznej mamy nadzieję na realizację egzaminu. Zatem jeśli sesja egzaminacyjna nie zostanie odwołana przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, a także o ile warunki podmiotu uprawnionego nie zmienią się na skutek ograniczeń i zakazów wprowadzanych w związku z pandemią termin sesji egzaminacyjnej przewidzianej na styczeń pozostaje aktualny. Informacje będą aktualizowane na bieżąco na naszej stronie. 

 

Egzamin Certyfikatowy z języka polskiego,
czyli co to jest?

 

Jest to oficjalny dokument, powszechnie uznawany nie tylko przez instytucje państwowe.

Pozwala określić kompetencje w posługiwaniu się językiem polskim jako obcym na wybranym poziomie według ESOKJ (A1, A2, B1, B2, C1, C2).

 

Tryb przeprowadzania egzaminu certyfikatowego, sposób wydawania certyfikatów, jak również standardy wymagań egzaminacyjnych dla poszczególnych poziomów znajomości języka polskiego jako obcego ustanawiają następujące akty prawne:

 • Ustawa o języku polskim z 12 czerwca 2015 r.
 • Rozporządzenie w sprawie Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego z 11 grudnia 2015 r.
 • Rozporządzenie w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego z 26 lutego 2016 r. Załącznikiem do tego dokumentu są Standardy wymagań egzaminacyjnych.

 

Kto może zdawać egzamin?

Cudzoziemcy, a także obywatele polscy na stałe zamieszkali za granicą.

 

Wyniki egzaminu i wydawanie certyfikatu

Wyniki egzaminu przekazywane są zdającym pisemnie przez ośrodki organizujące egzamin (podmioty uprawnione). Procedura sprawdzania i przekazywania wyników może potrwać do 8-10 tygodni po egzaminie.

Zdający mają prawo wglądu do pracy egzaminacyjnej i ubiegania się o ponowną weryfikację pracy: http://certyfikatpolski.pl/o-egzaminie/procedury/

Państwowa Komisja do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego wydaje certyfikaty poświadczające znajomość języka polskiego jako obcego ośrodkom organizującym egzamin. Certyfikaty wydawane są po zaksięgowaniu opłat, w ustawowym  terminie do 30 dni od dnia otrzymania protokołu egzaminu z ostatecznymi wynikami.

 

Szczegółowe informacje dla zdających można znaleźć się na stronie: http://certyfikatpolski.pl/

 

Informacje dodatkowe 

 

Ile kosztuje egzamin? 

 • 120 euro – poziom A1 i A2 w grupie dorosłych
 • 150 euro – poziom B1 i B2 w grupie dorosłych
 • 20 euro – wydanie certyfikatu

 

Dane do przelewu:
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
ul. Ostrowskiego 22
53-238 Wrocław
IBAN: PL
SWIFT: WBKPPLPP 

Opłaty w EURO / For payment in EURO: 
BANK ACCOUNT IBAN PL 76 1090 2402 0000 0001 2997 5347 

Opłaty w PLN (1 euro = 4,40 PLN): 
04 1500 1155 1211 5005 3031 0000

Gdzie i kiedy można zdawać egzamin?

Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego ogłosiła harmonogram sesji egzaminacyjnych w 2021 roku.

Egzaminy z języka polskiego jako obcego odbędą się w wyszczególnionych poniżej terminach i poziomach zaawansowania językowego:

 

 • 30-31 stycznia 2021 r.: poziom B1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;
 • 27-28 marca 2021 r.: poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;
 • 19-20 czerwca 2021 r.: poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;
 • 20-21 listopada 2021 r.: poziomy B1, B2 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

 

Egzamin dla kandydatów, którzy ze względów religijnych nie mogą uczestniczyć w egzaminie w soboty, odbędzie się w trakcie specjalnie zorganizowanej sesji w dniu 20 czerwca 2021 r.

 

Kandydaci powinni zgłaszać się do ośrodków, które w tych terminach będą organizować egzaminy. Lista ośrodków (podmiotów uprawnionych) jest dostępna na stronie BIP Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Jak się zapisać na egzamin?

Najbliższy egzamin certyfikatowy organizowany w siedzibie Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu odbędzie się 30-31 stycznia 2021 roku. Aby wziąć w nim udział należy wypełnić formularz zamieszczony poniżej i przesłać go na adres e-mail: certyfikat.polski@handlowa.eu

W ciągu trzech dni – od momentu uzyskania potwierdzenia o rezerwacji miejsca – należy dokonać opłaty egzaminacyjnej, wpisując w tytule: „Egzamin Certyfikatowy z Języka Polskiego Jako Obcego – imię i nazwisko”. Należy także przesłać dowód uiszczonej opłaty na adres e-mail podany wyżej.

 

Formularz zgłoszeniowy -> POBIERZ

Informujemy, że nabór kandydatów na egzamin przewidziany w dniach 30-31 stycznia 2021 roku został zakończony.

KONTAKT