Współpraca ze szkołami średnimi • O nas - WSH we Wrocławiu

Potrzebujesz więcej informacji?

Zostaw nam do siebie namiar – skontaktujemy się z Tobą!

Przejdź

Współpraca ze szkołami średnimi

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu prowadzi autorski program współpracy ze szkołami średnimi w województwie dolnośląskim. Na podstawie podpisywanych umów możliwa jest realizacja ciekawych inicjatyw wspierających młodzież. Korzyści współpracy są obopólne. Zachęcamy Dyrektorów szkół do kontaktu!

W ramach Porozumienia o Współpracy dana Szkoła otrzymuje:

  1. Możliwość czynnego udziału uczniów w wybranych wykładach, zajęciach, warsztatach i laboratoriach prowadzonych na Uczelni.

  2. Możliwość uczestnictwa uczniów Szkoły w prelekcjach, prezentacjach i spotkaniach informacyjnych, które są organizowane na Uczelni lub w Szkole.

  3. Umożliwienie wybranym uczniom Szkoły brania udziału w konferencjach i sympozjach organizowanych przez Uczelnię.

  4. Przeprowadzanie przez Pracowników Uczelni przykładowych zajęć w Szkole dla uczniów według ustalonego harmonogramu.

  5. Organizowanie różnego rodzaju olimpiad i konkursów tematycznych.

  6. Zapewnienie najlepszemu absolwentowi Szkoły (z najwyższą średnią ocen ze świadectwa ukończenia Szkoły) bezpłatnego kształcenia na pierwszym semestrze na wybranym kierunku studiów w Uczelni.

  7. Możliwość umieszczania na stronach internetowych Uczelni i Szkoły oraz w materiałach promocyjnych informacji o zakresie współpracy i podejmowanych wspólnie inicjatywach.

  8. Promowanie Uczelni wśród uczniów Szkoły poprzez m.in. rozpowszechnianie oferty edukacyjnej Uczelni, organizowanie spotkań dotyczących zasad rekrutacji na studia i innych ustalanych działań.

  9. Propagowanie wśród nauczycieli oferty studiów podyplomowych w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w atrakcyjnych, promocyjnych cenach.

  10. Uczestniczenie reprezentantów Szkoły i Uczelni w imprezach okolicznościowych, jubileuszowych, studenckich i innych organizowanych przez Uczelnię lub Szkołę.

 

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w WSH we Wrocławiu

Zapraszamy Państwa Szkołę do wzięcia czynnego udziału w wydarzeniu: Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. Celem przedsięwzięcia jest zapoznanie uczniów z aktualnymi wyzwaniami na rynku pracy, sposobami pobudzania wyobraźni oraz kreatywności wśród uczniów. Możliwość spotkania z ekspertami w swoich dziedzinach. Nasi mili goście, przybyli uczniowie, zapoznają się ze studentami z kół naukowych WSH : Nowoczesne zarządzanie oraz Fabryka sukcesu. Ponadto wydarzenie będzie okazją do zapoznania się z ofertą studiów i kierunków prowadzonych na WSH we Wrocławiu. 

Dariusz Socha

Koordynator ds. Kontaktu ze Szkołami Średnimi

dr Dariusz Socha
Adiunkt w WSH we Wrocławiu
Pełnomocnik Rektora ds. Interesariuszy Zewnętrznych

 

e-mail: dariusz.socha@handlowa.eu

Tel. 71 333 11 01