Osiągnięcia i wyróżnienia • O nas - WSH we Wrocławiu

Potrzebujesz więcej informacji?

Zostaw nam do siebie namiar – skontaktujemy się z Tobą!

Przejdź

Osiągnięcia i wyróżnienia

Marka Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu jest rozpoznawana i ceniona w całej Polsce i poza granicami kraju. Uczelnia należy do prestiżowych międzynarodowych stowarzyszeń zrzeszających najlepsze szkoły biznesowe, które są gwarancją wysokiego poziomu nauczania:

  • CEEMAN łączący instytucje z Europy Środkowej i Wschodniej

  • AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) swoim zasięgiem obejmujący placówki edukacyjne z całego świata.

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku Zarządzanie, Turystyka i Rekreacja oraz Bezpieczeństwo Wewnętrzne. Oznacza to, że nasze programy studiów spełniają wszystkie standardy przyjęte dla szkolnictwa wyższego w międzynarodowej przestrzeni edukacyjnej. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić naszym absolwentom dobrą pozycję na rynku pracy w kraju i za granicą.

 

Orły Edukacji 2021

Orły Edukacji to prestiżowa nagroda, którą mogą się poszczycić jedynie najlepsze firmy. W tym konkursie kapitułą oceniająca są klienci. Nagroda przyznawana jest na podstawie ocen wystawionych przez klientów na najpopularniejszych serwisach (m.in. Google, Facebook). Do grona Orłów mogą przystąpić tylko firmy o najwyższych ocenach. WSH we Wrocławiu po raz trzeci została laureatem Orłów Edukacji. (poprzednie wyróżnienia otrzymaliśmy w 2019 oraz 2020 roku)

Ratingu Programów MBA SEM Forum 2020

Rating Programów MBA SEM FORUM jest jednym z najdłużej prowadzonych i najbardziej prestiżowych zestawień programów MBA w Polsce. Ewaluacja programów prowadzona jest przez Zespół Ekspertów powołanych ze środowiska edukacji menedżerskiej, a rekomendowane oceny zatwierdzane są przez Kapitułę, składającą się z przedstawicieli świata akademickiego i biznesowego. W 2020 roku aż 4 Programy MBA realizowane w WSH uzyskały bardzo dobre nominacje [Czytaj więcej] 

Perspektywy 2019

Jak co roku na początku czerwca zostały ogłoszone wyniki Rankingu Uczelni Wyższych, przeprowadzanego przez czasopismo Perspektywy. W najnowszym zestawieniu WSH plasuje się na 20. miejscu w ogólnopolskiej klasyfikacji uczelni niepublicznych oraz na 3. miejscu we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku.

 

 Perspektywy 2018

W Rankingu PERSPEKTYW 2018 Program International MBA realizowany przez Wyższą Szkołę Handlową we Wrocławiu zajął wysokie 14 miejsce w klasyfikacji ogólnej (na 31 programów MBA oferowanych w Polsce). Co więcej, w opinii absolwentów nasz program zajął 8 miejsce w skali kraju! A w kategorii „kadra dydaktyczna” aż 7 miejsce!


Dolnośląski Klucz Sukcesu

Dolnośląski Klucz Sukcesu został przyznany WSH we Wrocławiu w kategorii „Najlepsza szkoła, instytucja lub inicjatywa edukacyjna”. W kategorii tej nominowane mogą być wszystkie rodzaje szkół z terenu całego Dolnego Śląska. Kapituła konkursowa przyznaje nagrody najlepszym na podstawie kryteriów, którymi są baza dydaktyczna, osiągnięcia szkoły, tradycja, sukcesy wychowanków oraz jakość kadry.