Katedra Turystyki i Rekreacji • Jednostki uczelniane - WSH we Wrocławiu

Katedra Turystyki i Rekreacji

pokój: 2/12
tel.+48 71 333 11 28

 

sesja izabela gruszka

dr Izabela Gruszka
Kierownik Katedry
e-mail: izabela.gruszka@handlowa.eu
tel.+48 71 333 11 31
pokój: 2/10