Katedra Nauk Technicznych • Jednostki uczelniane - WSH we Wrocławiu

Katedra Nauk Technicznych

pokój: 2/13
tel. +48 71 333 11 23

 

 sesja jakub dlugosz 37

Jakub Długosz
Kierownik Katedry
e-mail: jakub.dlugosz@handlowa.eu