Dyrektor Organizacji i Rozwoju Uczelni • Jednostki uczelniane - WSH we Wrocławiu

Dyrektor Organizacji i Rozwoju Uczelni

pokój: 3/6
tel.+48 71 333 11 37


sesja katarzyna grybos noga

Katarzyna Gryboś-Noga
e-mail: katarzyna.grybos-noga@handlowa.eu