Centrum Studiów Podyplomowych • Jednostki uczelniane - WSH we Wrocławiu

Centrum Studiów Podyplomowych

pokój: 3/12
e-mail: podyplomowe@handlowa.eu
 tel. +48 71 333 11 33

 

Patrycja Korneluk
Koordynator ds Studiów Podyplomowych i MBA
e-mail: patrycja.korneluk@handlowa.eu
tel. 71 333 11 33 
pokój 2/1