2020-03-15 18:02:58

Godziny dyżurów jednostek uczelnianych dla studentów

Władze Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu informują,że stosując się do zaleceń władz centralnych, w związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom uczelni, informują, że

  • Godziny dyżurów jednostek uczelnianych do bezpośredniej obsługi studenta odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 14:00. W weekendy uczelnia jest zamknięta. Obowiązuje do odwołania

  • Zachęcamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego w godzinach 8:00 - 16:00

 

Szczegóły dyżurów poszczególnych działów:

 

  • Dziekanat:  Dziekanat będzie prowadził dyżury od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 14:00 przy czym prosimy o zastosowanie się do zasady ograniczonego kontaktu bezpośredniego.  Zachęcamy jednak do kontaktu mailowego lub telefonicznego w godz. 8:00-16:00

  • Kwestura/Dział Obsługi Finansowej Studentów: będzie miał dyżury w godz. 10:00 – 14:00 w dniach: poniedziałek, środa, czwartek. Preferowany kontakt mailowy, odpowiedzi będą udzielane na bieżąco w dniach pełnionych dyżurów.

Stypendia:
Wnioski należy przesyłać w formie skanu (plik pdf) na adres monika.pokora-cukrowicz@handlowa.eu w terminie do 21.03.2020 r. (termin został już wydłużony)
Stypendia będą przyznawane w kwietniu, a do dokładnym terminie i warunkach wypłaty stypendiów studenci, którzy złożyli wnioski zostaną poinformowani Komunikatem na Wirtualnym Dziekanacie.

Zaświadczenia:
Zapotrzebowanie na zaświadczenie należy wysłać mailowo na adres monika.pokora-cukrowicz@handlowa.eu lub aldona.sabiniarz@handlowa.eu i wyraźnie zaznaczyć, czy zaświadczenie musi być odebrane osobiście, czy może być wysłany skan. Po zaświadczenie będzie się można zgłosić w podanych wyżej dniach i godzinach tylko i wyłącznie po otrzymaniu maila zwrotnego, że takie zaświadczenie jest gotowe do odebrania.

Pozostałe sprawy:

Preferowany kontakt mailowy, odpowiedzi będą udzielane na bieżąco w dniach pełnionych dyżurów.

 

  • Biuro Rekrutacji:  będzie miało dyżury od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-14:00. Zachęcamy jednak do kontaktu mailowego lub telefonicznego w godz. 8:00-16:00: 

Rekrutacja [ua, ru]: +48 506 396 665, admission@handlowa.eu,

Rekrutacja [pl, en]: +48 784 367 758, rekrutacja@handlowa.eu,

Doradca studenta zagranicznego [ua,ru]: +48 531 274 194mykhailo.nyshpora@handlowa.eu.

Kandydaci zagraniczni nadal mogą zapisywać się na studia, cała procedura przebiega online: https://apply.vistula.edu.pl/ !

  • Erasmus+: do 14.04.2020 biuro Erasmus będzie funkcjonować podczas w każdy wtorek i każdy czwartek od 10:00 do 14:00.  Adres email: eramsus@handlowa.eu , tel: +48 71 333 11 15.

  • Biuro Karier: W najbliższym czasie zachęcamy studentów do kontaktowania się z Biurem Karier: 

 1. Kontakt telefoniczny Biuro Karier: Telefon: +48 71 333 11 08 (dni dyżurów wysyłam w załączniku)

 2. Umówienie się na konsultację on-line poprzez serwis JobTeaser (zakładka spotkania) do 14.03.2020. Wejście do serwisu bezpośrednio poprzez serwis wsh.jobteaser.com  lub zakładkę na stronie WSH -> Dla Studenta -> Biuro Karier  

Konsultacje on-line mogą dotyczyć:
- dokumentów aplikacyjnych (CV)
- praktyk studenckich
- konsultacje oraz testy ścieżki zawodowej
Ważne - konsultacje nie dotyczą projektów unijnych realizowanych przez Biuro Projektów (np. zapisów na szkolenia realizowane przez Biuro Projektów) 

                   3. Zachęcamy do wysłania wiadomości e-mail na adres: Kamila.pihur@handlowa.eukrzysztof.pilat@handolwa.eu  lub  biuro-karier@handlowa.eu

  • Biuro Projektów:  Zapisy na szkolenia, informacje na temat szkoleń i dat rozpoczęcia:

1. Kontakt: marcin.szymkowiak@handolwa.eu 

2. Kontakt telefoniczny w dniach dyżurów z Marcinem Szymkowiakiem Tel. (+48) 71 333 11 03

                20.03 10.00-14.00
                23.03 10.00-14.00
                10.04 10.00-14.00
                14.04 10.00-14.00

 

Czytaj również: Koronavius - FAQ