Zapytania ofertowe - projekt "Kwalifikacje drogą do zatrudnienia" • Aktualności i komunikaty - WSH we Wrocławiu

2017-11-22 09:00:00

Zapytania ofertowe - projekt "Kwalifikacje drogą do zatrudnienia"

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu prowadzi postępowanie na:

1. Przeprowadzenie kursu z zakresu "Opiekuna osoby starszej" dla Uczestników Projektu „Kwalifikacje drogą do zatrudnienia” - powiat dzierżoniowski: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1069898

2. Zapewnienie sal szkoleniowych oraz usługi cateringowe dla uczestników/czek projektu "Kwalifikacje drogą do zatrudnienia" - powiat dzierżoniowski: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1070078

Oferty należy składać osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną do dnia 04 grudnia 2017 r., do godz. 09.00 (decyduje data i godzina wpływu) w siedzibie Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu (Recepcja),
ul. Ostrowskiego 22,
53-238 Wrocław

 

3. Na usługę cateringową dla uczestników/czek projektu "Kwalifikacje drogą do zatrudnienia" – we Wrocławiu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1071050

 4. Na usługę cateringową dla uczestników/czek projektu "Kwalifikacje drogą do zatrudnienia" – we Wrocławiu

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1071316

Oferty należy składać osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną do dnia 07 grudnia 2017 r., do godz. 09.00 (decyduje data i godzina wpływu) w siedzibie Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu (Recepcja) ,
ul. Ostrowskiego 22,
53-238 Wrocław