Współpraca WSH we Wrocławiu z Santander Bank Polska S.A. • Aktualności i komunikaty - WSH we Wrocławiu

2019-07-02 09:00:00

Współpraca WSH we Wrocławiu z Santander Bank Polska S.A.

Miło nam poinformować, że nasza uczelnia oraz Santander Bank Polska podpisały deklarację współpracy. głównym jej celem jest kreowanie nowoczesnego wizerunku szkolnictwa wyższego, otwartego na sugestie pracodawców i dostosowanego do potrzeb rynku pracy.

Współraca ma polegać na wspólnym podejmowaniu inicjatyw w zakresie organizowania oraz realizacji przedsięwzięć mających na celu zapewnienie optymalnych warunków kształcenia. Mowa o wsparciu merytorycznym, dydaktycznym i szkoleniowym.

CO TO OZNACZA DLA STUDENTÓW?

Po pierwsze możliwość odbycia praktyk zawodowych w oddziałach banku. – Przewidujemy taką możliwość również dla studentów anglojęzycznych – zaznacza Małgorzata Szramkiewicz-Musik, dyrektor Santander Bank Polska S.A. 46 Oddział we Wrocławiu.  Oprócz tego porozumienie zakłada współorganizowanie konkursów tematycznych, konferencji, szkoleń i warsztatów. Studenci będą mogli również skorzystać z organizowanych wykładów branżowych.

Porozumienie podpisano 25.06.2019 w siedzibie WSH we Wrocławiu. Jego sygnatariuszami były Prorektor WSH dr Marta Drozdowska oraz Dyrektor Oddziału Santander Bank Polska SA 46 Oddział we Wrocławiu Małgorzata Szramkiewicz-Musik.

Wydarzenie koordynował Pełnomocnik Rektora ds. Kontaktów z Interesariuszami Zewnętrznymi dr Dariusz Socha.