Wsparcie finansowe dla studentów podczas COVID-19 • Aktualności i komunikaty - WSH we Wrocławiu

Potrzebujesz więcej informacji?

Zostaw nam do siebie namiar – skontaktujemy się z Tobą!

Przejdź

2021-02-05 11:34:57

Wsparcie finansowe dla studentów podczas COVID-19

Każdy z nas mniej lub bardziej doświadcza konsekwencji pandemii Covid-19. Na wiele sytuacji nie mamy wpływu, dlatego studenci WSH we Wrocławiu mogą liczyć na wsparcie materialne w postaci stypendiów i zapomóg.

 

Zapomogi to, zgodnie z Regulaminem Świadczeń pomoc przewidziana dla studentów, którzy z przyczyn losowych znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. Jest udzielana na wniosek studenta, na podstawie dokumentów świadczących o pogorszeniu się sytuacji materialnej lub rodzinnej.

Maksymalną wysokość zapomogi w tym roku akademickim ustalono na 3000 zł.

Sytuacją, która upoważnia do wnioskowania o zapomogę jest także ta związana z pandemią COVID 19. Zachęcamy Was do składania podań. WAŻNE aby szczegółowo opisać okoliczności, w jakich się znaleźliście oraz dołączyć dokumenty je potwierdzające.

Uwaga! O zapomogi mogą starać się także nasi studenci obcokrajowcy, pod warunkiem, że zrekrutowali się w roku akademickim 2019/2020 lub później. Pamiętajcie, że zarówno podanie jaki i dołączone dokumenty muszą być w języku polskim.

Komplet składacie w Kwesturze.

 

arrow POBIERZ Wzór podania o zapomogę

 

Skorzystaj ze stypendium

Przez cały rok akademicki studenci WSH we Wrocławiu mogę również składać wnioski o Stypendia Socjalne (wnioski i opis procedury znajdziecie w zakładce Dla Studenta > Stypendia

Tymczasem już od 15 lutego najlepsi studenci mogą starać się o Stypendium Rektora.