WSH we Wrocławiu członkiem prestiżowej społeczności PRME • Aktualności i komunikaty - WSH we Wrocławiu

Potrzebujesz więcej informacji?

Zostaw nam do siebie namiar – skontaktujemy się z Tobą!

Przejdź

2020-09-23 13:33:45

WSH we Wrocławiu członkiem prestiżowej społeczności PRME

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu podpisała Zasady Edukacji Odpowiedzialnego Zarządzania – PRME (Principles for Responsible Management Education).

Principles for Responsible Management Education (PRME) to organizacja działająca pod auspicjami ONZ i stworzona, by kształtować postawy odpowiedzialności społecznej wśród przyszłych liderów biznesu, polityki i innych wymiarów życia publicznego. Powstała ona w 2007 roku z inicjatywy władz wiodących uczelni biznesowych i uzyskała rekomendację ze strony organizacji Global Compact (http://ungc.org.pl/).

 

Sześć Zasad odpowiedzialnego zarządzania

Celem PRME jest włączenie idei odpowiedzialnego biznesu do treści kształcenia na wyższych uczelniach. Organizacja zrzesza ponad 800 wiodących szkół biznesu i zarządzania z całego świata, które są zaangażowane w budowanie bardziej zrównoważonej przyszłości poprzez wdrażanie Sześciu Zasad i dążenie do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju.

 

  • "Zasada 1 – Cel: Będziemy rozwijać zdolności studentów aby mogli być przyszłymi twórcami zrównoważonych wartości dla biznesu i ogółu społeczeństwa i by mogli pracować na rzecz inkluzywnej, globalnej gospodarki.

  • Zasada 2 – Wartości: Włączymy w naszą działalność akademicką i programy nauczania zasady globalnej odpowiedzialności społecznej, przedstawiane przez międzynarodowe inicjatywy, takie jak United Nations Global Compact.

  • Zasada 3 – Metoda: Stworzymy edukacyjne ramy, materiały, procesy oraz środowiska, które umożliwią efektywne przyswajanie wiedzy i doświadczeń odpowiedzialnego przewodnictwa.

  • Zasada 4 – Badania: Zaangażujemy się w pojęciowe i empiryczne badania, które rozwiną nasze rozumienie roli, dynamiki i wpływu korporacji na tworzenie zrównoważonych wartości społecznych, środowiskowych i ekonomicznych.

  • Zasada 5 – Partnerstwo: Będziemy współdziałać z kierownictwem korporacji i biznesu, aby poszerzyć naszą wiedzę na temat wyzwań, które stają przed nimi na drodze do podjęcia odpowiedzialności społecznej i środowiskowej i aby zbadać wspólnie skuteczne sposoby podejścia do tych wyzwań.

  • Zasada 6 – Dialog: Będziemy ułatwiać i podtrzymywać dialog i debatę na temat rozstrzygających kwestii, związanych z globalną odpowiedzialnością społeczną i zrównoważonym rozwojem, pomiędzy wychowawcami, studentami, biznesem, rządami, konsumentami, mediami, organizacjami pozarządowymi i innymi interesariuszami.

 

Celem tych zasad jest ustanowienie procesu ciągłego udoskonalania się instytucji kształcących menadżerów, aby stworzyć nowe pokolenie liderów biznesu, zdolnych zmierzyć się z całą złożonością wyzwań, przed którymi stają firmy i społeczeństwo w XXI wieku”.