Studia MBA w WSH we Wrocławiu - Studia z Przyszłością! • Aktualności i komunikaty - WSH we Wrocławiu

Potrzebujesz więcej informacji?

Zostaw nam do siebie namiar – skontaktujemy się z Tobą!

Przejdź

2021-02-15 11:44:45

Studia MBA w WSH we Wrocławiu - Studia z Przyszłością!

Kolejny sukces naszych studiów MBA w ogólnopolskich konkursach i rankingach! Tym razem studia Executive MBA w j. polskim i International w j. angielskim (specjalność na kierunku Zarządzanie) zostały wyróżnione przez Komisję Konkursową Programu „Studia z Przyszłością”.

 

Certyfikatem „Studia z Przyszłością” już od 6 edycji wyróżniane są kierunki i specjalności realizowane według nowoczesnych i innowacyjnych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy, zgodne z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego. O przyznaniu wyróżnień decyduje Komisja złożona z wybitnych naukowców specjalizujących się w problematyce jakości kształcenia i zarządzania szkolnictwem wyższym, pracujących m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Śląskim i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Celem Programu „Studia z Przyszłością” jest promocja kierunków studiów, które wyróżniają się na rynku nowoczesnością koncepcji kształcenia, jakością realizowanego programu oraz skutecznością w edukowaniu dla rynku pracy.

logo studia z przyszloscia

 

Studia pod lupą ekspertów

Członkowie Komisji, badając kierunki studiów, sięgali do wielu zróżnicowanych źródeł informacji o realizowanych programach i koncepcjach kształcenia. Poza analizą kwestionariuszy certyfikacyjnych i opisu efektów uczenia się czy strony internetowej Uczelni, recenzenci pozyskiwali informacje m.in. z systemów Ośrodka Przetwarzania Informacji, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, bazy POL-on, Ogólnopolskiego Systemu Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów Szkół Wyższych, baz Głównego Urzędu Statystycznego, baz zawierających dane z rynku pracy, a także bezpośrednio od
interesariuszy rynkowych.

 

Studia MBA w WSH we Wrocławiu najbardziej innowacyjny i prorynkowy!

Po dokonaniu szczegółowej analizy i oceny wszystkich aplikacji konkursowych Komisja Akredytacyjna zarekomendowała przyznanie Certyfikatów i Znaków Jakości najbardziej innowacyjnym, nowoczesnym i prorynkowym kierunkom studiów w Polsce, wyróżniając programy studiów i koncepcje kształcenia cechujące się troską o najwyższą jakość dydaktyki, uwzględnianiem oczekiwań i potrzeb środowisk pracodawców oraz silnym zakorzenieniem w realiach społeczno-gospodarczych.

certyfikat

Warto przy tym podkreślić, że polskie uczelnie prowadzą ponad 6 tys.  kierunków studiów, w tym studiów podyplomowych. Są one oferowane na blisko 3 tys. wydziałów szkół publicznych i niepublicznych. W Konkursie „Studia z Przyszłością” wybierane są z tego grona kierunki i programy studiów stanowiące akademicką elitę, znacząco wyróżniające się na rynku edukacyjnym w skali ogólnopolskiej.