Rekrutacja Ambasadorów WSH - Regulamin • Aktualności i komunikaty - WSH we Wrocławiu

2018-11-30 08:00:00

Rekrutacja Ambasadorów WSH - Regulamin

Regulamin udziału w konkursie na Ambasadora w ramach "Programu Ambasadorskiego Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu". 

Czas trwania projektu:  

listopad 2018-wrzesień 2019 

Przypominamy, że celem konkursu jest promocja marki uczelni poza granicami naszego kraju, a studenci, którzy zostaną wybrani będą otrzymywać przez cały okres trwania projektu, czyli 10 miesięcy, pensję w wysokości 1200 zł miesięcznie. 

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest: 

  1. Bycie studentem studiów I lub II stopnia w trybie stacjonarnym lub niestacjonarmym na Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. 

  2. Posiadanie obywatelstwa innego  kraju niż Polska. 

  3. Zaawansowana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie. 

  4. Brak zobowiązań formalnych w stosunku do uczelni – niska frekwencja, niezaliczone przedmioty czy egzaminy. 

 

Obowiązki Ambasadora: 

- regularna komunikacja w social mediach: Facebook, Instagram, Youtube i inne (jeśli w kraju, z którego pochodzi Ambasador popularne są jeszcze inne kanały komunikacji) 

- odpowiadanie na zapytania kandydatów poprzez platformę Unibuddy 

- organizacja, w czasie trwania projektu, trzech eventów (spotkań z kandydatami, studentami, spotkań informacyjnych) w kraju pochodzenia Ambasadora 

 

Co będzie punktowane? 

 

1.Aktywność w Social Mediach (Facebook, Instagram, Youtube, social media charakterystyczne dla danego kraju) punktowana w skali 1-5 .

2.Kreatywność – jakość postów zamieszczanych w social mediach, zdjęć, wypowiedzi, itp. punktowana w skali 1-5.

3.Znajomość języka angielskiego punktowana w skali 1-5.

4.Aktywność studencka (aktywność w samorządzie, organizacjach pozarządowych, kołach naukowych innych organizacjach) – punktowana w skali 1-5.

W spornych sytuacjach o wyniku wyboru decydować będzie średnia ocen ze studiów. 

 

Jeśli jesteś zainteresowany/a wzięciem udziału w Konkursie prosimy o kontakt mailowy z Opiekunem Projektu – Natalia Noczeń – natalia.noczen@handlowa.eu