Prof. dr hab. inż Teresa Kupczyk członkiem programu Mozart! • Aktualności i komunikaty - WSH we Wrocławiu

2017-12-07 08:00:00

Prof. dr hab. inż Teresa Kupczyk członkiem programu Mozart!

W tegorocznej edycji programu prof. Kupczyk będzie realizowała projekt pt. "Badania naukowe na rzecz rozwoju usług OTTO WORK FORCE POLSKA", we współpracy z firmą Otto Work Force Polska Sp. z o.o.

Wrocław od 2012 r. wspiera finansowo partnerstwa wrocławskich naukowców z przedsiębiorcami działającymi na terenie miasta. Dzięki projektom realizowanym przez partnerstwa powstają innowacyjne produkty i usługi, a pracownicy uczelni wykorzystują nowo zdobytą wiedzę biznesową w aktualizowaniu programów nauczania uwzględniających aktualne potrzeby rynku pracy oraz w przygotowywaniu nowych kursów. We współpracy z przedsiębiorcami powstają również programy staży i praktyk oraz projekty badawczo-rozwojowe.