Organizacja roku akademickiego 2020/2021 - Komunikat Rektora • Aktualności i komunikaty - WSH we Wrocławiu

2020-08-19 11:37:46

Organizacja roku akademickiego 2020/2021 - Komunikat Rektora

 

Szanowni Państwo, Drodzy Nauczyciele Akademiccy, Studenci,

 

mając na uwadze bezpieczeństwo całej społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu, w obecnej sytuacji epidemicznej oraz uwzględniając możliwości jej dynamicznych zmian, informuję, że zajęcia w semestrze zimowym 2020/2021 będą odbywały się w systemie hybrydowym.

Studenci I roku studiów pierwszego stopnia:

  • Wykłady będą realizowane w formule online.

  • Pozostałe zajęcia będą odbywały się w bezpośrednim kontakcie z wykładowcą.

  • Zajęcia dla studentów I roku studiów niestacjonarnych rozpoczną się wraz z początkiem roku akademickiego.

  • Termin rozpoczęcia zajęć dla studentów I roku studiów stacjonarnych to 19.10.2020 r.

 

Studenci II i III roku studiów pierwszego stopnia oraz studenci studiów drugiego stopnia:

  • Wykłady będą realizowane w formule online.

  • Pozostałe zajęcia będą odbywały się w systemie mieszanym. W zależności od charakteru zajęć będą one realizowane w bezpośrednim kontakcie z wykładowcą bądź zdalnie.

  • Zajęcia rozpoczną się wraz z początkiem roku akademickiego.

  • Wyjątek stanowią studenci I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia, którzy zajęcia rozpoczną 19.10.2020 r.

 

Rektor Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu

dr Roman Fulneczek

 

arrow  Sprawdź, kiedy masz zajęcia [KLIK]