Mariusz Żebrowski - poznajcie jednego z naszych wykładowców • Aktualności i komunikaty - WSH we Wrocławiu

Potrzebujesz więcej informacji?

Zostaw nam do siebie namiar – skontaktujemy się z Tobą!

Przejdź

2020-07-20 12:41:23

Mariusz Żebrowski - poznajcie jednego z naszych wykładowców

Mariusz Żebrowski ukończył takie uczelnie jak: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Warszawski, filia w Białymstoku, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.

Jego doświadczenie zawodowe to:

- Prezesa Klubu Sportowego Gwardia we Wrocławiu.

- I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu.

- Komendant Komisariatu Policji Wrocław Rakowiec.

Jest wykładowcą Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, a także Wiceprzewodniczącym Rady Miasta w Zambrowie. Interesuje się integracją środowisk społeczno-zawodowych poprzez organizowanie i uczestnictwo w sportowych grach zespołowych, piłce nożnej, siatkówce i koszykówce.

Prowadzi wykłady i ćwiczenia o tematyce związanej z bezpieczeństwem, przedsiębiorczością i umiejętnościami związanymi z działalnością gospodarczą.

Zajęcia te zasługują na szczególne wyróżnienie ze względu na ich formułę.

Prowadzone są metodą treningu przedsiębiorczości. Studenci otrzymują konkretne zadania, np. przygotowanie autoprezentacji lub biznesplanu, a następnie przedstawiają swoją pracę w formie prezentacji. W zajęciach uczestniczą uznani przedsiębiorcy, którzy komentują przedstawione treści, odnosząc się do nich w sposób praktyczny oparty na własnych doświadczeniach. Projekty są również przez nich oceniane.

Dzięki temu studenci mogą uzyskać bardzo cenne informacje praktyczne, pozwalające na lepsze rozumienie zagadnień związanych z działalnością gospodarczą. Ten szczególnie wyjątkowy i efektywny sposób przekazu wiedzy jest wzmacniany przez interesujący sposób prowadzenia zajęć, oparty na bogatych doświadczeniach Pana Mariusza Żebrowskiego.

 

Warto wspomnieć, że po zajęciach studenci wyrażają się o nich w następujący sposób:

"Zajęcia prowadzone w sposób bardzo interesujący. Z wykorzystaniem praktycznych przykładów i doświadczeniem prowadzącego. Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem zaproszonych gości - specjalistów. Forma warsztatów, ich interaktywność sprzyja przyswajaniu wiedzy"

"Bardzo dobry kontakt z prowadzącym. Świetnym pomysłem było zaproszenie specjalistów-gości. Dobór materiałów do prowadzenia zajęć ułatwił przyswajanie wiedzy i przygotowanie do egzaminu. Zajęcia dosyć luźne, jednak w pełni zrealizowany sylabus wraz z materiałem dydaktycznym"

 

Tak powinny wyglądać modelowe zajęcia z zakresu przedsiębiorczości!

Opinia

Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu. Na ostatnim roku studiów licencjackich na kierunku zarządzanie miałam przyjemność uczęszczać na zajęcia, które prowadził Pan Mariusz Żebrowski. Do dziś mile wspominam zajęcia, które zaskoczyły całą grupę, ponieważ były prowadzone w sposób innowacyjny. Omawiana teoria przedsiębiorczości była poparta przykładami z życia, dzięki temu w łatwy sposób mogliśmy przyswoić wiedzę. Na zajęciami panowała dyscyplina, wszyscy prowadzili rzetelnie notatki, a stuprocentową frekwencję miał prawie każdy student. :) Cała grupa bardzo doceniła zaangażowanie i energię jaką włożył Pan Mariusz w prowadzenie zajęć. W ramach zajęć Pan Mariusz zabrał całą grupę na spotkanie biznesowe organizowane przez Klub Biznesu Olympic. Podczas spotkania mieliśmy okazję poznać wielu przedsiębiorców, którzy podzieli się z nami swoim doświadczeniem w prowadzeniu działalności. Nawet egzamin końcowy był innowacyjny, ponieważ oprócz tradycyjnego egzaminu pisemnego był jeszcze praktyczny. Każdy z nas musiał przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną z przedsiębiorcami, których poznaliśmy na spotkaniu biznesowym. Największym zaskoczeniem dla całej grupy była informacja, że zostaliśmy poleceni do różnych firm i część z nas dostała pracę. Dzięki Panu Mariuszowi od 3 lat pracuję w Klubie Biznesu Olympic. Tego typu zajęcia są najbardziej wartościowe dla studentów. Teoria przestawiona w sposób zrozumiały, praktyka i styczność z przedsiębiorcami spowodowały, że wyniosłam z zajęć duża dawkę wiedzy, która w przyszłości zdecydowanie się przydała.

Opinia

Natalia

Opinia

Pan Mariusz Żebrowski prowadzi wykłady i ćwiczenia o tematyce związanej z bezpieczeństwem, przedsiębiorczością i umiejętnościami związanymi z działalnością gospodarczą.
Zajęcia te zasługują na szczególne wyróżnienie ze względu na ich formułę.
Prowadzone są metodą treningu przedsiębiorczości. Studenci otrzymują konkretne zadania, np. przygotowanie autoprezentacji lub biznesplanu, a następnie przedstawiają swoją pracę w formie prezentacji. W zajęciach uczestniczą uznani przedsiębiorcy, którzy komentują przedstawione treści , odnosząc się do nich w sposób praktyczny oparty na własnych doświadczeniach. Projekty są również przez nich oceniane.
Dzięki temu studenci mogą uzyskać bardzo cenne informacje praktyczne, pozwalające na lepsze rozumienie zagadnień związanych z działalnością gospodarczą. Ten szczególnie wyjątkowy i efektywny sposób przekazu wiedzy jest wzmacniany przez interesujący sposób prowadzenia zajęć, oparty na bogatych doświadczeniach Pana Mariusza Żebrowskiego i jego wyjątkowej komunikatywności.
Tak właśnie powinny wyglądać modelowe zajęcia z zakresu przedsiębiorczości.

Opinia

Student