Kredyt studencki - pomoc od MNiSW dla Ciebie! • Aktualności i komunikaty - WSH we Wrocławiu

2020-08-13 07:55:33

Kredyt studencki - pomoc od MNiSW dla Ciebie!

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje o możliwości ubiegania się o kredyt studencki, który może być formą wsparcia w studiach oraz ułatwić finansowanie ścieżki zawodowej. 

 

Przy ubieganiu się o taki kredyt, nie bierze się pod uwagę innych świadczeń, np stypendiów, a jedynym kryterium jest nieprzekroczenie kwoty 3000 zł dochodu na osobę w rodzinie w roku składania wniosku.

 

To student wybiera, jaką kwotę chciałby otrzymywać miesięcznie. Może to być od 400 zł do nawet 1000 zł miesięcznie.

 

Spłata kredytu następuje 2 lata po ukończeniu studiów, przy czym odsetki są dużo niższe, niż przy normalnym kredycie, a dodatkowo możliwe jest otrzymanie wielu ulg, w tym umorzenie 50% otrzymanej kwoty, przesunięcie terminu spłaty, bądź nawet całkowite umorzenie w wyjątkowych sytuacjach.

 

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Ministerstwa:

strzalka   https://www.gov.pl/web/nauka/kredyty-studenckie/

oraz zapoznania się z plikiem załączonym do tego artykułu.

Kredyt studencki