[KONFERENCJA] Szanse kobiet na rynku pracy w świecie cyfrowym i sztucznej inteligencji • Aktualności i komunikaty - WSH we Wrocławiu

2020-02-26 07:48:21

[KONFERENCJA] Szanse kobiet na rynku pracy w świecie cyfrowym i sztucznej inteligencji

Stowarzyszenie Dolnośląski Kongres Kobiet oraz Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu zapraszają na konferencję pt. „Szanse kobiet na rynku pracy w świecie cyfrowym i sztucznej inteligencji”.

Wydarzenie miało odbyć się 14 marca 2020, jednak ze względu na sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, zostanie przeniesiona na inny termin.

Komunikat

JM Rektor naszej uczelni podjął decyzję w sprawie przesunięcia terminu naszej konferencji pt. „Szanse kobiet na rynku pracy w świecie cyfrowym i sztucznej inteligencji” w trosce o bezpieczeństwo uczestników z powodu Koronavirusa. Wielu zainteresowanych uczestnictwem w konferencji zgłaszało, iż ich pracodawcy nie zalecają uczestnictwa w konferencji w tym czasie ze względów epidemiologicznych. Nowy termin konferencji planowany jest w drugiej połowie maja lub na początku czerwca 2020. Niemniej ostatecznie decyzję podejmiemy w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej. Mam nadzieję, że zechcecie Państwo w dalszym ciągu uczestniczyć w tym przedsięwzięciu, bo tematyka ta budzi ogromne zainteresowanie. Serdecznie Państwu dziękuję za dotychczasową współpracę i będę się kontaktować w przyszłości.

Na konferencji przedstawiony zostanie stan wdrożenia technologii cyfrowych i sztucznej inteligencji oraz ich wpływ na rynek pracy, gospodarkę i wyrównywanie szans kobiet. W ramach wydarzenia odbędzie się też debata ekspertów ze świata nauki i biznesu zajmujących się transformacją cyfrową i wdrażaniem sztucznej inteligencji, w której udział wezmą również osób odpowiedzialne za wyrównywanie szans płci na rynku pracy.

prof. dr hab. Teresa Kupczyk

Zakres tematyczny konferencji:

  1. Stan wykorzystania technologii cyfrowych i sztucznej inteligencji w Polsce na tle międzynarodowym.

  2. Wpływ transformacji cyfrowej i wykorzystania sztucznej inteligencja na gospodarkę i rynek pracy.

  3. Stan nie/równości kobiet i mężczyzn w pracy i w zarządzaniu w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie.

  4. Szanse i zagrożenia kobiet i mężczyzn na rynku pracy w świecie cyfrowym i sztucznej inteligencji.

  5. Działania na rzecz wyrównywania szans kobiet w świecie cyfrowym i sztucznej inteligencji.