2020-03-10 14:35:49

Komunikat Rektora ws. Zawieszenia zajęć dydaktycznych na Uczelni

Decyzją Rektora Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu do 14 kwietnia 2020 r. zajęcia dla studentów i słuchaczy w tradycyjnej formule zostają odwołane i zastąpione formułą opartą na nauczaniu zdalnym.

 

arrow  Do 20.03.2020 r. otrzymają Państwo instrukcje i zalecenia dotyczące realizacji programu studiów z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość.

arrow  Do 14 kwietnia 2020 r. odwołane zostają też wszystkie wydarzenia o charakterze zbiorowym oraz wymiana akademicka i wyjazdy służbowe do innych krajów.

arrow  Zawieszone zajęcia w terminie od 11 marca 2020 r. zostaną odpracowane w tym semestrze według terminów ustalonych przez Dziekana.

 

Decyzja Rektora wynika z troski o społeczność Uczelni, a nie z bezpośredniego zagrożenia.

Administracja Uczelni funkcjonuje bez zmian. 

Studentom rekomendujemy telefoniczny lub mailowy kontakt z jednostkami uczelnianymi - KLIK

Zalecamy śledzenie strony internetowej uczelni oraz e-maili z Uczelni.

Prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem Rektora TUTAJ.

Sprawdź również: Wydłużony termin składania wniosków o stypendia