Już w czwartek druga edycja Lean Exchange Club • Aktualności i komunikaty - WSH we Wrocławiu

2018-06-20 08:00:00

Już w czwartek druga edycja Lean Exchange Club

Spotkanie dotyczy:

 • Specyfiki polskich przedsiębiorstw i ich podejścia do Lean. Blaski i cienie wdrażania Lean po Polsku.

 • Problemów, z jakimi borykają się Managerowie w procesie wdrażania Lean/Kaizen/Ciągłego Doskonalenia.

 • Pułapek, w jakie wpadają organizacje wdrażając Lean

 • Sposobu, w jaki radzą sobie wybrane firmy z problemem właścicielskiego podejścia do działań ciągłego

  doskonalenia

 • Ciekawych przykładów z wdrożeń Lean przy jednoczesnym uzyskaniu zaangażowania pracowników w działania

 • Korzyści płynących z właściwego podejścia do wdrażania Lean. 

Dla kogo organizowany jest Lean Exchange Club?

 • Lean / kaizen / Six Sigma / CI liderzy, koordynatorzy,

  managerowie potrzebujący inspiracji i odpowiedzi na

  nurtujące ich pytania

 • Managerowie / Kierownicy / Właściciele organizacji,

  którym bliski jest temat ciągłego doskonalenia organizacji

  i ludzi w nich pracujących

 • Procesowcy / Jakościowcy / HRowcy, dla których

  rozwój ludzi i procesów jest bardzo ważny

 • Praktycy Ciągłego Doskonalenia, którzy potrzebują

  wymiany doświadczeń i pomysłów na nowe usprawnienia

  w organizacji.

Więcej informacji na stronie: www.lmcg.com.pl