Stypendia • Dla Studenta - WSH we Wrocławiu

Potrzebujesz więcej informacji?

Zostaw nam do siebie namiar – skontaktujemy się z Tobą!

Przejdź

Stypendia

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu otrzymuje dotację z MNiSW na pomoc materialną dla studentów. W ramach takiej pomocy przyznawane są następujące stypendia:

Stypendia na rok akademicki 2020/2021 [wyniki]

Szanowni Studenci,

Wyniki Komisji Stypendialnej z dnia 21.01.2021 r.

album kwota stypendium socjalnego okres przyznania zwiększenie
15551 1 000,00 zł 01.12.2020 - 30.06.2021 500,00 zł
16912 1 000,00 zł 01.12.2020 - 30.06.2021 500,00 zł
14773 odmowa prawa do świadczenia

 

Informuję, że skany pozytywnych decyzji zostaną wysłane do Państwa na studenckie adresy mailowe. Po otrzymaniu wiadomości proszę o potwierdzenie odebrania i zapoznania się z decyzją zgodnie z instrukcją zamieszczoną w wiadomości mailowej. Osoby mające możliwość odbioru oryginału decyzji proszeni są o zgłaszanie się do Biura Obsługi Finansowej Studentów w pokoju 1/6 w godzinach pracy z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Wypłata świadczenia zostanie zrealizowana najwcześniej po potwierdzeniu odbioru i uprawomocnieniu się decyzji (tj. 14 dni od daty odbioru).

Lista wyników z decyzjami Komisji znajduje się w plikach do pobrania poniżej.

 

 

  • arrow  Stypendium socjalne

Stypendium przeznaczone dla studentów w trudnej sytuacji materialnej. Kryterium jest miesięczny dochód na jednego członka rodziny. Stypendium przyznaje się na wniosek studenta.

 

  • arrow  Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Stypendium przyznaje się na podstawie średniej studiów w danym roku akademickim oraz osiągnięć naukowych, sportowych lub artystycznych. Studenci studiów stacjonarnych mogą wnioskować o zwiększenie kwoty stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania poza miejscem zameldowania w wynajmowanym we Wrocławiu mieszkaniu lub domu studenckim.

 

  • arrow  Stypendium dla osób z niepełnosprawnością

Stypendium przyznawane studentom posiadającym aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, bez względu na wysokość dochodu w rodzinie. Stypendium przyznaje na wniosek studenta.

 

  • arrow  Stypendium Ministra

Stypendium Ministra przyznaje się za osiągnięcia w nauce oraz wybitne osiągnięcia sportowe. Wnioski o udzielenie Stypendium Ministra składa w imieniu studenta uczelnia, po dostarczeniu przez studenta dokumentacji osiągnięć.

 

  • arrow  Jednorazowa zapomoga

Pomoc przewidziana dla studentów, którzy z przyczyn losowych znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. Jest udzielana na wniosek studenta, na podstawie dokumentów świadczących o pogorszeniu się sytuacji materialnej lub rodzinnej.

 

Wszystkie stypendia przyznawane są przez Komisję stypendialną na podstawie złożonego wniosku w Kwesturze. Szczegółowe informacje i warunki przyznawania stypendiów określane są w Regulaminie stypendiów.  

 

 

Pliki do pobrania:
Wyniki Komisji stypendialnej

Regulamin świadczeń dla studentów na rok 2020/2021

Wniosek o stypendium rektora

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

Informacja o sposobie przeliczania średniej ważonej

Wniosek o stypendium dla osób z niepełnosprawnością

Wniosek o stypendium socjalne

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Oświadczenie osoby bezrobotnej

Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu

Załącznik nr 5 Klauzula informacyjna – informacja dla Studenta

Załącznik nr 6 Oświadczenie o rezygnacji z przyznanego świadczenia

Dodatkowe oświadczenie – dla osób które złożyły wniosek przed zmianą regulaminu