Organizacja roku akademickiego • Dla Studenta - WSH we Wrocławiu

Organizacja roku akademickiego

PLAN ZAJĘĆ DLA STUDENTÓW I ROKU ROK AKADEMICKI 2020/2021 - SEMESTR ZIMOWY - STUDIA STACJONARNE
 • Plan zajęć Zarządzanie studia I stopnia - POBIERZ
 • Plan zajęć Finanse i Rachunkowość studia I stopnia - POBIERZ
 • Plan zajęć Turystyka i Rekreacja studia I stopnia - POBIERZ
 • Plan zajęć Informatyka studia inżynierskie - POBIERZ
 • Plan zajęć Logistyka studia inżynierskie - POBIERZ
 • Plan zajęć Zarządzanie studia II stopnia - POBIERZ
PLAN ZAJĘĆ DLA STUDENTÓW I ROKU ROK AKADEMICKI 2020/2021 - SEMESTR ZIMOWY - STUDIA NIESTACJONARNE
 • Plan zajęć Zarządzanie studia I stopnia - POBIERZ
 • Plan zajęć Finanse i Rachunkowość studia I stopnia - POBIERZ
 • Plan zajęć Turystyka i Rekreacja studia I stopnia - POBIERZ
 • Plan zajęć Informatyka studia inżynierskie - POBIERZ
 • Plan zajęć Logistyka studia inżynierskie - POBIERZ
 • Plan zajęć Zarządzanie studia II stopnia - POBIERZ
TERMINARZ ZJAZDÓW  ROK AKADEMICKI 2020/2021 - SEMESTR ZIMOWY

KALENDARZ NA ROK AKADEMICKI 2020/2021 - POBIERZ

Organizacja Roku Akademickiego 2020/2021

Kierunki kontynuujące proces kształcenia w WSH

Semestr zimowy

Zajęcia na studiach stacjonarnych 01.10.2020 - 03.02.2021
Zajęcia na studiach niestacjonarnych 03.10.2020 - 07.02.2021
Zimowa przerwa świąteczna 21.12.2020 - 08.01.2021

Zimowa sesja egzaminacyjna dla studentów stacjonarnych

 • sesja podstawowa

 • sesja poprawkowa

08.02.2021 - 26.02.2021

 

08.02.2021 - 19.02.2021

22.02.2021 -26.02.2021

Zimowa sesja egzaminacyjna dla studentów niestacjonarnych

 • sesja podstawowa

 • sesja poprawkowa 

13.02.2021 -21.02.2021

 

13,02.2021 - 14.02.2021

20.02.2021 -21.02.2021

Semestr letni

Zajęcia na studiach stacjonarnych 01.03.2021 - 18.06.2021
Zajęcia na studiach niestacjonarnych 27.02.2021 -27.06.2021
Wiosenna przerwa świąteczna 01.04.2021 -06.04.2021

Letnia sesja egzaminacyjna dla studentów stacjonarnych

 • sesja podstawowa

 • sesja poprawkowa

21.06.2021 - 24.09.2021

 

21.06.2021 - 02.07.2021

20.09.2021 -24.09.2021

Letnia sesja egzaminacyjna dla studentów niestacjonarnych

 • sesja podstawowa

 • sesja poprawkowa 

03.07.2021 - 26.09.2021

 

03.07.2021 - 11.07.2021

18.09.2021 - 26.09.2021

Przerwa wakacyjna

12.07.2021 - 17.09.2021

 

Dowiedz się więcej: Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021