Niezbędnik studenta I roku • Dla Studenta - WSH we Wrocławiu

Potrzebujesz więcej informacji?

Zostaw nam do siebie namiar – skontaktujemy się z Tobą!

Przejdź

Niezbędnik studenta I roku

Przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółowe informacja o studiach, uczelni, dokumentach, abyś wiedział wszystko zanim na dobre zaczniesz studia.

Witamy w gronie studentów WSH we Wrocławiu. Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy interaktywną dwustronicową ulotkę, na której znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje o tym, jak poruszać się po Uczelni. 

POBIERZ ULOTKĘ

 

Mamy też dla Was nagrane poradniki, jak funkcjonują dane jednostki Uczelni oraz czego powinniście przestrzegać i jakie są wasze obowiązki. Materiały wideo znajdziecie klikając w linki poniżej.

Chcesz wiedzieć więcej?

 HANDBOOK DLA STUDENTA WSH WE WROCŁAWIU

Legitymacja studencka

Legitymacja studencka to dokument poświadczający status studenta. Zawiera ona podstawowe dane osobowe, a także zdjęcie. Wydanie legitymacji studenckiej wymaga wniesienia opłaty - 22,00 zł (studenci zagraniczni wnoszą opłatę wraz z opłatą za studia). Opłatę należy wnieść na indywidualne konto bankowe do rozliczeń z uczelnią lub w kwesturze (pokój 3/11). Legitymacje są wydawane przez dziekanat na początku października.

Dziekanat

Dziekanat znajduję się w pokoju 2/1 i zajmuje się rozwiązywaniem problemów studentów. W tym miejscu student może odebrać legitymację lub przedłużyć jej ważność, złożyć wniosek do dziekana oraz poradzić się w innych studenckich sprawach. 

Grupy dziekańskie

Każdy student zostaje dopisany do poszczególnych grup zależnych od form zajęć. Grupy określa dziekan i dostępne są na wirtualnym dziekanacie w sekcji moje grupy oraz na tablicy w budynku uczelni. Zmiana grupy wymaga zgody dziekana. Zapisy do grup językowych odbędą się na podstawie testu znajomości zadeklarowanego języka obcego. Informacje o podziale na grupy językowe dostępne będą w sposób analogiczny do pozostałych.

Harmonogramy zajęć, terminy zjazdów

Studenci studiów stacjonarnych zajęcia rozpoczynają 01 października. Harmonogramy zajęć dla Studentów oraz terminy zjazdów dla studentów studiów niestacjonarnych będą dostępne w e-dziekanacie/plany zajęć na dwa tygodnie przed rozpoczęciem roku akademickiego.

Plany zajęć na początek semestru znajdziecie tutaj: Plany dla studentów 1 roku

Studencki e-mail

W WSH obowiązuje kontakt ze wszystkimi jednostkami uczelni za pomocą korespondencji mailowej wg schematu imię.nazwisko@student.handlowa.eu . Prosimy o aktywne korzystanie studenckiego adresu mailowego. Każda wiadomość mailowa powinna być podpisana i zawierać takie informacje:

  • imię i nazwisko (dla studentów zagranicznych – jak w paszporcie!)
  • rok studiów
  • stopień (studia licencjackie/magisterskie)
  • kierunek
  • tryb (stacjonarny/niestacjonarny)

Wszelkie informacje na temat poczty studenckiej dostępne są na e-dziekanacie.

Numer albumu

Numer albumu to niepowtarzalny i indywidualny numer przypisany każdemu studentowi. Na uczelni stanowi on identyfikator dla studenta. Najczęściej numer albumu podaje student w kontakcie z poszczególnymi komórkami uczelni. Numer ten znajduje się w trzecim wierszu na legitymacji studenckiej. Numer albumu pozwala na logowanie się do wirtualnego dziekanatu.

legitymacja studenckja

 

 

e-dziekanat

E-dziekanat jest odpowiednikiem indeksu. Student znajdzie tam harmonogramy zajęć, terminy zjazdów, realizowane w danym semestrze przedmioty oraz przypisanych im wykładowców, weryfikuje stan płatności, poznaje odpowiedzi na złożone do Dziekana wnioski oraz wiele innych przydatnych informacji np. regulacje prawne uczelni (sekcja Zarządzenia), ogłoszenia.

Dostęp do wirtualnego dziekanatu umożliwia numer albumu (login) oraz hasło (startowe) data urodzenia studenta wpisywana w formacie RRRR-MM-DD.

Normy prawne na Uczelni

Najważniejszym wewnętrznym dokumentem prawnym na uczelni jest Regulamin Studiów (regulamin dostępny na wirtualnym dziekanacie/zarządzenia/regulaminy/regulamin studiów) oraz do wglądu w dziekanacie. Poza regulaminem na uczelni wydawane są zarządzenia Rektora oraz Dziekana (dostępne również na wirtualnym dziekanacie w zakładce Zarządzenia) oraz na tablicach na terenie uczelni.

Stypendium

Informacje o stypendiach znajdziesz w e-Dziekanacie lub w kwesturze (pok. 3/11). Pamiętaj, że stypendium przysługuje osom posiadającym obywatelstwo polskie lub studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich (na przykład z Kartą Polaka). Ogólne informacje dostępne są również w zakładce Stypendia.

Zaświadczenia

Studenci, którzy potrzebować będą zaświadczenie o statusie studenta, do banku oraz inne i chcieliby je otrzymać powinni zgłosić się do dziekanatu. Wydanie zaświadczenia możliwe jest przy braku zaległości dydaktycznych i finansowych wobec uczelni oraz po uregulowaniu opłaty z tytułu wydania takiegoż dokumentu.