Terminy i stawki • Dla studenta - WSH we Wrocławiu

Potrzebujesz więcej informacji?

Zostaw nam do siebie namiar – skontaktujemy się z Tobą!

Przejdź

Terminy i stawki

Studenci wyjeżdżający na wymianę, otrzymują dofinansowanie w postaci grantu, którego kwota waha się między 400 a 600 euro miesięcznie. Osoby przebywające za granicą na programie Erasmus+ zachowują prawo do pobierania wszelkich świadczeń (stypendiów socjalnych, stypendiów naukowych). 

Wysokość miesięcznego grantu Erasmus+ w roku akademickim 2020/21 do następujących krajów wynosi

Kraj Wysokość grantu
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
500 (SMS),
600 (SMP)
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
450 (SMS),
550 (SMP)
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii), Macedonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja Węgry
400 (SMS),
500 (SMP)

*SMS - wyjazd na studia
*SMP - wyjazd na praktykę

 

Wysokość całkowitego grantu przyznawanego na dany wyjazd jest uzależniona od okresu trwania semestru wraz z sesją egzaminacyjną (liczone w dniach) na uczelni zagranicznej.